asfasdf ×

NázorObčana.sk

Liečebno-výchovné sanatórium na Kyneku v Nitre pomáha rodičom i deťom už 45 rokov

 Aktuality

Každé výročie školy je príležitosťou obzrieť sa do minulosti, pripomenúť súčasnosť, pozrieť sa do blízkej, či diaľnej budúcnosti, ale hlavne s pokorou sa pokloniť a poďakovať.

18 Máj
2016 19:32:18

 

Na snímke 1: Žiaci Liečebno-výchovného sanatória na výlete v Bojniciach.

Na snímke 2: Deti z LVS pred bustou Karola Róberta z Anjou, zakladateľa Mincovne v Kremnici.  

Foto: autor

Veľký učitel národov J.A.Komenský  napísal: 

Skloniť sa treba k práci, čo dáva ľuďom chlieb.

Hlbšie sa však treba skloniť k matkám, čo dali život deťom.

Ale najhlbšie k učiteľom, čo z bytosti vychovali človeka,

lebo ľahšie je horu preniesť, rieku zahatať, prinútiť ju proti prúdu tiecť,

ako vychovať človeka dobrého, so srdcom a dušou ľudskou.

Liečebno-výchovné sanatorium v Nitre na Kyneku /ďalej len  LVS / si v tomto školskom roku pripomíná okrúhle 45. výročie  založenia. Bolo zriadené 1. januára 1971 ako speciálne za- riadenie, ktorého základným  poslaním je liečebno-výchovná starostlivosť o deti s ADHD syndrómom (Attencion Deficite Hyperactive Disorder) s poruchami správania, učenia, po- ruchami emociálneho a sociálneho vývinu.    

LVS  je zriadené ako koedukačné a internátne školské zariadenie s celoročnou prevádzkou. Pri zariadení sú zriadené triedy špeciálnej základnej školy. Ďalej plní úlohu pri ochrane detí pred sociálno-patologickými javmi v prevencii problematického a delikventného vývinu. Aktívne pracuje s rodinou s cieľom zlepšiť a zachovať jej funkciu.

Dominantným poslaním je liečebno-výchovná starostlivosť o  deti s abnormným vývinom osobnosti, ktoré si vyžadujú krátkodobé liečebno-výchovné pôsobenie a reedukáciu zameranú na úpravu sociálnej adaptácie. Pod pojmom deti s abnormným vývinom osobnosti sa rozumejú tie deti, ktoré prejavujú výrazné znaky zlej adaptácie  na širšie a užšie sociálne prostredie v dôsledku ich úskostných, negativistických, agresívnych a iných neprimeraných  reakcií voči svojmu  prostrediu v dôsledku čoho dochádza  u nich  k výchovným ťažkostiam, majú problémy vo vzdelávacom procese a prejavujú sa u nich známky osobnej  nespokojnosti so sebou a neadekvátnosťou ich sociálnej role.

Žiaci podľa liečebno-reedukačnej starostlivosti navštevujú triedy normálnej ZŠ, preto ich celková mentálna úroveň nesmie byť horšia jako ľahko inferiórna. Cieľom činnosti sanatória je dosiahnuť úpravu stavu na základe osobitného liečebno-výchovného  prístupu . Preto popri plneniu vyučovacích cieľov sa žiaci zariadenia pod vedením skúsených špeciálnych pedagógov aktívne zapájajú do rôznych aktivít tak na úrovni školy, ako aj mimo školy na iných podujatiach.

Škola každoročne organizuje rôzne súťaže :„Kynecký slávik“, „Odvíjaj sa rozprávkové vretienko“, súťaž v dramatizácii „Skupina baví skupinu“, výtvarné „Diaľnica očami detí“, „Slovensko moje“, „Nitra moje mesto“, „Prečo som na svete rád“, „Moja rodina“, „Európa v škole“, „ Kynecká olympiáda “ .   

Dnes sme komplexnou školou, ktorá buduje svoju exis- tenciu nielen  na tradíciách, ale aj súčasnosti, a to prezentáciou vo vedomostných  súťažiach, súťažiach mladých tvorcov a talentov v kultúrnych a športových súťažiach. Toľko stručne odborný curriculum vitae nášho zariadenia. Však škola, to nie sú len učitelia, vychovávatelia a  žiaci.  Súčasné aj minulé výsledky v predchádzajúcich 45-tich rokoch  by nebolo možné dosiahnuť bez zodpovednej práce nielen pedagógov, ale aj nepedagogického personálu. 

V našom prípade sú to tety a ujovia ekonomického, hospodárského úseku, tety z kuchyne, ujo šofér, zdravotná sestrička, teta psychologička a tety upravovačky. Bez nich by nerušený chod školy bol nemyslitelný. To sú všetko zanietení ľudia ochotní odovzdať svojim zverencom kus svojho srdca. Aj im patrí veľká vďaka.

Nuž, želajme Liečebno-výchovnému sanatóriu na Kyneku do ďalších rokov istú budúcnosť, veľa ďalších úspešných rokov, veľa správnych krokov, učiteľom a všetkým zamestnancom veľa pozitívnych momentov v každom dni, nech sa im darí približovať sa k cieľom, ktoré si vytýčili.    

                                                         

 PaedDr. Gašpar  Poláček
 

Hodnotenie článku:


kladné hodnotenie negatívne hodnotenie

0 %
(0 hodnotení)
Tagy
Zdieľať

Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa musíte prihlásiť

Vytvoriť zadarmo účet
Meno: Heslo:

O autorovi

eugenius


Podobné články

Čo by nemalo chýbať v pánskom šatníku?

 

Móda sa neustále mení a prispôsobovať sa jej je pre mnohých z nás veľmi dôležité. Oblečenie, ktor...

📅11.02.2020 0 136x 👤PRclanky

Čo vám môže pomôcť stať sa férovým podnikateľom a firmou?

 

Každý podnikateľ a firma túži predbehnúť konkurenciu a byť úspešný. Nie každému sa ale tento sen ...

📅11.02.2020 0 126x 👤PRclanky

Chybné kroky, ktoré vás môžu stáť úspech v podnikaní

 

Podnikateľské prostredie je plné nástrah a platí, že prerazia len tí najlepší. Keďže sa neustále o...

📅11.02.2020 0 122x 👤PRclanky

Jednoduché tipy a triky, ako zatraktívniť prácu vo firme

 

Máte dlhodobo problém získať nové pracovné sily a trápi vás navyše aj pokles produktivity stálych za...

📅11.02.2020 0 131x 👤PRclanky

Kalendár

Calendar Widget by CalendarLabs

Prihláste sa k odoberaniu nových článkov

Váš email nebude poskytnutý tretím stranám.
Neposielame SPAM, vážime si Vaše súkromie.

,