asfasdf ×

NázorObčana.sk

Hovorkyňa ruského MZV Mária Zacharovová: „Absurdná je predstava, že civilizovaný svet navrhuje vyhovieť požiadavkám medzinárodného terorizmu“

 Aktuality

Keďže situácia na Ukrajine a v Sýrii je najviac diskutovanými témami v radoch politikov, analytikov a médií, ruské ministerstvo zahraničných vecí usporiadalo tlačovú konferenciu, aby informovalo o najnovších udalostiach a vysvetlilo pozíciu Ruska.

17 Október
2015 09:38:43

 

Foto: Facebook.

Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Mária Zacharovová porozprávala o rokovaniach kontaktnej skupiny v Minsku, o dianí na Ukrajine a v Sýrii a poukázala na odlišné postoje USA, EÚ a Ruska na vyše spomínané témy.   

Pripomenula, že 6. októbra sa v Minsku uskutočnilo pravidelné stretnutie Kontaktnej skupiny a jej pracovných profilových podskupín. Pokračovali v hľadávaní riešenia praktických problémov urovnania krízy na Ukrajine, vychádzajúc z výsledkov dosiahnutých na summite normandskej štvorky v Paríži 2. októbra. „Dôležitým momentom bolo vyhlásenie zástupcov Donecka a Luganska o preložení termínu miestnych volieb v Donbase na február 2016 roku. Dúfame, že tento krok prispeje k vytvoreniu priaznivej atmosféry pre rozvíjanie začatých diskusii o kľúčových otázkach politického urovnania, čo v konečnom dôsledku umožní stranám konfliktu nielen nájsť spoločnú reč a zblížiť pozície, ale aj dosiahnuť vzájomne prijateľné riešenia existujúcich problémov,“ povedala o situácii na Ukrajine.

Potom sa už venovala aktuálnemu dianiu v Sýrii. „Tejto téme bol venovaný samostatný brífing. Môžem povedať, že to, o čom sme hovorili, nezostalo bez povšimnutia. Vidieť tendenciu objektívnejšieho vnímania udalostí v tejto krajine. Avšak, niektoré medzinárodné a regionálne masmédiá sa naďalej pokúšajú presadzovať nevhodné prekrucovanie údajov o cieľoch činnosti a úlohách, ktoré si vytýčilo Rusko v Sýrii. Hlavná téza – spochybniť striktné dodržiavanie Ruskom prioritnej úlohy ako je zničenie ohniska medzinárodného terorizmu a extrémizmu.


V tejto súvislosti by som chcela znova zdôrazniť, že akcie Ruska smerujúce k Sýrii, sú podriadené hlavnému cieľu – prispieť k dosiahnutiu politického urovnania v tejto krajine. Bez tohoto nie je možné obnovenie celistvosti a suverenity celého územia krajiny, zaistenie stability a komfortného spolunažívania všetkých etnických a konfesionálnych skupín. Uskutočnenie tejto základnej úlohy si vyžaduje odstránenie príčin systémovej vnútornej krízy ktorá spôsobila vznik mocenského vákua, zosilnenie extrémistického zmýšľania a prílev medzinárodných teroristov.


Ak hovoríme o prioritách pre Rusko môžeme ich zoradiť nasledovne: posilnenie sýrskych štátnych inštitúcii a organizovanie spoločného boja proti terorizmu jednotným frontom protiteroristických síl samotnej Sýrii a tých, ktorí úprimne, a, podotknem, bez dvojitých štandardov, sú zainteresovaní v likvidácii tejto hrozby s ďalekosiahlymi úmyslami.
Zdôrazním, že sme zreteľne a zrozumiteľne informovali všetkých medzinárodných a regionálnych partnerov o tom, že vzdušno-kozmické sily Ruskej federácie sú v Sýrii používané výhradne pre boj proti organizovaným skupinám medzinárodných teroristov (jedná sa o Islamský štát a iné teroristické zoskupenia).


Ako je známe jeden z rozšírených mýtov, ktorý sa teraz snažia všemožne podnecovať, sa zvrtol na tvrdenie, že Rusko, údajne, neútočí na ciele islamistov, ale na pozície kde ISIS nie je, a že namiesto boja proti ISIS Rusko útočí a zabíja civilistov, ničí akúsi „umiernenú" opozíciu. Všetko sa deje s odvolaním na nemenované zdroje v štátnych orgánoch niektorých krajín.


Upozorňujem, že Ministerstvo obrany Ruskej federácie pravidelne poskytuje kompletné informácie o priebehu vojenskej operácie, o zasahovaných cieľoch. Je dôležité pochopiť a uvedomiť si, že sa nejedná o to, ako sa teroristi pomenovávali včera, alebo ako sa budú nazývať zajtra. Teraz sa musíme vysporiadať s extrémistickými a teroristickými zoskupeniami, ktoré ideologicky a prakticky presadzujú teroristické metódy ozbrojených útokov a akcií. Aj keď nekonajú organizovane zostávajú navzájom prepojení ideologicky, spolupôsobia a niekedy sa aj navzájom plynule prelínajú, neskôr sa môžu rozdeliť, vytvoriť samostatné organizácie, a taktiež bojovať proti sebe. Ak použijeme porovnanie, predstavujú „jednotnú kádrovú rezervu" pre Islamský štát, trvalý zdroj príkrmu pre veľké teroristické organizácie.


Nedávno sa vyskytla informácia o 41. ozbrojených skupinách údajne z „umiernenej" opozície, v mene ktorých bol prijatý manifest o vyhlásení vojny proti „ruským okupantom". Úprimne povedané, ja a mnohí iní sme s prekvapením zistili, že niektorí naši kolegovia zhodnotili tento fakt ako prejav „spravodlivého" hnevu na protest proti „ruskej intervencii". Vzniká otázka či naozaj tí, ktorí nachádzajú v tomto „spravodlivom" hneve akýsi logický základ, neprivádza do rozpakov skutočnosť, že medzi prvými signatármi tohto manifestu bola organizácia Front národov Levante, viac známa ako Al-Nusrat Dzhabhat.

To naozaj nikoho nepriviedla do rozpakov skutočnosť, že manifest, citovaný ako dôkaz protestu strán, síl, zástupcov regiónov proti ruským aktivitám, podpísali teroristi? Skutočnosť, že je to teroristická organizácia, a jej členmi sú teroristi, a nie sú žiadni „umiernení", ale sú naozajstní teroristi potvrdzuje jediná vec – sú na zozname teroristických organizácií OSN. Tieto manipulácie patria do jedného koša: bez uvedenia detailov sa verejnosti predkladajú podobné manifesty, začínajú sa citovať a odvolávať sa naň. V skutočnosti, stačí sa pozrieť na tých, ktorí to podpísali, a všetko je jasné.


Rada by som zopakovala slová ministra Sergeja Lavrova, ktoré povedal na okraj Valného zhromaždenia OSN v New Yorku: „Ak niekto vyzerá ako terorista, koná ako terorista, bojuje ako terorista, je teda terorista alebo nie?". Žiada sa, aby táto otázka nezostala len rečníckym obratom, ale aby vyzneli konkrétne odpovede.


Opakujem ešte raz, ruské vzdušno-kozmické vojská v Sýrii útočia výhradne proti predstaviteľom medzinárodného terorizmu, medzinárodným teroristickým organizáciám a tým, ktorí ich podporujú. Ktorí nie sú teroristi, nespolupôsobia a nekoordinujú svoju činnosť s teroristickými organizáciami sa nemajú čoho obávať. Naopak, Rusko, o tom sme aj my hovorili viackrát, prostredníctvom rôznych rezortov a na rôznych úrovniach pozýva všetkých k súčinnosti. Cieľ tejto práce je očividný, nikdy sme ho neskrývali ale naopak vždy zdôrazňovali – je to odpor proti teroristom a zvýšenie intenzity politického procesu, ako to predpokladá Ženevské komuniké zo dňa 30. júna 2012.


Ďalším mýtom, ktorý napriek všetkým našim snahám naďalej existuje, sa týka začiatku skúmania možnosti a uvažovania o pozemnej operácii Ruska na území Sýrie. Zvlášť sa obraciame na také médiá ako sú CNN a The New York Times. Ak využívate ako argumenty podobné tvrdenia a naďalej sa odvolávate na akési nemenované zdroje, tak buďte takí dobrí, zverejnite, prosím, v zmysle práva na odpoveď aj naše stanovisko, že o takých operáciách sa neuvažuje a nie sú plánované, a zároveň uveďte priame citáty z vyjadrení ruského vedenia k tejto otázke. Podľa môjho názoru, v materiáloch, ktoré citujú nemenované zdroje v Pentagóne, by mali byť citácie z uvedených zdrojov Moskvy.

Porozprávala aj p ruskom návrhu rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o boji proti terorizmu na Blízkom východe. „Poviem o ďalšom mýtu, ktorý sa tiež veľmi aktívne omieľa – Rusko, vykonávajúc na požiadanie Damasku vojenskú operáciu zacielenú proti medzinárodnému terorizmu, sleduje v regióne výhradne vlastné záujmy, odmieta spolupôsobenie, zdieľanie informácií, koná individuálne a kuloárne. Dovoľte mi pripomenúť niektoré skutočnosti – vhadzujú sa isté správy z nemenovaných zdrojov, ale existujú aj fakty. Faktom je, že 28. septembra v prejave na Valnom zhromaždení OSN prezident Ruskej federácie Vladimir Putin navrhol posúdiť možnosť prerokovania rezolúcie BR OSN o koordinácii všetkých síl ktoré odporujú Islamskému štátu a ďalším teroristickým organizáciám.


Rozvíjajúc túto iniciatívu 30. septembra počas ministerského zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN pod predsedníctvom Ruska venovaného otázke „Zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti: urovnanie konfliktov na Blízkom východe a v severnej Afrike a boj proti hrozbe terorizmu" ruský minister zahraničia Sergej Lavrov predložil pripravený ruskou stranou návrh zodpovedajúceho uznesenia. Vychádza z predchádzajúcich prijatých dokumentov BR OSN a zdôrazňuje vyvíjanie zladených protiteroristických akcií na základe noriem a zásad medzinárodného práva, Charty OSN a s rešpektovaním suverenity a územnej celistvosti štátov v regióne.


Keď si prečítame, že Rusko zastáva akúsi vlastnú, s nikým nekoordinovanú pozíciu v boju proti terorizmu na území Sýrie, v regióne, atď., pamätajte si, prosím, že na stole Bezpečnostnej rady OSN už leží dokument predložený Ruskou federáciou, ktorý vyzýva krajiny celého sveta a regiónu k zjednoteniu všetkého úsilia na dosiahnutie koordinácie všetkých akcií a vytvorenie jednotného frontu na odpor tejto hrozbe. Dokument je na stole a ruskí diplomati teraz pracujú so svojimi kolegami. Veríme nielen v možnosť dialógu, ale v možnosť konštruktívnej práce. Dúfame, že naši kolegovia - ostatní členovia BR OSN – preukážu neideologizovaný prístup pri vypracovávaní tohto dokumentu a to najmä so zreteľom na naliehavosť a rozsah teroristickej hrozby, ktorej čelí región.


Opakujem to už tretí krát, ale pri čítaní správ o tom, že naše kroky a opatrenia s nikým nekoordinujeme a že pôsobíme izolovane, presadzujúc vlastné záujmy, spomeňte si, že Rusko predložilo Bezpečnostnej rade OSN návrh dokumentu, ktorý má byť vypracovaný cez dialóg so všetkými kolegami v Bezpečnostnej rade uvedomujúc si skutočnosť, že musíme konať kolektívne. Ako je možné hovoriť, že nekonáme kolektívne, že niekoho obchádzame za chrbtom, keď práve my sme iniciovali prijatie príslušných medzinárodných právnych dokumentov.

Mária Zacharorová odpovedala na viaceré otázky novinárov. Z veľkého počtu pre našich čitateľov vyberáme iba dve najzaujímavejšie otázky. Prvá znela nasledovne: „Aká je vaša reakcia na pomerne drsné vyhlásenie Turecka, že akcie Ruska v Sýrii by mohli mať negatívny vplyv na bilaterálne, najmä ekonomické, rusko-turecké vzťahy a na realizáciu spoločných projektov?“
M8ria Zacharovová odpovedala: „Nevidím žiadny dôvod pre obavy z možnosti zaťažkávacích skúšok alebo negatívnej dynamiky pre rusko-turecké vzťahy. Predpoklady pre to nie sú.
Čo sa týka spolupôsobenia s tureckou stranou v sýrskej otázke je vcelku aktívna.
Rada by som Vám pripomenula a upozornila, že na stránke Ministerstva obrany Ruska sa publikujú a na tlačových konferenciách sa dajú počuť kompletné informácie, a tiež aby ste venovali pozornosť včerajšiemu stretnutiu Prezidenta Ruska Vladimíra Putina s ruským ministrom obrany Sergejom Šojguom, na ktorom sa taktiež hovorilo o našom vzájomnom pôsobení s medzinárodnými partnermi pri riešení urovnania v SAR. O Turecku bola zmienka.
Takže, nevidím predpoklady pre nejaké nepriaznivé ovplyvnenie bilaterálnych vzťahov situáciou v Sýrii. Ak vznikajú nejaké otázky (a tieto, rozhodne, sú), riešia sa prostredníctvom dialógu pri kontaktoch, ktoré máme utvorené s tureckou stranou, vrátane otázok o situácii v Sýrii. O tomto pravidelne hovorí ministerstvo obrany Ruska,“ podčiarkla.

Novinári taktiež prízvukovali, že už dávnejšie mnohí politici a analytici presviedčajú svet, že  ak odstúpi B. Assad, teroristická činnosť postupne zanikne, pretože ISIL bojuje najmä proti Assadovi. Mária Zacharovová nesúhlasila: „To nie je pravda. A potom - Moskva nepodporuje sýrskeho prezidenta Baššára al-Assada, ale považuje za dôležité zachovanie štátnosti SAR. Stále nás presviedčajú, že ak odstúpi Assad, teroristická činnosť postupne zanikne, pretože ISIL bojuje najmä proti Assadovi. Ak je tomu tak, potom táto logika je priamym spĺňaním požiadaviek teroristov, inak sa to nedá vnímať. Absurdná je predstava, že civilizovaný svet navrhuje vyhovieť požiadavkám medzinárodného terorizmu. Vo všetkých predchádzajúcich prípadoch, týkajúcich sa medzinárodného terorizmu a teroristických akcií, svet hovoril unisono a reagoval veľmi rázne,“ zdôraznila v závere hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Mária Zacharovová.

Hodnotenie článku:


kladné hodnotenie negatívne hodnotenie

0 %
(0 hodnotení)
Tagy
Zdieľať

Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa musíte prihlásiť

Vytvoriť zadarmo účet
Meno: Heslo:

O autorovi

eugenius


Podobné články

TOP články

,