asfasdf ×

NázorObčana.sk

Slovenské mamičky, naozaj sa zamyslite!

 Aktuality

Po prvýkrát sa na protestnom zhromaždení proti základniam NATO na Slovensku objavili ľudia, ktorí prítomných síce nazvali „vlasteneckou akciou proti prítomnosti NATO“, no hlavne si chceli zaprotestovať proti jednému z našich rečníkov.

21 Máj
2017 22:43:44

 

Na snímke: Fotografický záber nech Vás nemýli. Väčšina prítomných si našla úkryt pred slnkom pod stromami. Účasť bola určite výrazne vyššia, ako minule.

Foto: Vladimír Mikunda

Chvíľu si aj zapískali, pokričali, ale keď sme ich v mene vyššieho a spoločného cieľa poprosili, aby priebeh nášho zhromaždenia nerušili, naozaj s tým skončili. Toto májové stretnutie nebolo len o vojenských základniach NATO na Slovensku, o prítomnosti cudzích vojsk u nás, ale aj o vysielaní našich vojakov na cvičenia do Pobaltska, ktoré sa v okamihu môžu zmeniť na protiruskú agresiu.

V momente, ako prišla na pretras táto téma, zahrali sme si nápev „Slovenských mamičiek“ a moderátor upozornil dnešné slovenské mamičky, že sa už nemôžu vyhovárať na politikov, keď by sa im synáčik z tohto „cvičenia“ nevrátil. Dnes aj samé musia za to prevziať zodpovednosť. Politik vysiela vojakov do „vojny“, do tohto nerovného boja, len ako nástroj na presadenie svojej politiky, on ich tam nevysiela ako synov svojich voličiek. A že ak čosi..., na to slovenské mamičky moderátor okamžite upozornil.

Poukázal aj na to, že ruské mamičky asi viac túžia, aby sa im ich synovia vrátili z „boja“, pretože dávajú na každého, na jeho výzbroj a vojenský výcvik omnoho viac peňazí ako tie naše. Ba aj viac, ako aj tie americké...

To sú skutočné reálie, ktoré si slovenské mamičky musia už raz uvedomiť. A nielen pri príležitosti Dňa matiek, ktorý sme si nedávno pripomenuli.

(Novinkou tohto stretnutia bolo, že moderátor rečníkov pomenúval len menami a nie ich politickými pozíciami. Aj takto chcú organizátori preukázať, že ich spája jeden jediný cieľ – nesúhlas s obsadením našej krajiny cudzími vojskami a až do víťazného konca boj s domácimi janičiarmi, ktorí im to dovoľujú.)

Hlavným rečníkom bol tentoraz Juraj Jánošovský, ktorý hneď na úvod vysvetlil prečo sú naše protestné stretnutia také dôležité pre nás, občanov: „Mať jasný postoj voči pobytu cudzích vojsk na Slovensku, zreteľne povedať „nie“ americkým základniam, „nie“ stupňovaniu napätia s Ruskom a okupácii kontinentálnej Európy. Práve tu a teraz vedieme boj za suverénne Slovensko, za mier v Európe a vo svete.“  

V ďalšom poukázal aj na stav verejnej mienky voči okupantom. „Napriek mohutnému masírovaniu verejnej mienky, občania cudzie vojská na Slovensku nevítajú!“ a dodal, že taktiež nemajú úspech ani s antiruskou propagandou, glorifikujúcou ukrajinských neofašistov, podporovaných Nemeckom a Spojenými štátmi americkými. Na Slovensku sme tiež stále solidárni s obeťami „humanitárneho“ bombardovania Juhoslávie...“

„Áno, aj na Slovensku máme 5. kolónu“, zvolal J. Jánošovský, „volá sa tretí sektor a máme aj Amerikou sponzorovaných jastrabov, ako je náš súčasný prezident, alebo štátny tajomník ministerstva obrany pán Ondrejcsák... ďalšie mená Šebej, Duleba, Osuský... A hoci s nimi kolaboruje aj časť našich elít, my, tu na námestí, im pristrihujeme krídla!

Naši jastraby nelietajú vysoko, iba sa plazia po televíznych štúdiách. Nemajú odvahu vyjsť na svetlo božie, tak, ako chodíme pravidelne my.“

Ďalej sa J. Jánošovský zveril, že chcel zhromaždenie osloviť aj ustanoveniami zo Záverečného aktu Helsinskej konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe. „Priatelia, hybridná vojna smeruje aj proti dokumentom!... Nenašiel som... žiadny úplný text tohto dokumentu. Viem, že je vydaný v zbierke, ale musel som čerpať z českého zdroja... A pochopil som, prečo sa to tak ťažko hľadá.

V prvom koši sa na záver deklarácie, ktorú podpísalo 33 európskych štátov a USA s Kanadou, hovorí, že každý zo signatárskych štátov má právo na neutralitu!

V druhom koši sa hovorí – citujem: „Žiadne zdôvodnenie nemôže poslúžiť ospravedlneniu použitia hrozby silou alebo použitiu sily“. Mŕtvi civilisti v Juhoslávii, v Iraku, v Líbyi, v Sýrii, v Paname, na Granade usvedčujú Spojené štáty americké a ich spojencov z podvodu. Z podvodu je usvedčený aj Reagan, Bush, Clinton, Obama. Základne na území bývalého Sovietskeho zväzu a štátov Varšavskej zmluvy sú v prevádzke, hoci sa USA zaviazali v Reykjavíku a na Malte nerozširovať vojenské základne.“

Ďalším podvodom podľa J. Jánošovského bolo zmarené referendum o vstupe do NATO.  Po prvé pristúpili sme k dohode o spoločnej obrane a presviedčajú nás, že sme vstúpili do organizácie. Po druhé, obrana je činnosť na vlastnom území, ak je štát napadnutý.

NATO je však útočný, agresívny a nebezpečný nástroj.

Poslanec NR SR Peter Marček: -  NATO je jedna z najdôležitejších organizácií na svete. Dokáže svojimi rozhodnutiami chrániť ľudské životy, túto funkciu si však už dlho neplní! Zmenila sa na spoločenstvo, ktoré prináša do rôznych častí sveta namiesto mieru a pokoja smrť a nenávisť.

„...aká by bola bezpečnosť malého Slovenska bez nášho členstva v NATO? Bola by lepšia, lebo by sme neboli súčasťou bezdôvodného vraždenia nevinných ľudí v arabských krajinách, na Ukrajine, v Juhoslávii, Sýrii..., neboli by sme súčasťou týrania, neboli by sme krajina, ktorá dnes zasahuje do suverenity iných štátov. Je to naša veľká hanba!“

„Na vystúpenie z NATO podľa zákona stačí jeden jediný rok“, zdôraznil P. Marček. „Stačí to len oznámiť orgánom NATO a do roka môžeme pokojne spávať. Rovnako, ako pokojne spia naši susedia v Rakúsku, vo Švajčiarsku a v iných neutrálnych štátoch.“

„Čo nám NATO dalo, čo nám NATO zobralo? Kompletne rozbilo kvalitne vyškolenú a vyzbrojenú armádu. Zobralo nám prácu v továrňach, ktoré boli najlepšie na svete na výrobu zbraní. Rozohnalo vedcov, rozohnalo konštruktérov zbraní, zničilo desaťtisíce pracovných miest. Teraz nám určuje, ako sa máme správať k iným krajinám. Prečo?

Prečo nie sme malé Rakúsko alebo Švajčiarsko alebo Izrael? Prečo oni nie sú v NATO? Lebo ich občania nie sú ako podvedené ovce.

Navrhujem, nech sa spraví referendum o vystúpení Slovenska z NATO! 

Nepotrebujeme na to nič, len podpis každého čestného Slováka, ktorý svoj názor verejne a slobodne prejaví a potom uvidíme, či prezident Kiska zastupuje občanov Slovenska alebo iba rieši svoje osobné záujmy, tak, ako ich riešil a robil pán Dzurinda a Miklóš počas svojej vlády na Slovensku. A teraz na Ukrajine...“

„Vyzývam vás na podporu referendovej otázky: Ste za to, aby Slovenská republika prostredníctvom vlády SR, prezidenta SR a iných, na to zákonom určených inštitúcií podala za SR návrh na vystúpenie Slovenska z NATO?“

Jalal Sulejman„Po prvýkrát sme sa tu stretli vo februári 2015. Odmietli sme základne NATO na svojom území. Týmto sme spôsobom sme vynútili premiéra SR vyjsť s prísľubom, že ak bude čeliť tlakom partnerov, vypíše referendum. On nás oklamal, nevypísal ho a realita je taká, že tu máme základne cudzích vojsk!“

„Nedokázali sme zabrániť prítomnosti cudzích vojsk na území SR! Taktiež sme nezabránili zavlečeniu SR do konfrontácie s Ruskom. Aj včera (17. 5.) vláda SR odsúhlasila tzv. štatút stálej misie slovenských vojakov na obranu partnerov v Pobaltsku. Znamená to, že tu nejde len o trojmesačné cvičenie, toto je o stálej misii.

Vyzerá to tak, že sme prehrali pár bitiek, ale vojnu sme neprehrali. Tú prehráme len vtedy, ak im dovolíme vytvoriť takú atmosféru na Slovensku ako inde. Atmosféru nenávisti, atmosféru strachu z Ruskej federácie. Toto nesmieme dopustiť...!“

Róbert Švec – „...po území SR sa prechádzajú lajdáci politickí aj ideologickí a čudujú sa, prečo tu, na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, sa schádzajú zástupcovia rôznych organizácií. Prečo sa na Hviezdoslavovom námestí schádzajú veriaci i neveriaci, ľavicoví i pravicoví, prečo sú tu katolíci i evanjelici. Odpovedám im, ale tak to má byť! Tak je to správne. Pretože otázka členstva Slovenskej republiky v NATO, to nie je otázka ľavice ani pravice..., to je otázka všetkých občanov Slovenskej republiky!“  

„Podstatné je to, že sa tu v hlavnom meste Bratislave dokážeme pravidelne zísť a nahlas, verejne v týchto ťažkých časoch a v ťažkej dobe hovoriť o problémoch SR a hovoriť o tom, že si neprajeme, aby naša vlasť bola súčasťou zločineckého paktu NATO!“

„Otázka odmietnutia praktík politiky NATO a USA nie je otázkou ľavice, pravice. Nie je to otázkou politickej orientácie, ani vierovyznania. Je to otázka každého slušného, zodpovedného a statočného občana našej vlasti.

A pokiaľ v otázke odmietnutia členstva SR v NATO nájdu spoločnú reč ľaví, praví, veriaci, neveriaci, môžeme za to iba ďakovať, pretože to je správna cesta!“

„Slovenská republika a občania SR sa nemôžu v zásadných otázkach deliť. Práve naopak, v zásadných otázkach sa musíme zjednocovať, musíme sa spájať, aby bolo počuť jednotný slovenský hlas. Nielen na Slovensku, ale v celej Európe.“

Ján Čarnogurský – hneď na začiatku zdôraznil, že na Hviezdoslavovo námestie musíme chodiť často, pretože „druhá strana uplatňuje voči nám salámovú taktiku. Najskôr premiér vlády SR hovoril, že iba na základe referenda budú základne na slovenskom území, SNS hovorila, že vôbec tu nebudú, ale čo sa deje?

Vo Vajnoroch už máme integračné centrum NATO... koľko vojakov tam bude o dva, päť mesiacov nikto nevie povedať a hlavne, nikto sa za to nedokáže zaručiť.“

„Minulý rok prešiel jeden vojenský transport americkej armády cez Slovensko, dnes už ohlásili, len po cestách, že ich bude viacero. A po železniciach zbrane prevážajú takmer každý deň alebo každú noc.

Americká armáda oznámila budovanie vojenskej základne na Slovensku a slovenské ministerstvo obrany oznámilo, že o ničom takom nevie.

Vidíte, akú hru s nami hrajú! Proti tejto hre sa musíme postaviť a táto hra si vyžaduje výdrž a určitú taktiku aj od nás.

Ďalej sa J. Čarnogurský venoval našej vojenskej jednotke v Pobaltsku. Zdôraznil, že nikto nehovorí o tom, že aj slovenská jednotka zvyšuje silu kontingentu na hraniciach Ruskej federácie a že Rusko bude musieť zo svojej strany hranice na toto ohrozovanie reagovať.

„Musíme otvorene povedať, že Američania za všetkým stoja, chcú nahnať aj nás do svojich vojen, svojich imperialistických vojen, ktoré nie sú našimi vojnami. A tieto svoje imperialistické vojny chcú vybojovať až do posledného Slováka, až do posledného Poliaka, do posledného Maďara... Musíme sa proti tomu postaviť, pretože Slovensko nesmie byť nástupným územím proti RF.“

„Spájame sa a nenecháme si predpisovať s kým sa spájať môžeme a s kým nemôžeme! Tu, na tomto námestí, si každý zodpovedá za to, čo on povie, nezodpovedá za to čo druhý povie...

My sa tu spájame, aby sme zabránili zneužitiu Slovenska na vojnovú krajinu a na ničenie iných a na to, aby inými bola ničená naša krajina – Slovensko.“

Ďalej sa Ján Čarnogurský venoval zneužívaniu našej mládeže na tzv. protikorupčné zhromaždenia a pochody. „Áno, aj my sme proti korupcii, aj my proti korupcii bojujeme...!“

Poukázal na časy keď bol predsedom vlády a konštatoval, že v tých časoch sa „neobjavila žiadna väčšia korupčná aféra. Neboli ani náznaky, ktoré by inšpirovali tlač..., aby sa tým zaoberala.“

J. Čarnogurský skonštatoval, že naša mládeže má plné právo na svoje protesty. Zároveň ju však upozornil, že tak, ako sa to robí u nás, presne tak isto sa to robilo aj inde a všade to skončilo zle! „Bojom proti korupcii začali majdany..., hnacím motorom bol počas tzv. arabskej jari v jednotlivých arabských krajinách... Za všetky heslá, ktoré tu zaznievali, by som sa aj ja podpísal. Ale, ako to dopadlo? Ukrajina sa rozpadáva, Líbya a Irak sa už rozpadli...“ 

„Hovoríme našej mládeži, áno, sme s vami, ale považujeme za svoju povinnosť upozorniť vás na túto podobnosť medzi tým, čo sa začína robiť u nás a s tým, čo sa odohralo v iných krajinách.“

Na záver spomenul úsmevnú záležitosť. Ako „nás mienkotvorné médiá obviňujú, že podporujeme tzv. konšpiračné teórie. A div, že sami nie sme konšpirátori. Zhodou okolností práve v týchto dňoch môžeme sledovať, ako nie konšpiračná teória, ale konšpiračná prax sa odohráva priamo v najvyšších kruhoch Spojených štátov, dokonca v Bielom dome...“ Prezident Trump mal prezradiť nejaké super tajné veci boja s terorizmom S. Lavrovovi...

„Lenže nikto nevie povedať, ako sa to z Bieleho domu vynieslo. Trump mal pri rozhovore len svojich najbližších spolupracovníkov, Lavrov mal iba svojich najbližších spolupracovníkov... To znamená, že aj Biely dom je odpočúvaný nejakou neznámou mocou, nejakým konšpiratívnym zoskupením...“

Roman Ruhig -  „...myslím si, že všetci sa zhodujeme, že na Slovensku chceme mier. Ak chceme mier, tak nepotrebujeme zbrojiť a tvoriť si nepriateľov. Kto je náš nepriateľ?

Náš nepriateľ je ten, koho si my vytvoríme prostredníctvom našich zástupcov? Ten je nepriateľ, kto nezaplatí nášho politika lepšie, ako ten druhý?... Páni politici, počúvajte náš hlas, že my, na Slovensku chceme mier!“

Ďalej R. Ruhig hovoril o potrebe zabezpečiť pre našich rodičov, starých rodičov, pre naše deti sociálne istoty, sociálne zabezpečenie, zdravotníctvo... A v súvislosti skritizoval schválenie 1,2 miliardy na výzbroj techniky pre našu armádu, ktorá sa údajne nakupuje bez transparentného tendra. „Pozor, nehovorte o transparentnom tendre, že budete robiť nejaké výberové konanie. Myslíte si, že môžete kúpiť techniku z Ruskej federácie, z ČĽR...? Nie, od Američanov! To nie je transparentné! To nie je demokratické, nie je to spravodlivé a nie je to na prospech Slovenska!“

„Žijeme na tomto území a toto územie nám dáva život... Mali sme Deň matiek, mamičky, patrí vám vďaka všetkým. Ak vaši synovia pôjdu bojovať za vlasť, lebo sme napadnutí, tak

sme na nich hrdí. Ale ak idú provokovať niekoho iného, aby nám priniesli agresiu, na naše územie, nemôžeme byť na nich hrdí. Dajte im po facke, po hlavách, však aj toto si treba povedať! Veď aj ten politik má svoju mamu, tak im to vysvetlite, mamičky!“

Roman Michelko – Vyjadril sa k trom témam. Po prvé, k otázke zrušenia vízovej povinnosti s Ukrajinou. „...je to niečo neslýchané! Štát, ktorý bojuje proti vlastným občanom, ktorý na nich posiela armádu Štát, v ktorom sa bežne vraždia nepohodlní novinári. Štát, ktorý verejne akceptuje politické extrémistické strany s nacistickými symbolmi, je zrazu etalónom slušnosti európskej úrovne...“

Po druhé, „trošku ma vyrušuje, že v týchto diskusiách všetci bojujeme a nechceme, aby sme boli v NATO. V poriadku. Mnohí, ktorí tu stoja a boli vtedy v politike, by si mali spytovať svedomie. Vyjsť z NATO je oveľa ťažšie, ako zabrániť vstupu do NATO.“ 

Po tretie, „keď už sme v tejto organizácii a veľmi ťažké bude z nej vystúpiť..., napriek tomu sa v nej môžeme správať veľmi trápne, veľmi servilne a veľmi hlúpo alebo aj relatívne slušne. Spomeniem bombardovanie Juhoslávie. Grécko povedalo, v žiadnom prípade, žiadny prelet, žiadna aktivita... Samozrejme, Dzurindovská vláda povolila prelety. Áno, našli sa traja statoční ministri Čarnogurský, Koncoš a Hamžík, ktorí odmietli hlasovať.

Na záver sa aj R. Michelko venoval korupcii. „Tí mladí naivní ľudia asi nevedia, čo robia, sú figúrky rukách cynických manipulátorov“. V ďalšom porovnal o aké sumy ide pri medializovanej kauze Bašternák a o aké išlo pri privatizácii US Steel, Slovenských elektrární...

A na základe porovnania čísel dvoch miliónov so stovkami miliónov z Dzurindovho obdobia sa opýtal: „Existuje väčšia esenciálna vlastizrada? Kto dnes šliape pred Dzurindovou, Miklošovou haciendou? Kto tam chodí? Povedzte mladým ľudom nech na týchto idú!“

Peter Socha – Nedávno sa vraj v prítomnosti dvoch poslancov rozčuľoval, „ako je možné, že Tipos dal 500 tisíc euro na Sorosovu nadáciu“? „Títo sns-kári mi povedali, že čo to je 500 tisíc? Že to je nič. Tak som im povedal, koľko chudobných Slovákov by za to dokázalo žiť!... Len sa z toho smiali. Celá táto politická garnitúra, to je jedno... či sú to Sorosovci, Ficovci, sns-kári... Slúžia len na to, aby okrádali túto krajinu.“

„Keď sa bavíme o NATO. Tuná (a ukázal rukou smerom na veľvyslanectvo USA) máme tých teroristov. Máte možnosť vidieť, rozťahujú sa ako sa im zachce. Majú tu postavený nelegálny plot, ktorý keby ste si vy postavili, tak vám ho zbúrajú a dajú vám za to ešte pokutu. Ale keďže sú to teroristi USA, tak...“

V ďalšom spomenul, ako bol dokumentovať teroristické činy v Srbsku. Dokumentoval „situáciu v rodinách, ktorým americké bomby roztrhali blízkych. Brata, sestru...“ Preniesol sa aj na Ukrajinu. „Sú tam nacisti, ktorí otvorene bojujú proti Slovanom. A celá táto klika, ktorá bojuje proti Slovanom, je len na to, aby nás potlačili!“

„V Macedónsku sa chystá prevrat. Pripravuje sa Veľké Albánsko. Spojí sa Kosovo, spojí sa Macedónsko s Albánskom, aby vytvorili islamský štát v Európe a toto podporuje EÚ, toto podporuje NATO“..

Vladimír Mikunda

Hodnotenie článku:


kladné hodnotenie negatívne hodnotenie

100 %
(9 hodnotení)
Tagy
Zdieľať

Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa musíte prihlásiť

Vytvoriť zadarmo účet
Meno: Heslo:

O autorovi

eugenius


Podobné články

Matovič ako mopslík na Kiskovom vodítku...

 

Z bojovníka mopslík na Kiskovom vodítku. Kiska do vlády s nechcenými, dokáže nakoniec vzniknúť nová ...

📅04.03.2020 0 1384x 👤slavo

Numerofóbia, ďalšia zbraň liberálov proti PKK?

 

Žijeme v dobe, keď za číslo vám hrozí až 8 rokov väzenia. Ktoré číslo je zakázané, a ktoré povo...

📅30.01.2020 0 2038x 👤slavo

Otvorený list pre Dávidka Dej z Mladých Progresívcovl, ktorý vychováva občanov proti dezinformačným webom.

 

Keď vymývanie mozgov nepozná hranice. Dávidko by najradšej po školách robil prednášky odborníkov a o...

📅09.11.2019 0 1916x 👤slavo

Poradňa pre občana: Ako sa nestať trestne stíhaným xenofóbom?

 

Ak máte strach prejsť okolo takej skupinky, ako je na fotografii nad článkom, ste xenofób. Nielen liberá...

📅05.11.2019 0 2345x 👤slavo
,