asfasdf ×

NázorObčana.sk

Sergej Lavrov: „Ako zastaviť provokácie v zóne konfliktu na Východe Ukrajiny“

 Aktuality

Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov sa v Jekaterinburgu stretol so svojím nemeckým rezortným kolegom Frankom-Walterom Steinmeierom. Diskutovali o diplomatických vzťahoch oboch krajín, o konfliktoch v Sýrii a na Ukrajine.

21 August
2016 21:11:32

 

Foto: MZV Ruska

Po stretnutí ruský minister zahraničia Sergej Lavrov na spoločnej tlačovej konferencii porozprával o jej priebehu a odpovedal na otázky novinárov. V úvode podčiarkol: „Práve sme zavŕšili náš spoločný program stretnutia v Jekaterinburgu s Ministrom zahraničných vecí Nemecka Predsedom OBSE F.-W. Steinmeierom.

Diskutovali sme, v prvom rade o medzinárodných otázkach. Zvláštna pozornosť bola venovaná vývoju situácie na Ukrajine. Tento vývoj, úprimne povedané, vyvoláva vážne znepokojenie. Diskutovali sme o úlohách súvisiacich s podporou procesu urovnania tejto krízy na základe synchronizácie krokov pre vykonávanie Minských dohôd v časti zaistenia bezpečnosti v regióne, tak aj z hľadiska politického procesu a reforiem. Zvážili sme perspektívy a možnosti obnovenia dialógu v „normandskom formáte“, ktoré, ako viete, negatívne ovplyvnil nedávny vpád ukrajinského komanda na Krym, pri ktorom zahynuli ruskí vojaci.

Hovorili sme o tom, ako zastaviť provokácie v zóne konfliktu na Východe Ukrajiny, ako podporiť návrhy možných postupov urovnania cestou posilnenia bezpečnosti, o posilnení kontroly zo strany misie OBSE v bezpečnostnej zóne a v miestach skladovania ťažkých zbraní, ako aj spôsoby, ako podporovať a presadzovať priamy dialóg kyjevských mocenských orgánov so zástupcami Donecka a Luganska v súlade s „Balíkom opatrení“, ktorý bol schválený v Minsku vo februári minulého roka.

Druhá téma, ktorej sme venovali veľa času v našich rozhovoroch - Sýria. Sme stále presvedčení, že sa nesmie pripustiť, aby tu prevážili sily medzinárodného terorizmu, že je nutné uskutočniť začiatok pravých, skutočných rokovaní medzi všetkými sýrskymi stranami pod záštitou OSN, ako to požaduje rezolúcie BR OSN. A, samozrejme, to všetko predpokladá konsolidáciu režimu ukončenia vojnového stavu. Jedným z najpálčivejších otázok je riešenie humanitárnych problémov v mnohých častiach Sýrie, najmä v Aleppo.

Informovali sme našich nemeckých priateľov o krokoch, ktoré podnikáme v stykoch s USA. Ako viete, Rusko a USA sú spolupredsedami Medzinárodnej podpornej skupiny pre Sýriu (ISSG), ktorej účastníkom je aj Nemecko. Rusko je presvedčené, že jedným z kľúčových problémov, ktorý je už dlhšie považovaný za naliehavý, avšak doteraz nevyriešený – je určenie hraníc medzi umiernenou opozíciou a ISIL s „Dzhebhat en-Nusrat“, ktorý nedávno zmenil svoju vývesku a teraz vystupuje pod rúškom „Jabhat at Fatah ash-sham“, čím sa jeho podstata nemení. Súčasne znepokojuje skutočnosť, že viacerí tzv. umiernení opozicionári stále častejšie koordinujú svoju činnosť s uvedenými teroristami.

Ako som už povedal, posúdili sme situáciu v Aleppo. Nádejame sa, že za účasti Ruska v súčinnosti s USA, ďalšími západnými krajinami a štátmi regiónu, ako aj OSN budeme schopní zmierniť utrpenie civilného obyvateľstva a zabrániť islamskými militantom, ktorí ovládajú časť tohto mesta a regiónu, aby diktovali svoje podmienky.

Chcel by som povedať, že oceňujeme úlohu Nemecka ako predseda OBSE, a to aj s ohľadom na prácu zvláštnej monitorovacej misie tejto Organizácie na Ukrajine. Celkove podporujeme program nemeckého predsedníctva v rámci prípravy na ďalšie zasadnutie Rady ministrov zahraničných vecí, ktoré sa bude konať v Nemecku v decembri t.r..

Dotkli sme množstva otázok, týkajúcich sa bilaterálnej agendy. Rozoberali sme vývoj našich vzťahov v tomto zložitom, úprimne povedané, období z politického,  kultúrneho, humanitárneho a historického hľadísk. Pretože my, nemeckí kolegovia a osobne Minister zahraničia Nemecka Frank-Walter Steinmeier venujeme veľkú pozornosť riešeniu týchto záležitostí, najmä ľudských, ktoré sú dedičstvom po 2. svetovej vojne. Máme množstvo veľmi užitočných spoločných projektov podpory bývalých väzňov koncentračných táborov, objasňovanie osudu ruských a nemeckých vojnových zajatcov a internovaných osôb. Ešte raz by som chcel povedať, že je to mimoriadne dôležité pre konsolidáciu postojov verejnosti našich krajín, ktorá, samozrejme, uvítala historické zmierenie našich krajín.

Zhodli sme sa na podpore kontaktov medzi príslušnými rezortami ako aj regiónov Ruskej federácie a spolkových krajín Nemecka. Domnievam sa, že záujem, ktorý prejavuje osobne nemecký minister zahraničia Frank-Walter Steinmeier o prácu v ruských regiónoch, si zasluhuje všestrannú podporu,“ povedal Sergej Lavrov.

Nasledovali otázky novinárov.

Týždeň po udalostiach na Kryme nevieme prakticky nič o tom, čo sa tam stalo, okrem informácií, ktoré poskytuje ruská tajná služba - jediný zdroj informácií. Aké správy má k dispozícii nemecká vláda? Aké podrobnosti môže zverejniť minister zahraničných vecí Ruska Sergej Lavrov?

Lavrov: Chápem, že vždy chcete získať viac zdrojov informácií pre porovnanie obrazu a jeho väčšiu objektivitu. Predpokladám, že nemecké médiá majú taký záujem nielen o Krym, ale aj o ďalšie skutočnosti, najmä tie, ktoré sa týkajú ruských akcií v rôznych situáciách a všeobecne o situácii v Rusku. Žiaduce je mať k dispozícii viac zdrojov.

Naozaj nezatajujeme skutočnosti, ktoré máme. Povedali ste, že nepoznáte nič iné okrem toho, čo prezentuje ruská strana. Ale my naozaj ukazujeme zadržané osoby, ich výpovede, nájdene v Kryme sklady so zbraňami, muníciou a ďalšími zariadeniami, ktoré bežne používajú teroristi-míneri. To všetko vysiela naša televízia, čo som dnes pripomenul ministrovi zahraničných vecí Nemecka Frank-Walter Steinmeierovi. Som si istý, že tu prítomný veľvyslanec Nemecka v Ruskej federácii R.Fon Fritsch-Zeerhauzen a jeho spolupracovníci sledujú tieto materiály a určite ich zohľadňujú vo svojich správach pre Ministerstvo zahraničných vecí Nemecka.

Samozrejme, že nie je možné ukázať všetko, ale máme doplňujúce údaje k reláciám v televízii - presvedčivé dôkazy, že išlo o diverziu, ktorú dávno  plánovalo Generálne riaditeľstvo rozviedky Ministerstva obrany Ukrajiny a ktorá bola zameraná na destabilizáciu situácie v ruskom Kryme. Sme pripravení otvorene predostrieť dodatočné fakty, okrem zverejnených, našim západným kolegom, ktorí prejavia vážny záujem o odvrátenie podobných udalostí. Na dosiahnutie toho je nutné uplatňovať vplyv na Kyjev. Vrchný veliteľ na Ukrajine existuje, ministerstvo obrany a všetky jeho rezorty podliehajú vrchnému veliteľovi. To je banálne konštatovanie faktu.

Vážime si záujem Nemecka, ktorý dnes potvrdil nemecký minister zahraničia Frank-Walter Steinmeier, o zabránenie opakovania podobných incidentov. Ale, nezávisle od konania našich západných partnerov voči ich priateľom z Kyjeva, naša strana podnikne v súlade s nariadením prezidenta Ruskej federácie V.V.Putina komplexné opatrenia na zneškodnenie v zárodku akýchkoľvek podobných pokusov o útok a preniknutie na  naše územie.

Aká je pravdepodobnosť prerušenia diplomatických vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou?

Lavrov: Nemyslím si, že sme teraz v situácii, kedy niekto má záujem o prerušenie diplomatických vzťahov. To sú extrémne opatrenia. Zdá sa mi, že terajšia zásadná vec je – nepodľahnúť emóciám, nezachádzať do krajností, ale rozvážne a sústredene zabezpečiť stabilizáciu situácie. Ako som už povedal, v otázke Krymu budeme konať a už aj konáme týmto smerom bez ohľadu na to, aké závery vyvodia zo situácie spred 10. dňami naši západní partneri a naši kolegovia v Kyjeve.

V dnešných podmienkach trváme na sústredení sa smerom obnovenia celkovej situácie vo všetkých jej aspektoch - bezpečnostných aj politického urovnania – k postupnému a podstatnému vykonávaniu Minských dohôd. Nejedná sa už len o Kryme, ale o Východe Ukrajiny. Dnes sme veľa hovorili o tomto. Nemecko a osobne nemecký minister zahraničia Frank-Walter Steinmeier urobili veľa pre zabezpečenie vykonávania Minských dohôd.

Na summite „normandskej štvorky“ v Paríži minulý rok vznikol taký pojem ako „Steinmeierov vzorec“, ktorý vynašiel nemecký minister zahraničia Frank-Walter Steinmeier so zámerom vyhľadať takmer všeobecne platné postupy pre uplatnenie osobitného postavenia Donbasu, čo je jednou z  úloh Minských dojednaní. Aktívne sme podporili tieto aktivity. Dnes, bohužiaľ, realizácii „vzorca Steinmeiera“ prekážajú úrady v Kyjeve, ktorí sa snažia opakovane zrevidovať Minské dohody. Nepodporujem akési kroky, ktoré spôsobia výbuch informačného záujmu, ale v skutočnosti sotva prispejú k vykonávaniu toho, na čom sme sa všetci dohodli a o čo máme všetci  záujem.

Minister zahraničia Nemecka Frank-Walter Steinmeier nedávno navrhol využiť letecký most na pomoc ľuďom v Aleppo s tým, že pozemný koridor by bol lepší, ale ak nefunguje, či je taká možnosť zriadenia leteckého mosta, a či je Rusko pripravené podporiť takýto projekt a podieľať sa na ňom?

Lavrov: Rusko bolo prvé, ktoré nielen navrhlo, ale uskutočnilo zhadzovanie humanitárnej pomoci zo vzduchu. Tak sa najprv stalo v Deir al-Zor, kde zostáva naďalej katastrofálna humanitárna situácia - je v obkľúčení ozbrojených militantov. Pokračujeme v tejto oblasti zhadzovať pomoc z lietadiel. V čase, kedy sme začínali, vyzvali sme OSN na podporu našej akcie. Spočiatku pracovníci OSN pochybovali o tejto možnosti. S potešením konštatujem, že nakoniec súhlasili uplatňovať rovnaké spôsoby dodávok humanitárnej pomoci do regiónov, kde je to žiaduca a situácia to umožňuje.

Je mimoriadne dôležite praktické prevedenie tohto spôsobu dodávok. V Deir al-Zor je konfigurácia postavenia bojujúcich strán taká, že umožňuje spoľahlivo zhadzovať humanitárne dodávky a je tu istota, že sa dostanú do určených rúk, do rúk civilného obyvateľstva v núdzi. V Aleppo sa situácia neustále mení. My, z našej strany,  vidíme veľmi veľké riziko, že kvôli poveternostným podmienkam (vietor) a neustále sa meniacej konfigurácie postavenia znepriatelených strán na zemi sa nedarí doručovať humanitárnu pomoc tým, pre ktorých je určená, a že sa dostane do rúk teroristov čím sa len posilní ich postavenie, umožní im dlhšie odolávanie odporcom.

Dnes sme veľa diskutovali o Aleppo. Máme takmer rovnaké hodnotenie vážnosti situácie. Nemecký minister zahraničia Frank-Walter Steinmeier hovoril o koridoroch. Ako viete, spoločne so sýrskymi vládnymi silami sme navrhli vytvorenie (vytvorili a oznámili spustenie) šiestich koridorov pre civilné obyvateľstvo, ktoré chce odísť z tejto oblasti. Jeden koridor je určený pre bojovníkov, ktorí budú ochotní opustiť pozície s garanciou nedotknuteľnosti zo strany sýrskej vlády a Ruskej federácie.

Bohužiaľ, bojovníci, vodcovia teroristov, ktorí „objednávajú muziku“ vo východnom Aleppo bránia odchodu spolubojovníkov aj civilistov. Pre zastrašovanie sa uchyľujú k verejnej poprave osôb, ktoré by chceli opustiť túto nebezpečnú oblasť. Napriek zložitostiam sú do tejto oblasti  dopravované pozemnou cestou humanitárne dodávky. Áno, nie je to dostačujúce. Ako zodpovedá skutočnosti dodávka pomoci zo vzduchu?

Už som vyjadril naše hodnotenie. Ostatní naši partneri môžu mať iný názor. Ale v každom prípade, tí, ktorí chcú konať podobne by mali koordinovať svoju činnosť so stranami, ktoré sú tam prítomné, predovšetkým so sýrsku vládu. Budeme naďalej koordinovať ďalšie úsilia nad rámec práce na zriadených, fungujúcich koridoroch o ktorých som sa zmienil, s našimi partnermi z Medzinárodnej skupiny na podporu Sýrie, najmä so Spojenými štátmi ako spolupredsedom. Budeme aj naďalej koordinovať svoje kroky s OSN.

Pripomeniem, že hlavným problémom nie je ten, že ktosi nechce napomáhať zmierneniu humanitárnej situácie, ale ten, čo je nesmierne dôležité, aby sa pri riešení humanitárnych problémov zabránilo zneužitiu humanitárnych kanálov pod rúškom humanitárnej pomoci za účelom doplňovania počtu bojovníkov, zásob zbraní a streliva pre teroristov.

Bezpečnostná rada OSN na náš podnet prijala rezolúciu 2165, ktorá pojednáva o nutnosti kontroly dodávok humanitárneho tovaru, najmä po tzv. ceste Castello z Turecka. So súhlasom tureckej vlády v tejto rezolúcii sú vytýčené dva kontrolné stanovištia na území Turecka, na ktorých sú pracovníci OSN povinní zabezpečiť monitorovanie.  Na jednom stanovišti sú pracovníci OSN rozmiestnení, druhé stanovište nie je doteraz zriadené.

Hovorilo sa o tejto otázke počas návštevy prezidenta Turecka R. T. Erdogana v Rusku pri jeho stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Petrohrade dňa 9. augusta t.r. Dosiahli sme porozumenie s tureckými kolegami, že budú zvažovať otázky spojené s vykonávaním danej rezolúcie, so zriadením medzinárodnej kontroly na dvoch kontrolných stanovištiach. Domnievam sa, že tieto otázky sú prístupne riešeniu. Následne bude potrebné urovnať situáciu na samotnej ceste Castello, čím sa umožní kontrola dodávok smerujúcich do Aleppo.

Prioritný problém je známy už od počiatku práce Medzinárodnej skupiny na podporu Sýrie a naši americkí partneri ho verejne uznali. Štátny tajomník USA John Kerry už vo februári t.r. oznámil na zasadnutí Medzinárodnej skupiny na podporu Sýrie, že Spojené štáty sú náklonné úlohe vyznačenia pozícií umiernenej opozície, najmä tej, ktorá spolupracuje s USA a Európanmi na  územiach, ktoré zaberajú ISIL a „Dzhebhat al-Nusrat.“ Stalo sa tak vo februári. Teraz je august. Nič nie je urobené, a naďalej tzv. „umiernení“ sú prepojení na „nusratov“ a prekážajú zdolávaniu teroristov vládnymi vojskami.

Prijali sme v BR OSN rozhodnutia, ktoré majú jednoduchú podstatu: tí, ktorí sa postavia na stranu teroristov sú teroristi. To treba považovať za východisko. Neustále sa sťažovať, že je nemožné bombardovať určité oblasti, pretože tam nie sú len stúpenci „Dzhebhat en-Nusrat“, ale aj iné zoskupenia znamená veľmi jednoduchú vec - teroristov sa snažia chrániť pred údermi.

Nemecký minister zahraničia Frank-Walter Steinmeier hovoril o prerušení streľby - pauzách, ktoré sa teraz vyhlasujú na tri hodiny denne s tým, že to považuje za nedostačujúce. Samozrejme, že to nepostačuje. Ale aby sa dali tieto pauzy predĺžiť je nutné vyriešiť problémy, o ktorých som povedal. V minulosti sme sa dohodli s Američanmi na režime ticha trvajúcom 48 až 72 hodín.

Výsledkom bolo mierne zlepšenie  humanitárnej situácie, ale prevažujúcim výsledkom týchto prestávok bol nárast počtu teroristov o 7 tisíc, nehovoriac o obrovskom množstve dodanej munície a zbraní. Z tohto dôvodu v tomto prípade sa nedá povedať „poďme zabudnúť na terorizmus  a len zhadzujme humanitárne náklady bez ohľadu na ruky, do ktorých sa dostanú, hoci aj do rúk teroristov, najdôležitejšie je, aby neboli žiadne zbytočné problémy pre civilné obyvateľstvo“. To je veľmi dôležité. To je kľúčovou prioritou. Nemenej podstatnou prioritou je zamedzenie poskytovania akejkoľvek a kýmkoľvek priamej alebo sprostredkovanej podpory pre teroristické skupiny.

Prednedávnom ste s tureckou stranou rokovali o uzatvorení hranice so Sýriou, do akej miery je Turecko pripravené podieľať sa?

Lavrov: Pred chvíľou so detailne odpovedal na takmer totožnú otázku, ktorá sa vzťahuje na už prijaté rozhodnutie Bezpečnostnej rady OSN (rozhodnutie 2165), ktoré predpokladá medzinárodné monitorovanie na dvoch hlavných kontrolných stanovištiach. Samozrejme, že nie sú jediným miestom na prekročenie sýrsko-tureckej hranice, ale sú to dve kontrolné stanovištia, na ktorých BR OSN nariadila umiestniť pozorovateľov OSN. Jedno z týchto kontrolných stanovíšť už funguje, druhé je doteraz zatvorené.

Ako som už povedal, počas návštevy tureckého prezidenta R.T. Erdogana 9. augusta v Petrohrade ruský prezident V.Putin sa dotkol tejto témy, a dosiahli sme zhodu názorov s tureckou stranou o nutnosti prijatia dodatočných opatrení k plnohodnotnému a efektívnemu vykonávaniu rezolúcie. To je podmienené otvorením druhého kontrolného stanovišťa a jeho monitorovania medzinárodným spoločenstvom, ktoré bude zastúpené na každom z týchto stanovíšť. Myslím si, že to skutočne pomôže. Stopercentná kontrola všetkého nákladu nie je možná, avšak spoločne s našimi kolegami z OSN, USA a Európy zvažujeme odporúčania znalcov o tom, ako sa dá zriadiť výberová kontrola zároveň s  maximálnou zárukou neporušenia výhradného humanitárneho režimu na tejto ceste.

Hodnotenie článku:


kladné hodnotenie negatívne hodnotenie

0 %
(0 hodnotení)
Tagy
Zdieľať

Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa musíte prihlásiť

Vytvoriť zadarmo účet
Meno: Heslo:

O autorovi

eugenius


Podobné články

Výročie: pred 150 rokmi sa narodil zbožňovaný a preklínaný Vladimír Lenin

 

Komunisti dnes majú sviatok: pred 150 rokmi sa narodil zbožňovaný a preklínaný, ospevovaný a ohováran...

📅22.04.2020 0 762x 👤eugenius

V „brlohu“ Nočných vlkov v centre Moskvy prebieha séria veľkolepých novoročných predstavení pre deti

 

V areáli Nočných vlkov na ulici Nižnie Mnevniki v centre Moskvy je v týchto dňoch rušno: prebieha tam s...

📅07.01.2020 0 1352x 👤eugenius

Motorkárky ruského ženského klubu „Nočné Valkýry“ zablahoželali k narodeninám čestnej členke klubu, ktorá sa preháňa na motorke už 70 rokov

 

Motorkárky ruského ženského klubu „Nočné Valkýry“ zablahoželali ku krásnym 89. narodeninám čes...

📅30.11.2019 0 1319x 👤eugenius

Petrohradskí Noční vlci vysadili ihličnany a zablahoželali prezidentke klubu „Nočné Valkýry“ Jekaterine k narodeninám

 

„Noční vlci“ v posledných dňoch odchádzajúceho roka už tradične sa zúčastňujú na mnohých podu...

📅28.11.2019 0 1158x 👤eugenius

Kalendár

Calendar Widget by CalendarLabs

Prihláste sa k odoberaniu nových článkov

Váš email nebude poskytnutý tretím stranám.
Neposielame SPAM, vážime si Vaše súkromie.

,