asfasdf ×

NázorObčana.sk

Riaditeľ odboru ruského ministerstva zahraničia Michail Uľjanov kritizoval správu Misie Organizácie pre zákaz chemických zbraní o chemickom útoku v Sýrii

 Aktuality

Riaditeľ Odboru pre nešírenie zbraní a kontrolu nad zbrojením ruského ministerstva zahraničia Michail Uľjanov na tlačovke vysvetlil pozíciu Moskvy v kauze údajného použitia chemických zbraní v Sýrii.

08 Júl
2017 13:02:39

 

Foto: Facebook

V úvode vysvetlil, že cieľom brífingu je oboznámenie svetovej verejnosti s ruským hodnotením správy Misie Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) a vyšetrovaním  prípadov použitia chemických zbraní v Sýrii a taktiež komentoval incident v sýrskom meste Chán Šajchúne 4. apríla 2017. „O tomto incidente a o ruskom stanovisku k tejto otázke koluje mnoho špekulácií a my by sme chceli, aby ste informácie o uvedenej kauze dostali ako sa hovorí "z prvej ruky". Pozvali sme sem predstaviteľov členských štátov Výkonnej rady OPSW a štátov zastúpených v Bezpečnostnej rade OSN akreditovaných v Moskve. Spomínaná správa sa dnes prediskutováva v Haagu a o nejaký čas sa určite bude o nej hovoriť aj na new-yorskom fóre.

Prejdem ku správe: je to výsledok trojmesačnej práce Misie OPCW na vyšetrovanie prípadov použitia chemických zbraní v Sýrii. Pri zbežnom pohľade vyzerá celkom solídne, oplýva početnými tabuľkami a grafmi. Mnohé hlavné mestá už privítali tento dokument, pričom zdôraznili, že je vypracovaný "nanajvýš profesionálne". Niektorí partneri zašli ešte ďalej a vyhlásili, že tento dokument údajne nevyvrátiteľne dokazuje vinu Damasku, hoci samotná správa sa o tom ani slovom nezmieňuje. My sa nazdávame, že predbiehať udalosti a označovať niekoho za vinníka pred skončením vyšetrovania je prinajmenšom neseriózne.

Naše hodnotenie správy je oveľa zdržanlivejšie. Nazdávame sa, že jej kvalita má k dokonalosti dosť ďaleko. Hovoríme predsa o vyšetrovaní azda najrezonujúcejšej udalosti tohto roka. Očakávali sme, že výsledky trojmesačnej práce budú presvedčivejšie.

Pripomeniem, že okamžite po incidente sme sa dožadovali čo najstarostlivejšieho, všestranného a odborného vyšetrenia. Zdôrazňovali sme, že vyšetrovanie musí prebiehať v prísnom súlade s Dohovorom o zákaze chemických zbraní, s použitím vyšetrovacích metód uvedených v Dohovore, a že experti musia bezpodmienečne osobne navštíviť miesto útoku. Od začiatku mája nám predstavitelia OPCW stále sľubovali, že experti už-už odcestujú a čaká sa len na doriešenie posledných problémov na úseku bezpečnosti.

Žiaľ, sľuby zostali nesplnené a OPCW sa nakoniec vzdala myšlienky cestovať na miesto incidentu. Prirodzene, že to veľmi negatívne ovplyvnilo kvalitu vyšetrovania. Samotná správa tento fakt na mnohých miestach otvorene priznáva. Podľa nás malo vyšetrovanie tri základné nedostatky.

Po prvé, nebol dodržaný fundamentálny princíp dôsledného zabezpečenia vecných dôkazov (chain of custody). Vzorky biomedických vzoriek a vzoriek okolitého prostredia Misia OPCW nezískala predpísaným spôsobom na mieste incidentu, ale na území iného štátu a z cudzích rúk. Z tohto dôvodu vôbec nie je isté, či tieto vzorky boli skutočne odobraté v Chán Šajchúne a nie na nejakom inom mieste v Sýrii alebo dokonca na území iného štátu. Toto platí aj pre mŕtve vtáky, ktoré údajne zahynuli na následky pôsobenia sarínu, ale aj pre poškodených, ktorí prežili útok. Nie je isté, že to boli obyvatelia Chán Šajchúnu, ani že operence žili práve v tejto oblasti.

Po druhé, správa neobsahuje nijaké informácie o tom, akým spôsobom bol použitý sarín. Hovorí sa v nej len toľko, že Misia OPCW nedokázala s určitosťou odpovedať na túto konkrétnu otázku. A to napriek tomu, že práve tento aspekt je rozhodujúci pri zisťovaní pravdy. V tejto súvislosti si treba obzvlášť všimnúť, že podľa tvrdenia autorov správy malo vyšetrovanie jediný cieľ, a to zistiť, či boli použité chemické zbrane. Ostatné vraj nie je relevantné. Takáto interpretácia je v zásadnom rozpore s mandátom Misie OPCW na vyšetrovanie prípadov použitia chemických zbraní v Sýrii, kde sa jasne hovorí, že úlohou Misie je zistenie faktov, ktoré majú niečo spoločné s prípadmi pravdepodobného použitia chemických zbraní v Sýrii. Takáto formulácia predpokladá oveľa širší okruh úloh, ktoré boli v skutočnosti prakticky odignorované.

Po tretie, výsledky vyšetrovania by boli oveľa úplnejšie, keby experti OPCW navštívili leteckú základňu Šajrat, na ktorej sa údajne skladoval sarín použitý v Chán Šajchúne. Na tom sme nástojili nielen my, ale aj sýrska vláda, ktorá prisľúbila zaručiť úplnú bezpečnosť. Žiaľ, predstavitelia OPCW na základňu nevycestovali, hoci podľa bodu 12. ich mandátu to urobiť mali. V tejto situácii prinajmenšom čudne vyznievajú vyhlásenia Washingtonu o tom, že Sýrčania údajne plánujú opäť použiť leteckú základňu Šajrat na zosnovanie chemického útoku. Ak majú americkí kolegovia naozaj takú istotu, podľa všetkého by mali vrelo privítať možnosť navštíviť uvedený objekt, aby usvedčili Damask z porušovania Dohovoru a predišli použitiu bojových otravných látok. Lenže USA to stále kategoricky odmietajú urobiť. To vyvoláva znepokojujúce úvahy a čoraz nástojčivejšie otázky.

Chceli by sme upozorniť, že ruská strana od samého počiatku považovala za potrebné počas vyšetrovania venovať náležitú pozornosť aj tej možnosti, že incident bol zinscenovaný. V správe Misie OPCW sa však tento aspekt vôbec nespomína. Pritom fotografie a videomateriály, ktoré máme k dispozícii, si zasluhujú dôkladné preštudovanie. Mimochodom, chceli sme ich ukázať 19. apríla tohto roku na mimoriadnom zasadnutí Výkonnej rady Organizácie pre zákaz chemických zbraní, ale americká delegácia proti tomu rezolútne protestovala, hoci predtým predstaviteľka USA pri OSN N. Haleyová celému svetu ukázala v sále Bezpečnostnej rady fotografie detí, ktoré boli údajne obeťami útoku v Chán Šajchúne.

Využívame príležitosť, že naše stretnutie sa odohráva v Moskve, a predsa len vám chceme ukázať niekoľko fotografií a videonahrávok, vďaka ktorým možno lepšie pochopiť, prečo sa verzia, že incident bol zinscenovaný, nedá zavrhnúť. Prosím A. Z. Džiojeva, vedúceho Oddelenie chemických zbraní Odboru pre nešírenie zbraní a kontrolu nad zbrojením, o malú prezentáciu na túto tému.

Ako vidíte, prezentovaný materiál vyvoláva množstvo otázok, na ktoré správa Misie na vyšetrovanie prípadov použitia chemických zbraní neodpovedala. Ako sa dajú napríklad vysvetliť rozšírené zreničky údajných detských obetí, v prípade skutočného použitia sarínu sa zreničky predsa mali naopak zúžiť. Experti Organizácie pre zákaz chemických zbraní sa z nejakých dôvodov ani len nepokúsili vyriešiť túto záhadu. Podobne je to s kráterom, ktorý sa vyskytol na mieste použitia sarínu.

Žiadali sme Technický sekretariát Organizácie pre zákaz chemických zbraní, aby sa zaoberal touto otázkou, ale ten na našu žiadosť nereagoval. To, že výskyt krátera protirečí verzii o leteckej bombe, asi autorov správy vonkoncom netrápilo. Nezaujala ich ani tá okolnosť, že na fotografiách a videozáznamoch vôbec nevidno nijaké úlomky údajnej bomby. Typické je aj to, že keď z rúk Bielych prilieb experti Misie na vyšetrovanie prípadov použitia chemických zbraní preberali údajné "vecné dôkazy", ani sa len nepokúsili takým istým spôsobom získať za účelom preskúmania zdeformovanú kovovú rúru, ktorú zreteľne vidno na fotografiách kráteru na mieste výbuchu. Kde sa dnes nachádza spomínaná rúra, ktorá by mohla objasniť spôsob použitia sarínu, to môžeme len tušiť.

Nezávislí odborníci, a to aj americkí, sa zatiaľ nazdávajú, že práve tu spočíva kľúč k zisteniu vinníkov. Príslušnú technickú analýzu, ktorá vyvracia verziu s leteckou bombou, vykonal napríklad profesor Massachusettskej technickej univerzity Theodore Postol. Podrobný analytický komentár uverejnil 29. júna 2017 aj Scott Ritter, známy americký odborník na otázky odzbrojenia a chemických zbraní, ktorý dlhé roky pracoval v Zvláštnej komisii OSN pre odzbrojenie Iraku. Chceli by sme vám rozdať kópie jeho článku, zaslúži si, aby ste venovali trochu času jeho prečítaniu. Nezávisle na našich bádaniach S. Ritter samostatne dospel k tým istým záverom ako my. Jeho argumenty nemožno ignorovať.

Na záver by sme chceli zdôrazniť, že správa Misie na vyšetrovanie prípadov použitia chemických zbraní vyvoláva sklamanie. Opakujem, že sme dúfali v oveľa fundovanejšie a presvedčivejšie výsledky, vďaka ktorým by sme sa reálne priblížili k zisteniu vinníkov.

Zvlášť chcem poznamenať, že k jednoznačnému záveru o použití sarínu v Chán Šajchúne Misia dospela už pred dvomi mesiacmi vo svojej predbežnej správe. Definitívna správa len potvrdila predchádzajúci záver a oproti predbežným hodnoteniam v podstate nepriniesla takmer nič nové. Máme dojem, že ostatné dva mesiace boli vynaložené skoro nadarmo, takže sme premárnili drahocenný čas. Analyzovať okolnosti incidentu bude čoraz ťažšie. Musíme konštatovať, že Misia na vyšetrovanie použitia chemických zbraní v súčasných podmienkach jednoducho asi nie je schopná zabezpečiť efektívnejšiu činnosť.

Podľa nášho názoru teraz treba správu Misie vziať na vedomie a konečne pristúpiť k dôkladnejšiemu vyšetreniu po linke Spoločného mechanizmu Organizácie pre zákaz chemických zbraní a OSN, v rámci ktorého by experti tejto štruktúry bezpodmienečne navštívili Chán Šajchún a leteckú základňu Šajrat. Teraz, keď môžeme použitie sarínu považovať za dokázané (mimochodom, my jeho použitie nijako nespochybňujeme), sa treba sústrediť na to, akým spôsobom bola táto toxická látka použitá a ako bola dopravená na miesto činu. Iba v takom prípade bude nádej, že bude odhalená pravda, a teda aj páchatelia tohto zločinu,“ zdôraznil v závere svojho komentáru riaditeľ Odboru pre nešírenie zbraní a kontrolu nad zbrojením ruského ministerstva zahraničia Michail Uľjanov.

Hodnotenie článku:


kladné hodnotenie negatívne hodnotenie

100 %
(5 hodnotení)
Tagy
Zdieľať

Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa musíte prihlásiť

Vytvoriť zadarmo účet
Meno: Heslo:

O autorovi

eugenius


Podobné články

Výročie: pred 150 rokmi sa narodil zbožňovaný a preklínaný Vladimír Lenin

 

Komunisti dnes majú sviatok: pred 150 rokmi sa narodil zbožňovaný a preklínaný, ospevovaný a ohováran...

📅22.04.2020 0 861x 👤eugenius

V „brlohu“ Nočných vlkov v centre Moskvy prebieha séria veľkolepých novoročných predstavení pre deti

 

V areáli Nočných vlkov na ulici Nižnie Mnevniki v centre Moskvy je v týchto dňoch rušno: prebieha tam s...

📅07.01.2020 0 1448x 👤eugenius

Motorkárky ruského ženského klubu „Nočné Valkýry“ zablahoželali k narodeninám čestnej členke klubu, ktorá sa preháňa na motorke už 70 rokov

 

Motorkárky ruského ženského klubu „Nočné Valkýry“ zablahoželali ku krásnym 89. narodeninám čes...

📅30.11.2019 0 1396x 👤eugenius

Petrohradskí Noční vlci vysadili ihličnany a zablahoželali prezidentke klubu „Nočné Valkýry“ Jekaterine k narodeninám

 

„Noční vlci“ v posledných dňoch odchádzajúceho roka už tradične sa zúčastňujú na mnohých podu...

📅28.11.2019 0 1229x 👤eugenius

Kalendár

Calendar Widget by CalendarLabs

Prihláste sa k odoberaniu nových článkov

Váš email nebude poskytnutý tretím stranám.
Neposielame SPAM, vážime si Vaše súkromie.

,