asfasdf ×

NázorObčana.sk

Valerij Pjakin o sankciách USA voči Rusku, o vyostrovaní konfliktu USA – Severná Kórea a o vraždách bankárov v EÚ

 Aktuality

Svoj pravidelný komentár Valerij Pjakin začína asi najaktuálnejšou pre ruskú zahraničnú politiku témou – novými americkými sankciami, pokračuje vyostrovaním konfliktu medzi USA a Severnou Kóreou a venuje sa aj ďalším zaujímavým témam.

14 August
2017 07:31:37

 

Foto: Screenshot YouTube

Pre našich čitateľov poskytujeme prepis rozhovoru do čestiny, zverejnený na portále 

http://leva-net.webnode.cz/ a taktiež video rozhovoru v ruštine s českými titulkami.

00:18

Naše první otázka souvisí s nedávným Trumpovým podpisem zákona o takzvaných protiruských sankcích. Georgij Aslaňan se ptá. Medvěděv, ruský premiér, se vyjádřil, že Trumpův podpis zákona o sankcích svědčí o tom, že americký establishment s ním jasně vyběhnul. Je zde uveden citát: „Prezident nemá z nových sankcí radost, ale nezbylo mu, než ten zákon podepsat. Téma nových sankcí vzniklo především jako ještě jeden ze způsobů, jak podtrhnout Trumpa a dát mu za vyučenou. A následovat budou další akce, jejichž konečným cílem bude jeho odstavení od moci. Nesystémový hráč musí být zlikvidován“, myslí si ruský premiér. Tímto svým prohlášením premiér demonstruje svou věrnost státním elitám a přispívá k impeachmentu? Okomentujte prosím

toto jeho prohlášení.

To nebyla jen demonstrace věrnosti, je to všechno ještě daleko horší a závažnější. Když byly ty sankce podepsány a spustila se u nás v Rusku kvůli nim ta hysterie, tak jsem měl pocit, že jsem se vrátil do nějaké paralelní reality, že mám déja vu. Právě tak. Vysvětlím, co mám na mysli. Pamatujete, jak se absolutně odevšad neslo: „Trump volby prohrál, Clintonová vyhrála, nemáme o tom žádné pochybnosti, na 98% vyhrála Clintonová...“ Takto se všichni vzájemně přesvědčovali v tom, že Trump prohrál. A teď pozorujeme úplně to samé. Všichni nás teď začali opět intenzivně přesvědčovat, že Trump všechno prohrál, že je nesystémovým hráčem.

Tak zaprvé, kdo určuje, který hráč je systémový a který nesystémový? Na jedné úrovni může být nesystémovým hráčem a na vyšší úrovni systémovým. A kdo má větší šanci vyhrát? Samozřejmě, že vyhraje ta vyšší úroveň řízení, s lepším chápáním řídících procesů.

Trump zastupuje globální elitu a Medvěděv v daném případě zastupuje podpindosníky.

To dokonce ani nepramení od státní elity, to jsou jejich vlastní přání, takto oni chápou to, co se stalo. U nás tu máme hysterii kvůli tomu, že Trump podepsal ty sankce a na Západě je klid. V USA je také klid. Běžná pracovní rutina. Odškrtli si to, informovali o tom, Evropa řekla, že se jí to nelíbí, ale žádná hysterie, žádné bouřlivé diskuze se nekonaly. Proč?

Nejspíše proto, že to není tak, jak to vidí Medvěděv a spol., kteří zastupují zájmy podpindosníků tady u nás v Rusku. Ve skutečnosti je podpis těch sankcí ještě jedním příkladem, že státní elita sama nic nedokáže. Všechno, co udělá vlastníma rukama, jí přináší kolosální porážky. To je opět na téma: „Učte se, jak se to dělá, chlapečkové!“ - Už potřetí. - Všechno to bylo tak perfektně provedeno, tak dobře a kvalitně, že je prostě neuvěřitelné, že jsou schopni vážně uvažovat o jakési Trumpově porážce apod.

Jen si tu situaci vezměte. Máme tu Trumpa, kterého kongres, senát nutí podepsat zákon. Jestliže ho nepodepíše, prokáže, že je ruský agent a jestliže ho podepíše, tak jakoby prohraje. A co se stalo ve skutečnosti? Trump ten zákon podepsal, ale... A kdyby ho nepodepsal, tak by bylo přehlasováno prezidentské veto, a potom by opravdu prohrál. Trump tedy ten zákon podepsal. Já tu znovu musím zdůraznit, že USA jsou státem advokátů a on podpis toho zákona podmínil celou řadou podmínek.

Celkové vyznění je takové: „Jestliže vyhodnotím...“ Tedy přesněji: „Jestliže bude rozhodnuto, že to či ono ustanovení toho zákona je protiústavní, tak dané ustanovení z tohoto zákona plnit nebudu.“ Tedy, co chci, plnit budu a co nechci, plnit nebudu. Kde zde vidíte prohru? Všechno je to přesně dané. Chápete? Reálně k danému zákonu přistupuje způsobem, že ho bude plnit tak, jak bude považovat za potřebné, ale odpovědnost za plnění toho zákona padne na státní elitu.

V současné době jsou USA odstavovány od (řízení) Ruska a Evropy. Negativní dopady z přijetí tohoto zákona již teď v podstatě zcela jasně vidí dokonce i energetický sektor USA. Mnozí vystupovali: „Co to děláte? To není správné, děláte to špatně, vztáhli jste ten zákon na sektory, které s Ruskem spolupracovat musí! A ve výsledku my...“ No mám na mysli, my Američané. „Ve výsledku to poškodí nás.“ A Trump ho podepsal. Ti lidé to dopředu oznámili. A až se potom budou řešit škody, které to přinese, a všichni se začnou ptát: „Proč Trump prosazuje takovou linii?“ Tak jim jen odpoví: „Já se držím zákona, se kterým přišel kongres, senát, kde sedí státní elita, takže jděte se všemi svými výhradami za nimi.

Vy teď přicházíte o pracovní místa, o peníze v byznysu, ale proč s tím jdete za mnou? S tím jděte za nimi, za státní elitou.“ Takže veškeré negativum přehodí na ně. Přitom, opět zdůrazňuji, tam, kde to bude považovat za potřebné, ten zákon plnit nebude. A tady se dostáváme k tomu, proč se tedy u nás v Rusku rozpoutala taková hysterie?

U nás všichni podpindosníci, ale nejen oni, i „patrioté“, o kterých se také dá říci, že jsou to podpindosníci, protože sami stát řídit nechtějí, vždy potřebují nějakého toho páníčka. Ti všichni tehdy vykřikovali, že volby vyhraje Clintonová. Clintonová vyhraje a basta. Vsadili na Clintonovou, protože to odpovídalo jejich zájmům, jejich vztahy se státní elitou jsou totiž vázány na jiné linie. S Trumpem žádný dialog navázán nemají, jednoduše žádný není. Chápete?

A přijetí tohoto zákona velice přesně charakterizoval Dmitrij Anatoljevič Medvěděv. Ve svém facebooku napsal: „Skutečnost, že prezident Trump podepsal nový sankční zákon proti Rusku, bude mít několik následků. Tak zaprvé, znamená to konec nadějím na zlepšení našich vztahů s novou administrativou."

Takže všichni podpindosníci spadající pod státní elitu mohou zapomenout na to, že dokážou naladit nějaké vztahy s Trumpovou administrativou a zůstat na svých místech, udržet se v takzvané ruské elitě, ve vedení Ruska. A to je konec, můžou balit kufry směr Londýn, když jim to tedy dovolí, protože jet do Londýna už teď také není tak jednoduché. Prakticky současně s tím, jak Trump podepsal ty sankce,

přijal Vrchní soud v Londýně rozhodnutí, že Rusové, jejichž rodiny trvale žijí ve městě Londýně, spadají výlučně pod britskou jurisdikci.

A co se potom na základě toho děje? Zabavují jim majetek! Podobně jako když rumunští pohraničníci do nitky obrali Ostapa Benderu. „Jen ať k nám přijedou se vším, co kde nahrabali a my jim od toho pomůžeme.“ Proto ta hysterie. Nemají, kam by se uklidili.

Nebyl to jen Medvěděv, kdo o tom mluvil. Stejně tak třeba Kosačov, předseda mezinárodního výboru Rady federace, ten také zaplakal: „USA nám neponechávají žádnou šanci ke konstruktivní spolupráci.“ To je přece tragédie! USA jim prý neponechávají šanci na konstruktivní spolupráci. Cožpak se Američané rozhodli na Mezinárodní kosmickou stanici vyskakovat z trampolíny? Svoje družice budou na oběžnou dráhu vystřelovat prakem? Cožpak se vzdali jedné jediné oblasti spolupráce, kde jsou na nás kriticky závislí?

Ne. Tak oč jde? Jde jen o to, že služby těchto podpindosníků, kteří začali vykřikovat na všech televizních kanálech, že Trump prohrál, že mu dali za vyučenou... Ten problém je jen v tom, že služby těchto podpindosníků už nejsou zapotřebí. A loď popluje dál. Ta nejvýznamnější věc ve vztahu k celému řízení je ta, že náš řídící korpus obecně a podpindosníci jmenovitě absolutně nechápou hru s dlouhodobým dosahem. Absolutně jim to nedochází. Pro ně je všechno...

Je takový vulgární vtip, kdy domýšlivý student prohlašuje: „Správný borec to zvládne raz dva“, a odpovědí mu je: „Snad právě naopak, ne?“

V řízení je třeba umět hrát s dlouhodobým dosahem, ale to oni absolutně nechápou. Oni nechápou, jak je Trump v podstatě převezl. Teď vykřikují a doufají, že přece jen bude impeachment, že se Trumpa nějak zbaví. Ani náhodou. Teď bylo zaseto semínko, které teprve vyroste se zcela určitými následky pro státní elitu USA. Vždyť co se děje?

Už teď se objevují výsledky sankcí, které Trump podepsal. Z Německa prakticky na druhý den začaly přicházet zprávy. Napřed ministerstvo zahraničí prohlásilo: „My vidíme, jak Rusko přesouvá svůj politický vektor cílů z Číny na Evropu.“ Německá vláda to ještě doplnila prohlášením: „Otázka Krymu teď musí být uzavřena, nebudeme se jí teď zabývat a dál se budeme bavit o nastolení míru na Donbasu. A Krym necháme být, protože je to překážka v konstruktivních vztazích s Ruskem.“

Hned celá skupina sociálních demokratů vystoupila s tím, že je třeba změnit obrannou politiku NSR.

Sbor, celý sbor hlasů lídrů evropského společenství. Takže na jedné straně si USA samy odřezávají možnost spolupráce, protože proti komu byly zaměřené všechny ty sankce podepisované v USA? Proti Evropě.
Já jsem na minulém semináři, oj v minulém pořadu uváděl ten vtip kolující internetem: USA přijaly zákon zavádějící protiruské sankce poškozující evropské zájmy. A Evropa odpověděla tím, že přijme takové protiruské sankce, které poškodí americké zájmy.

A co reálně pozorujeme? Byly přijaty sankce poškozující zájmy USA a zároveň se Evropa vrací zpět na svá místa v Rusku, nakolik se jim to ovšem povede. To je to, oč tu jde. A služby podpindosníků, kteří jsou ve vleku státní elity USA, nadále nejsou potřebné. To je vše. Odtud pramení ta hysterie. Proto to kvílení Medvěděva, Kosačova a všech dalších. Podpindosníci se stávají minulostí. Potřební jsou noví, alespoň trochu schopní lidé a síla USA v Rusku udržet tyto lidi ve vedení slábne. A ani utéci nemají kam. V Londýně na ně také nikdo... Tedy čekají tam na ně a hlavně na jejich kufry, na ten majetek, který si nakradli v Rusku.

Takto to tedy je. Šlo o nový krok, kterým absolutně převezli státní elitu. A podpindosníkům v Rusku řekli: „Chlapci, končíte. Kádrový korpus se mění.“

- Vašich služeb nadále není zapotřebí.

- Ano, proto tak kvílí.

14:37

Mám tu zrovna otázku k událostem v USA od Andreje z Doněcku, z Putilovky. Objevila se informace, že Scaramucci, Anthony Scaramucci, bývalý ředitel pro komunikaci v Bílém domě, se omylem dostal do seznamu zemřelých absolventů práv na Harvardu. Kdo komu poslal černou známku, nebo co to znamená? Pochybuji, že je to možné připsat pouhé náhodě.

Tuto situaci nepochopíte, jestliže se blíže nepodíváte na to, co se děje okolo Trumpova ratingu. To je totiž prvotní a Scaramucci je až následek. Takže oč jde? Opět se dostáváme do takové paralelní reality a déja vu. Kde kdo nás neustále informuje, že Trumpův rating klesá, klesá a klesá, a pouze ti nejserióznější analytici, kteří k těmto všem prognózám přistupují vážně a doopravdy je sledují, nám říkají, že Trumpův rating nepadá a navíc dokonce vzrůstá. Mezi svými přívrženci, kteří pro něj hlasovali, neztratil jediný bod a nové body získává u těch, kteří hlasovali pro Clintonovou, nebo nehlasovali vůbec.

Je to totiž tak, že Trump přijímá neustále nová a nová rozhodnutí, která lidi sjednocují okolo něho. Vezměte si třeba jen to jedno jeho nařízení ministerstvu spravedlnosti USA, aby se zaměřilo na fakta diskriminace bílého obyvatelstva při přijímání na vysoké školy, kde je tím nejdiskriminovanějším heterosexuální muž bílé rasy. Dovedete si představit, jak to Trumpovo postavení upevnilo? A nám neustále lžou o tom, že jeho rating padá. Ano, padá u státní elity, která se opírá o to, že organizovali volební kolotoče a vozili sem a tam gastarbajtry, aby všude hlasovali a tak podobně. Oni se totiž snaží své přání vydávat za skutečnost, ale už jednou na ty hrábě šlápli a chystají se na ně šlapat znovu a znovu.

A to hlavní, co dělají. Aby alespoň nějak prokázali, že Trump je nezpůsobilý... Protože o ratingu sice mohou lhát a lhát, jenže reálně stále roste a Trump své pozice mezi obyvatelstvem upevňuje. Co je tedy možné udělat, aby Trumpa podsekli? Maximálně zpomalit nabírání do práce a zaplňování uvolněných pozic novými lidmi, aby Trumpovi neumožnili jmenovat do nich své lidi. Pokud zbyla nějaká volná místa, pokud někde zbyli lidé clintonovské státní elity, kteří sedí v odpovědných funkcích, tak to tak musí zůstat, a to co nejdéle. Aby v těch funkcích škodili Trumpovi.

Státní elitě je jejich země ukradená, a škodí Trumpovi na úkor stability samotných USA. Fakticky tak řežou větev, na které sami sedí a padnou společně se svým státem, jenže si to neuvědomují. Maximálně tedy brzdí jmenování nových lidí.

Je tu ještě jedna věc, která charakterizuje tu událost okolo Scaramucciho, který se ve funkci ředitele pro komunikaci udržel pouhých deset dnů. Za tu dobu stačil přijít o svůj byznys a rozvést se s manželkou a to právě z politických důvodů. Ten hoch byl příliš prudký. Bylo to tak, že bezprostředně před Scaramucciho jmenováním došlo k jednomu skandálu, který spočíval v tom, že Sean Spicer odešel z funkce tiskového mluvčího Bílého domu, protože se mu prý nelíbilo, že by jeho šéfem byl Scaramucci. Takže rezignoval, a ten odchod měl souviset s tím, že si prostě povahově nesedli. Ale ve skutečnosti, jestli si pamatujete, tak ten útok Tomahawky na...

- Sýrii

- Sýrii, vyvolal skandál a bylo třeba někam přesměrovat pozornost lidí, a tak ji tehdy přesměrovali na Severní Koreu, na KLDR. Tehdy začali vykřikovat, že tři eskadry, tři útočná uskupení v čele se třemi letadlovými loděmi, prostě celá armáda lodí pluje vyřídit si to se Severní Koreou. „Zasypeme jí bombami, raketami, celou jí...“ Celý svět z toho byl bez sebe, ale já už jsem tehdy řekl, že to přesměrování pozornosti na KLDR je jen způsobem, jak zadusit skandál okolo toho raketového útoku.

Tam šlo přece o ruské zájmy. A ve výsledku nesystémoví hráči, státní elita, která vůbec nechápe, co se děje, mohla reálně vyvolat válku, třetí světovou. Aby se to nestalo, přesměrovali pozornost na Severní Koreu, kde mají již do nejmenších podrobností vypilovánu metodu, jak ten vyvolaný problém potom nechat vytratit do ztracena. Jen si vezměte ten humbuk okolo toho, už určovali přesné časy útoků na Severní Koreu a místo toho se to od té doby naopak v poklidu vytratilo do ztracena.

Nemají vůbec žádné údaje o tom, že by Severní Korea mohla nějak ohrožovat USA.

Sean Spicer se tehdy uřeknul. Už jsem o tom v jednom z pořadů mluvil, hned po té tiskové konferenci, po které došlo k tomu skandálu. Tehdy se uřekl, že nemají vůbec žádné údaje o tom, že by Severní Korea mohla nějak ohrožovat USA. Přičemž tehdy na tom byla postavena celá ta politika, že Severní Korea USA ohrožuje, a tak je třeba urychleně soustředit vojenskou pěst proti ní. Takže se uřeknul, a aby to rychle zamluvili, tak bylo pro změnu rozehráno pozdvižení okolo jeho prohlášení o Hitlerovi a holokaustu.

Díky tomuto novému skandálu potlačili reakci na to jeho uřeknutí o Severní Koreji, o kterém prakticky neinformovalo jediné médium. Prostě to téma zamluvili. A já jsem tehdy řekl, že je to pouze otázkou času, tedy že je to otázkou času a schopností Seana Spicera, kdy svou funkci opustí. Jestliže se z toho dokáže vykroutit, zůstane, jestliže to nedokáže, bude odejit na základě nějaké dobře vypadající záminky. Nedokázal se vykroutit a tak našel dobře vypadající záminku, že nebude spolupracovat se Scaramuccim a odešel.

Proč o tom všem ale mluvím? Tedy proč jsem to připomenul? Neboť jsem o tom již mluvil. Scaramucci nevzal na zřetel všechny tyto věci okolo Seana Spicera a provedl lapsus ještě horší než Sean Spicer. On... „Já jsem takový tvrdý chlap, všechny tu okamžitě srovnám. Stojí za mnou tak vlivní hoši, byl jsem jejich kádrovou rezervou. A teď se tady mám ukázat, všechno tu dát do kupy, budu razit takovou a takovou linii...“ A začal bezúčelně žvanit.

Sean Spicer se jednou uřeknul. A Scaramucci, ten jel jak kulomet a vykecal všechno. Ti, kteří ho tam dosadili, se chytili za hlavu. A právě kvůli tomu 31. července v Associated Press informovali, že na Harvardu, kde studoval, ho omylem uvedli v seznamu zemřelých absolventů. Scaramucci ten vzkaz pochopil. Šéfové mu poslali černou známku, a tak okamžitě hned 31. července sám odešel. Byl odvolán, ale nebránil se tomu. Jak říkám, co není v hlavě, musí být v nohách.

Ale on nebyl úplně beznadějný, jenže se do té práce vrhl tak po hlavě, že všechno zvoral. Příliš mnoho žvanil. A v případě úředníků takové úrovně jim hlava na krku sedí díky jazyku. Jestliže si pustí svůj jazyk na špacír, aniž hledí na to, co si dovolit můžou a co ne... Takže Scaramucci se z toho ještě nevyvlékl, jeho situace je daleko horší než Spicerova, protože žvanil opravdu příliš mnoho a namíchnul hodně lidí. Ale není to ještě úplně fatální.

Jestli vezme rozum do hrsti... Ta věc se má tak, že jak jeho jmenování, tak i odvolání souvisí s tím, že lavička kádrových rezerv globalistů je ještě kratší než lavička státní elity. Nedosti na tom, že mají problémy své lidi do funkcí dosazovat, tak navíc ti, které do nějakých funkcí dostanou, jsou omezeně způsobilí a bez dobrého dohledu toho mohou hodně pokazit. Scaramucci je toho příkladem. Potřeboval vedle sebe dobrého kurátora, aby ho ukočíroval. Možná by se otrkal a plnil svou funkci dobře. To by ale museli Trumpovi dovolit do klíčových funkcí dosadit své lidi. Jenže státní elita se snaží v těchto funkcích co nejdéle udržet ty své. A jestliže nějaká funkce zůstává prázdná, protože z ní někdo již odešel a je obsazena pouze dočasně, tak je jim úplně jedno, co to způsobí státu. Čím hůře, tím lépe.

Myslí si, že lidi potom rychleji přesvědčí, že Trump nezvládá svou funkci, bude impeachment... A že se zatím zhroutí stát? Oni tomu nevěří. Stejně jako tomu svého času nevěřila naše sovětská partajní nomenklatura, ta s dobrými úmysly, která se neúčastnila scénáře přeformátování SSSR, přeměny socialistického hospodářství v kapitalistické s novým sociálním zřízením. Stejně tak státní elita nevěří, že se USA zhroutí, protože se toho procesu neúčastní. Jsou pouhými statisty v cizí hře.

27:00

K dalším událostem. V pořadu informační válka s Dmitrijem Taranem jste částečně osvětlil otázku související s přestřelkou v moskevském oblastním soudu. Kolegové prosí podrobněji vysvětlit tuto otázku. Opět píše Georgij Aslaňan a prosí okomentovat ten troufalý útok. Je možné, že by daná skupina byla napojená na ISIL, byla přes něj řízená státní elitou USA a měla tak přispět k destabilizaci situace v Rusku?

A Radomir Kovalevskij ze Sevastopolu také píše. S ohledem na to, kolik toho ti zločinci věděli, pro čí zájmy pracovali a od koho si pronajímali bydlení, se ptám: Šlo o vraždu na zakázku?

K žádné vraždě vůbec nedošlo. Šlo o pokus o útěk, který měl plnit určité cíle a zabránil mu odborný zásah ruské gardy. K těm vazbám s ISIL, takové bezesporu existovaly, ale řízení ze strany ISIL zase bezesporu neexistovalo.

Musíme si ujasnit, co je to ta banda GTA. Tato banda řádila nejvíce v roce 2014, kdy na silnici M4-Don zabíjeli řidiče, útočili na auta. Jsou jim připisovány vraždy sedmnácti lidí. Čím je ta banda GTA zajímavá?

CIA a Pentagon řídí ty různé ISIL, či Al-Káida.

Je zajímavá tím, že se jednalo o nácvik scénářů destabilizace transportu na určité trase. To na straně jedné a na straně druhé byli lidé, kteří tam získávali diverzní zkušenosti, a vázala je prolitá krev, potom posíláni bojovat v sestavě ISIL do Sýrie. Ta vazba tam byla přímá. To ale neznamená, že jejich činy řídil ISIL, protože jako takový ISIL, či Al-Káida nebo něco podobného z podstaty věci neexistují. Existuje jediný štáb, který se nachází ve Washingtonu, tedy hypoteticky řečeno, protože CIA a Pentagon řídí různé ty směry. Potomac, Langley. Oni řídí různé ty směry, ale podstata je následující.

V závislosti na úkolech, které mají být řešeny, to uskupení teroristů, které pro tyto úkoly sjednotili, příslušným způsobem také pojmenují. Když ty své úkoly plní, jako třeba Boko Haram nebo jiné uskupení, tak ti lidé mezi nimi neustále kolují a doplňují je podle aktuální potřeby. Chvíli přísahají ISIL jedni, potom zase druzí, pak zase zmizí a doplní třeba Al-Káidu. V závislosti na tom, jaké mají být právě plněny úkoly, jim jejich velitelé zpoza louže ukládají, pod jakou hlavičkou je mají vykonat.

Takže, jestliže tady u nás byla vytvořena základna pro přípravu bojovníků pro ISIL, vůbec to neznamená, že byli řízeni Islámským státem.

Vůdce té bandy GTA žil na pozemcích šéfa administrativy ruské generální prokuratury.

Řízeni byli z USA a tu bandu GTA tu kryli podpindosníci. Stačí říci, že v roce 2014 byl vůdce té bandy zatčen na pozemcích... Bydlel na pozemcích rodinného domu šéfa administrativy ruské generální prokuratury. Přímo na jeho území tam v jedné přístavbě žil vůdce té bandy! Tvrdit, že úředník v takovém postavení nevěděl, koho tam má, je prostě směšné.

– Pokojíček si tam pronajal, že?

– Proč pokojíček? Celý strážní domek. Na pozemcích toho domu, aby tam nikdo náhodou nestrkal nos. Jen tak mimochodem při zatčení kladl ozbrojený odpor a zahynul. A ten úředník potom z té prokuratury nenápadně odešel. Vždyť proč by měli dál zbytečně poutat pozornost, že? Sám odešel, tak oč jde?

V roce 2014, bylo úkolem státní elity rozpoutání třetí světové války.

Podstata činnosti té bandy GTA spočívala v tom, že byl nacvičován... Byl nacvičován scénář destabilizace veškeré nákladní i osobní dopravy, prostě celkové státní přepravy. Mělo k tomu dojít všude ve stejném okamžiku. A ti lidé, které tenkrát zatkli, měli být vlastně veliteli. Mělo jít o seržanty s vlastní bojovou skupinou, se svým bojovým úkolem na určité trase, kteří měli na základě určitého signálu vpadnout na tyto silnice a začít tam řádit a zabíjet lidi, vyvolat destabilizaci.

Znovu připomenu, že v roce 2014, bylo úkolem státní elity rozpoutání třetí světové války a jejími Gliwicemi se mělo stát sestřelení boeingu nad Donbasem. Tenkrát jsme jen o vlásek unikli třetí světové. A v tomto ohledu absolutně nevidím, že by naše odborné analytické společenství mělo nějaké povědomí o událostech z roku 2014. A ta katastrofa byla na spadnutí, doslova nám dýchala za krk, ta třetí světová.

Existuje centrum koordinace řízení těchto procesů jako banda GTA a nitky se táhnout až na samý vrchol.

Až by začaly na Donbasu bojové akce za účasti ruské armády, kam jí chtěli zatáhnout, tak potom by na naše silnice vpadla celá ta početná armáda z bandy GTA, která by začala zabíjet lidi a destabilizovala tak týl s plnou silou.

Ale zaprvé správný postup celého našeho řídícího komplexu v čele s ruským gosudarem, vedl k tomu, že plán na rozpoutání třetí světové války nevyšel. Nenechali jsme se nachytat tou provokací, těmi Gliwicemi v podobě boeingu sestřeleného nad Donbasem, a zlikvidovali jsme tu bandu. Ovšem byla to pouze její seržantská část. Jak říkám, každý z nich měl mít svoji malou bandu plnící tyto úkoly.

Takže ta banda se tedy dostala k soudu. A najednou tyto bandity, a jde o velice nebezpečné lidi, kteří nemají co ztratit, převážejí, eskortují s rukama spoutanýma vepředu, přičemž na pět lidí byli vyčleněni pouze dva strážní. To znamená pouze jedno, že tyto členy eskorty jejich velení odsoudilo k smrti. Ta banda je měla pozabíjet. Vědomě byla vytvořena situace, za které se s nimi pět zavilých hrdlořezů ocitlo v jedné těsné prostoře, a byla jim tak poskytnuta možnost, aby své strážné zabili a zmocnili se jejich zbraní, tedy ve výtahu.

Všechno bylo naplánováno. Nepočítali pouze s jedním, že tam bude oddíl ruské gardy, který té rozsáhlé provokaci zabrání. Měla to být velice závažná provokace, která mohla vést k těm nejhorším důsledkům.

Ještě jedna malá souvislost s ohledem na bandu GTA. V roce 2016, tedy před rokem, došlo k jednomu nebo dvěma útokům na stanoviště dopravní policie sekerami. To je ze stejného kadlubu. Z ničeho nic se objevili, sekerou napadli prvního dopraváka a zmocnili se jeho zbraně. Druhého postřelili a potom třetí dopravák jednoho z nich zabil a druhého zranil. Jednoho zabil, druhý byl zadržen. Ale říká se, že ty útoky byly dva. Buď jeden, nebo dva. Dost podivné okolnosti. Ale jestliže se v tisku objevila informace o dvou, tak byly v plánu dva útoky a ke druhému nedošlo.

To znamená, že existuje centrum koordinace řízení těchto procesů. A velitel, který vědomě, opakuji, že vědomě hodlal obětovat životy svých podřízených, když se postaral, aby to bylo dva proti pěti... Posílal je na smrt a vědomě se tak účastnil přípravy státního převratu v Rusku. Stále však jde jen o pěšáka. Pokyny jak zorganizovat eskortu těchto zabijáků do soudní budovy dostal shora. Ty nitky se táhnout až na samý vrchol. Opakuji, že vůdce té bandy, bydlel v rodinném domu,

tedy v jeho přístavbě, na pozemcích rodinného domu náležejícího šéfovi administrativy ruské generální prokuratury. On osobně kryl činnost bandy GTA!

Tvrdit tedy o tom, že nahoře žádní nejsou, není možné. Samotná skutečnost, že ti strážní byli pouze dva na pět zabijáků, vypovídá o tom, že ta situace byla připravena nahoře. A co bylo jejich cílem? Víme, že se pokoušeli probít ke zbytku bandy, kteří měli ve stejné době soud u stejného městského, tedy oblastního soudu v Moskvě, omlouvám se. A to znamená jen jedno, že to byla plánovaná provokace. Neměli v úmyslu někam utíkat. Měli v úmyslu se spojit se zbytkem bandy, a zbraněmi, kterých se zmocní, a které tam navíc v tom oblastním soudu mohly být předem připraveny, mohlo jich tam být víc...

To mělo vést k reálné destabilizaci celé vnitřní situace a k pokusu o státní převrat.

Zde je možné předpokládat hodně věcí, ale ta podstata je taková, že i ty zbraně, kterých se zmocnili, by jim plně postačily k tomu, aby se zmocnili rukojmích a demonstrovali tak světu neschopnost ruského státu, kde je možné obsazovat SOUDY!

A v téže chvíli po celém Rusku „spontánně“ probíhaly výpadky proudu. Jen si představte, jak to mělo vypadat. V budově moskevského oblastního soudu rukojmí, výpadky proudu po celém Rusku, havárie na dolu Mir.

To všechno dohromady mělo vést k reálné destabilizaci celé vnitřní situace a k pokusu o státní převrat. I s ohledem na to, že v poslední době se ze strany „patrioticky“ znepokojené veřejnosti najednou začaly objevovat různé výpady.

„Oj, a co když na Putina už čeká jeho vlastní Lee Harvey Oswald? Oj, a on se objeví.“ Nač se asi připravovali? Tak takovou rozsáhlou provokaci zmařili členové ruské gardy, kteří se z vyšší vůle ocitli v té chvíli v budově soudu. Všechno bylo promyšleno, aby to vyšlo, jak mělo. Jediné s čím nepočítali, byla přítomnost členů ruské gardy věrných své přísaze, kteří tu provokaci zmařili.

40:31

Takže jste zároveň odpověděl na otázky Maxima a Sergeje, kteří se ptali na příčiny těch výpadků proudu.

Tak ještě jednou, nešlo o žádnou jejich likvidaci. Oni nic nevěděli kvůli tomu, že byli pouhými vykonavateli a k nikomu tedy nikoho dovést nemohli. A koho bylo třeba, zlikvidovali již při jejich zadržení.

41:00

Mandraimov Said dále píše: S čím to souvisí? A uvádí zde citát: V Západní Evropě pokračuje řada tajemných vražd vysoce postavených bankéřů. Zabíjeni jsou úmyslně krutě společně s dětmi a manželkami. Od ledna tohoto roku již bylo zavražděno 14 top manažerů předních bank, a ani jeden z těch zločinů nebyl vyšetřen.

To je velice jednoduché. V seriálu Sedmnáct zastavení jara je jedna taková epizoda. Schellenberg se Stierlitzem procházejí vězením a vstoupí do jednoho... No jak bych to nazval, jak se jmenuje ten prostor, kde se vězni procházejí pod střechou, pod takovou tou sítí? Tedy na místo těchto procházek a tam leží čtyři zastřelení důstojníci. Schellenberg se Stierlitze ptá, zda je zná. On ukáže na jednoho a říká: „Toho znám, to je váš pobočník pro zvláštní úkoly a ti tři ostatní také.“ A Schellenberg přitom v klidu podepisuje potvrzení o jejich zastřelení.

Co mám na mysli? Tito lidé pro zvláštní úkoly toho věděli s ohledem na své postavení příliš mnoho. Účastnili se takových operací, vytvářeli takovou síť, která potom umožňovala lidem ve vyšších funkcích utéci do zahraničí a mít tam připraveny určité finance na další svou činnost. A ti lidé, kteří to pro ně všechno připravili, se stali nebezpečnými svědky, neboť do toho vstupoval lidský faktor a mohlo se stát, že by potom v poválečné době požadovali svůj podíl. Tedy také krytí, peníze apod.

A aby se tomu zabránilo, tak přestože čestně splnili svůj úkol a byli dost... Jak bych to řekl, byli dost obeznalí na to, aby daný úkol splnili, tak z titulu své funkce neměli dost znalostí o budoucí struktuře řízení a poskytovat jim tyto znalosti nikdo ani neměl v úmyslu. Ta struktura má podobu pyramidy, ve které je všem těsno. Určité úrovni odpovídáš a výš nemáš co dělat. Proto je také zlikvidovali a tím za sebou zametli stopy.

Já neustále opakuji jedno a to samé. V současné době je přemísťován, probíhá přesun centra koncentrace řízení z Londýna do Číny, do jihovýchodní Asie. V souladu s tímto úkolem... A z Íránu mimochodem do Evropy, ať je to, jak chce, Írán sice nepřichází do Evropy, ale z Evropy do Íránu stejně proudí určité toky, jsou navazovány vazby, to vše probíhá. Na určitých úrovních řízení o tom někteří vědí. Jestliže dříve jsme neustále mluvili, mluvili a mluvili o tom, že probíhá přenos centra koncentrace řízení a reakce na to byly, že se jedná o konspirologii, že to, že ono...

Bude více takových vražd lidí, kteří svůj úkol splnili a vědí toho příliš mnoho.

A co řekla před několika týdny Christine Lagardeová: „Plánujeme přenést sídlo MMF do Pekingu.“ Jaké ještě potřebujete potvrzení, abyste konečně uviděli ten proces, který probíhá? Když o tom mluvíme my, tak to pro vás nic neznamená, ale teď vám přímo šéfka MMF oznámila, že centrum koncentrace řízení je převáděno do Číny. A na přenosu toho centra koncentrace řízení se podílí široký okruh lidí, a někteří z nich toho s ohledem na své postavení vědí příliš mnoho.

No a po realizaci toho přenosu není v plánu je povyšovat. Co je tedy třeba udělat? Je třeba se jich zbavit a nejlépe tak, aby to navíc ukáznilo i všechny ostatní. A skrýt to řízení například tvrzením, že je zabíjí nějaký maniak.

- Takže speciálně zabíjejí dětí, aby ukáznili ostatní.

- Ano. Nestačí zabít jenom ty lidi, likvidují celé rodiny. Ano, celé rodiny. A tím spíše děti, co kdyby se dítě potom začalo zajímat? Existuje mnoho filmů s námětem, kde je zlikvidován někdo z vedení, a když jeho děti vyrostou, tak se začínají zajímat o to, proč byli jejich rodiče zavražděni a mstí se.

Proč to dopouštět? Proč by měli připouštět tuto možnost? A tak je... A jak je zabíjejí? Krutě. Jednají prostřednictvím nějakých maniaků. Čím více se bude blížit termín přenosu centra koncentrace řízení do Číny, tím více bude takových vražd lidí, kteří svůj úkol splnili, vědí toho příliš mnoho, a v budoucím systému jim není vyčleněna funkce v souladu s jejich znalostmi. A jestliže se s nimi tedy nepočítá a vědí toho příliš mnoho, je jednodušší je zlikvidovat.

47:00

Ještě jednu zprávu 31. července na náš web poslal Anatolij Raspopov. V těchto dnech uplyne 445 let od Molodinské bitvy. Málokdo o ní něco ví. Proč se v Rusku natáčí tak málo filmů, rozuměj – netočí, o symbolických, přelomových, tragických, hrdinných událostech z ruských dějin, na jejichž příkladu by bylo možné vychovávat mládež? USA prakticky nemají žádné dějiny, a historických i pseudohistorických filmů mají spousty. Možná je načase začít o tomto problému častěji a důrazněji diskutovat? Třeba to tak konečně pronikne tam, kam má.

A ke komu by to mělo proniknout? Kdo by na to měl vyčleňovat finance a kdo by to měl točit? Ty filmy, které se teď natáčí z ruských dějin, nic jiného než vulgární slova nevyvolávají. Protože to jsou takové pomluvy! Obzvláště na naši sovětskou minulost, že je to něco nepopsatelného. Všechny filmy, jak válečné, tak o vesmíru... Ať se podíváte, na co chcete. Všechno jsou to jen pomluvy, všechno jen polévají špínou a navíc se to všechno točí za státní peníze.

Víte, ti lidé, kteří o tom rozhodují a vyčleňují na to peníze, tak stvrzují určitý scénář odpovídající jejich politickému zaměření, přesvědčení. Jestliže nejsme ještě úplně suverénní, tak kdo by vyčleňoval na takové filmy... Tedy kdo by vyčleňoval peníze na natáčení takových filmů?

A k té Molodinské bitvě. Já jsem ji už komentoval a nebudu se opakovat, ale něco je třeba zmínit. Vždyť všichni určitě slyšeli o Livonské válce. A kolik tam bylo bitev? Kolik lidí se jich účastnilo? Tisíc, dva tisíce? A v Molodinské bitvě byla poražena stodvacetitisícová armáda chána Geraje. Jak to tehdy vlastně bylo?

V roce 1571 do Ruska vpadli krymští Tataři, spálili Moskvu.

Zdálo se, že Moskva se již nedokáže pozvednout, že se jí to nemůže podařit. A do poslední bitvy byli vrženi všichni bojeschopní krymští muži, všichni krymští Tataři. Vpadli do Ruska, aby ho dorazili a byli smeteni, byli poraženi na hlavu. Když si to všechno přeberete, tak se musíte ptát, proč víme všechno o Livonské válce, kde, znovu opakuji, docházelo k malým bitvám, když hlavní bitva byla vybojována s obyvateli Krymu, s krymskými Tatary?

Ivan Hrozný, jaký to byl vlastně skvělý ruský panovník!

Tam byla ta hlavní válka, tam to bylo nejkrvavější, ale o tom nikdo nemluví. Pokud totiž začneme rozebírat tuto bitvu, dovede nás to k roli a místu Ivana Hrozného v historii:

„Bude-li zviditelněna tato bitva, jak potom bude možné lhát o roli Ivana Hrozného, o jeho řízení? Že šlo o krvavého tyrana, že nic dobrého nevykonal, že všechny ovládal pomocí strachu? Jak bude možné překrucovat ruskou minulost? Lhát o Ivanu Hrozném? A tak o tom raději nebudeme mluvit vůbec. Na historický výzkum těchto symbolických událostí nebudeme vyčleňovat peníze, a tím spíše je nebudeme vyčleňovat na natáčení historických filmů o nich.“

Dovedete si představit, jaký dopad by mělo natočení filmu o této události? Jakou by to mělo společenskou odezvu? Lidé by se začali sami zajímat. To by bylo jako vypustit džina z láhve. Jaké by to vyvolalo vlastenectví. „Hleďte, ten Ivan Hrozný, jaký to byl vlastně skvělý ruský panovník! A přitom nám o něm bez přestání lžou.“

Vždyť všechno, co víme o Ivanu Hrozném, jsou lži. A proč?

Protože Ivan Hrozný dokázal přebrat řízení centra koncentrace řízení slovanských zemí a přenesl ho z Polska do Ruska. A to mu globalisté nemohou odpustit. Proto je v našem dějepisectví, které nám vnutili, vykreslen absolutně negativně. Něco málo pozitivního sice přinesl...

Ale jak? Aby se začaly vyčleňovat peníze na natáčení skutečných historických filmů o Velké vlastenecké válce, o vesmíru, o jakékoliv reálné události z našich dějin, o Molodinské bitvě, nebo třeba o Poltavské bitvě. Ne tak, jak ji popisují, ale jak to bylo reálně a s odhalením mechanismů řízení, nač se Petr I. orientoval a na co musel brát ohled.

To by do života uvedlo reálné přehodnocení ruských dějin, ale na to peníze nejsou. Na to peníze nejsou, ale na tři květnové dny, ve kterých prý sovětští vojáci měli jedinou touhu znásilnit všechny německé ženy, na to je peněz dost. A dokonce to má své místo i v knize Válka, kterou napsal sám ministr kultury Medinskij. To tam přece nemohlo chybět, ty lži, ty odporné pomluvy.

A Medinskij je z těch, kteří vyčleňují peníze. V souladu s tím, co nadrásal v té své knize Válka, vyčleňuje i finance. A nám zbývá jen jedno.

Záchrana tonoucích je v rukou samotných tonoucích. Proto je třeba studovat Dostatečně všeobecnou teorii řízení, abyste věděli, jak jsou řízeny sociální supersystémy. Abyste bránili zájmy své i své rodiny, protože nikdo jiný to neudělá.

- To byla poslední otázka.

- Poslední otázka? Opět se dostáváme k nezbytnosti znát teorii řízení. Abyste všechny tyto věci chápali, abyste dokázali rozeznat všechny spodní proudy, uměli vyčleňovat z informačního toku informace významné z hlediska řízení, z celého toho toku, který má ty významné informace zakrýt, musíte mít znalosti z teorie řízení. Tak jako při jízdě po silnici musíte znát pravidla silničního provozu, tak se v životě musíte řídit Dostatečně všeobecnou teorií řízení a pamatovat si, že znalosti znamenají moc.

Berte znalosti do svých rukou. Berte moc do svých rukou. Braňte zájmy své i své rodiny. Buďte šťastni. Přeji vám mírové nebe nad hlavou. Na shledanou.

Video si môžete pozrieť tu:

Hodnotenie článku:


kladné hodnotenie negatívne hodnotenie

100 %
(9 hodnotení)
Tagy
Zdieľať

Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa musíte prihlásiť

Vytvoriť zadarmo účet
Meno: Heslo:

O autorovi

eugenius


Podobné články

Výročie: pred 150 rokmi sa narodil zbožňovaný a preklínaný Vladimír Lenin

 

Komunisti dnes majú sviatok: pred 150 rokmi sa narodil zbožňovaný a preklínaný, ospevovaný a ohováran...

📅22.04.2020 0 1306x 👤eugenius

V „brlohu“ Nočných vlkov v centre Moskvy prebieha séria veľkolepých novoročných predstavení pre deti

 

V areáli Nočných vlkov na ulici Nižnie Mnevniki v centre Moskvy je v týchto dňoch rušno: prebieha tam s...

📅07.01.2020 0 1820x 👤eugenius

Motorkárky ruského ženského klubu „Nočné Valkýry“ zablahoželali k narodeninám čestnej členke klubu, ktorá sa preháňa na motorke už 70 rokov

 

Motorkárky ruského ženského klubu „Nočné Valkýry“ zablahoželali ku krásnym 89. narodeninám čes...

📅30.11.2019 0 1734x 👤eugenius

Petrohradskí Noční vlci vysadili ihličnany a zablahoželali prezidentke klubu „Nočné Valkýry“ Jekaterine k narodeninám

 

„Noční vlci“ v posledných dňoch odchádzajúceho roka už tradične sa zúčastňujú na mnohých podu...

📅28.11.2019 0 1538x 👤eugenius

Kalendár

Calendar Widget by CalendarLabs

Prihláste sa k odoberaniu nových článkov

Váš email nebude poskytnutý tretím stranám.
Neposielame SPAM, vážime si Vaše súkromie.

,