asfasdf ×

NázorObčana.sk

Vladimír Putin o summite BRICS: „Rusko vystupuje za prehĺbenie partnerstva BRICS v politickej, ekonomickej, humanitárnej a ďalších sférach“

 Aktuality

V predvečer samitu BRICS, ktorý sa dnes začína v meste Xiamen (Čína), na portálu Prezidenta Ruska bolo uverejnené vyhlásenie Vladimíra Putina pod názvom „BRICS – k novým obzorom strategického partnerstva“.

04 September
2017 20:58:42

 

Foto: BRICS

Vo svojom vyhlásení ruský prezident uviedol: „V dňoch 4. – 5. septembra sa v meste Xiamen v Číne bude konať ďalší, už IX. samit BRICS. Nazdávam sa, že pri tejto príležitosti je dôležité prezentovať stanovisko Ruska k spolupráci v rámci tohto veľkého a uznávaného zoskupenia a predostrieť svoj pohľad na perspektívy ďalšieho vzájomného pôsobenia.

Chcel by som hneď vyzdvihnúť veľmi efektívne pôsobenie Číny ako tohtoročnej predsedníckej krajiny BRICS, čo nám umožnilo spoločne dosiahnuť značný pokrok vo všetkých kľúčových smeroch partnerstva, teda v politickej, hospodárskej aj humanitárnej oblasti. Podotýkam, že "päťka" si veľmi upevnila svoju pozíciu vo svete.

Podstatné je, že činnosť nášho zoskupenia spočíva na zásadách rovnoprávnosti, rešpektovania a vzájomného uznávania názorov, konsenzu. V BRICS nikto nikomu nič nenanucuje. Ak naše prístupy nie sú celkom totožné, trpezlivo ich cizelujeme a snažíme sa o ich zblíženie. Takáto otvorená a dôverná atmosféra prispieva k úspešnej realizácii vytýčených úloh.

Rusko si veľmi cení mnohostranné vzájomné pôsobenie, ktoré funguje v rámci "päťky". Konštruktívna spolupráca našich krajín na medzinárodnej scéne je zameraná na vybudovanie spravodlivého multipolárneho usporiadania sveta, na vytvorenie rovnakých možností pre rozvoj všetkých krajín.

Rusko je zástancom užšej zahraničnopolitickej koordinácie štátov BRICS, najmä v OSN a G20, ale aj v ďalších medzinárodných štruktúrach. Je zrejmé, že len zjednotením úsilia všetkých krajín sa dá zabezpečiť na planéte stabilita a nájsť cesta pre urovnanie ostrých konfliktov, vrátane konfliktu na Blízkom Východe. Chcel by som zdôrazniť, že najmä vďaka pôsobeniu Ruska a ďalších zúčastnených štátov sa v poslednom čase vytvorili predpoklady na zlepšenie situácie v Sýrii.

Teroristom bol zasadený citeľný úder, boli vytvorené podmienky pre započatie procesu politického urovnania a pre návrat sýrskeho ľudu k mierovému životu.

Zároveň však treba v boji s teroristami v Sýrii a v iných krajinách a regiónoch pokračovať. Rusko vyzýva, aby sa od slov prešlo k činom a aby sa začal budovať široký antiteroristický front na všeobecne uznávaných zásadách medzinárodného práva, pričom vedúcu úlohu musí hrať OSN. V tejto súvislosti si samozrejme veľmi ceníme podporu a spolupôsobenie partnerov z BRICS.

Nemôžem ponechať stranou ani situáciu na Kórejskom polostrove, ktorá sa v poslednom čase vyhrotila a balancuje na pokraji rozsiahleho konfliktu. Rusko sa nazdáva, že je mylné a neperspektívne počítať s tým, že raketové a jadrové programy KĽDR sa dajú zastaviť výlučne nátlakom na Pchjongjang. Problémy regiónu treba riešiť priamym dialógom všetkých zúčastnených strán bez toho, aby sa kládli predbežné podmienky. Provokácie, nátlak, útočná a urážlivá rétorika nikam nevedie.

Spolu s čínskymi kolegami sme vypracovali "cestovnú mapu" urovnania na Kórejskom polostrove, ktorej cieľom je postupné znižovanie napätia a vytvorenie mechanizmu na dosiahnutie stabilného mieru a bezpečnosti.

Rusko vystupuje za rozšírenie vzájomného pôsobenia krajín BRICS aj v oblasti globálnej informačnej bezpečnosti. Navrhujeme, aby sme spoločne vytvorili príslušnú medzinárodnoprávnu kooperačnú základňu a v budúcnosti vytvorili a prijali univerzálne zásady zodpovedného správania štátov v tejto sfére. Dôležitým krokom by sa mohlo stať uzatvorenie medzivládnej zmluvy BRICS o medzinárodnej informačnej bezpečnosti.

Chcel by som tiež pripomenúť, že z iniciatívy Ruska bola v roku 2015 na samite v Ufe prijatá Stratégia hospodárskeho partnerstva BRICS, ktorá sa úspešne realizuje. Na nadchádzajúcom stretnutí v Xiamene plánujeme prediskutovať nové rozsiahle úlohy spolupráce v oblasti obchodu, investícií, výrobnej kooperácie.

Naša krajina má záujem na prehĺbení hospodárskej spolupráce v rámci "päťky". V poslednom čase sme dosiahli v tomto smere značné praktické úspechy. Predovšetkým stojí za zmienku začiatok operačnej činnosti Novej rozvojovej banky. Už bolo schválených 7 investičných projektov v krajinách BRICS v hodnote okolo 1,5 miliardy dolárov. Tohto roku má Nová rozvojová banka schváliť nový balík investičných projektov v celkovej hodnote 2,5 až 3 miliardy dolárov. Som presvedčený, že realizácia týchto projektov prispeje nielen k rastu ekonomiky, ale aj k ďalšej integrácii našich krajín.

Rusko zdieľa znepokojenie krajín BRICS nad nespravodlivosťou súčasnej globálnej finančnej a hospodárskej architektúry, ktorá nezohľadňuje čoraz väčšiu ekonomickú váhu rozvojových krajín. Spolu s partnermi sme pripravení naďalej presadzovať reformy v oblasti medzinárodnej finančnej regulácie, spoločne prispievať k prekonaniu prílišnej dominancie obmedzeného počtu rezervných mien. Budeme sa snažiť o vyváženejšie rozdelenie kvót a hlasov v Medzinárodnom menovom fonde a Svetovej banke.

Som presvedčený, že krajiny BRICS budú naďalej konsolidovane vystupovať proti protekcionizmu a novým prekážkam v svetovom obchode. Ceníme si konsenzus, ktorý panuje v "päťke" v tejto otázke, vďaka čomu môžeme dôsledne obhajovať základy otvoreného, rovnoprávneho a vzájomne výhodného multilaterálneho obchodného systému, upevňovať úlohu WTO ako kľúčovej inštitúcie na reguláciu medzinárodného obchodu.

K vytvoreniu účinných mechanizmov na podporu zdravej konkurencie má viesť ruská iniciatíva na rozvoj spolupráce medzi protimonopolnými rezortmi krajín BRICS. Ide o vypracovanie komplexu spoločných opatrení v oblasti boja s reštriktívnymi obchodnými praktikami veľkých nadnárodných korporácií a s cezhraničným porušovaním zásad konkurencie.

Chcel by som upriamiť pozornosť aj na ruský návrh na zriadenie Platformy energetického výskumu BRICS. Podľa nášho názoru vytvorenie takej platformy umožní rozvoj informačno-analytickej a vedeckovýskumnej činnosti v záujme krajín "päťky", a v budúcnosti môže napomôcť realizáciu spoločných investičných energetických projektov.

Aktuálnou úlohou je aktivizácia spolupráce krajín BRICS v oblasti malého a stredného podnikania. Nazdávame sa, že treba integrovať národné internetové platformy malého a stredného podnikania, na ktorých by sa dali umiestňovať krížové odkazy a iné komerčné informácie, zdieľať údaje o spoľahlivých partneroch.

Rusko vystupuje za budovanie štátneho a súkromného dialógu na tému Ženy a ekonomika. Treba zabezpečiť permanentný charakter verejnej diskusie za účasti zástupcov podnikateľských a odborných kruhov, ženských asociácií, ako aj štátnych štruktúr krajín BRICS. Prvé zasadnutie Dialógu sa konalo 4. júla 2017 v Novosibirsku pri príležitosti Medzinárodného kongresu žien BRICS a Šanghajskej organizácie pre spoluprácu. Prejednáva sa otázka vytvorenia Ženského podnikateľského klubu BRICS, ktorý by predstavoval kanál na profesionálnu komunikáciu podnikateliek s využitím špecializovaného elektronického informačného zdroja.

Za prioritný smer spolupráce považujeme spoločnú činnosť v oblasti vedy, techniky, inovácií, modernej medicíny. Tu majú naše krajiny obrovský potenciál v podobe rozvinutej vzájomne sa dopĺňajúcej vedeckej základne, jedinečnej techniky, kvalifikovaných špecialistov, obrovských trhov pre vysokotechnologickú produkciu. Na nastávajúcom samite máme v úmysle prerokovať s partnermi komplex opatrení na zníženie hrozby infekčných chorôb, vytvorenie nových medikamentov na prevenciu a boj proti epidémiám.

Za veľmi perspektívnu považujeme spoluprácu v humanitárnej oblasti. V rámci realizácie Zmluvy medzi vládami krajín BRICS o spolupráci v oblasti kultúry počítame s účasťou partnerov na medzinárodných súťažiach mladých interpretov populárnej hudby Nová vlna  a Detská nová vlna. Predložili sme tiež iniciatívu na založenie spoločnej televíznej stanice krajín patriacich do nášho zoskupenia.

Rusko vystupuje za prehĺbenie partnerstva BRICS v politickej, ekonomickej, humanitárnej a ďalších sférach. Spolu s kolegami sme pripravení naďalej prispievať k demokratizácii a upevneniu zdravých princípov v medzinárodných záležitostiach na neochvejných základoch medzinárodného práva. Som presvedčený, že samit v Xiamene bude pre naše krajiny stimulom na hľadanie odpovedí na výzvy 21. storočia a vzájomné pôsobenie štátov "päťky" vďaka nemu dosiahne kvalitatívne novú úroveň,“ uzatvoril svoje vyhlásenie ruský prezident Vladimír Putin.  

Hodnotenie článku:


kladné hodnotenie negatívne hodnotenie

100 %
(4 hodnotenia)
Tagy
Zdieľať

Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa musíte prihlásiť

Vytvoriť zadarmo účet
Meno: Heslo:

O autorovi

eugenius


Podobné články

Konvoj slobody -hromadné protesty v Ottawe, Kanada

 

V sobotu, 29.01.2022 sa v hlavnom meste Kanady, Ottawe, priamo pred komplexom Parliament Hill, kde sídli zák...

📅30.01.2022 0 1660x 👤uzivatel

Rozmýšľate už nad letnou dovolenkou? Čo takto tieto destinácie?

 

Kam vyraziť v lete na dovolenku? Sú ľudia, ktorí túto otázku vôbec neriešia. Nie preto, že by nechodi...

📅30.01.2022 0 1210x 👤PRclanky
,