asfasdf ×

NázorObčana.sk

Valerij Pjakin o incidente s torpédoborcom „John McCain“: „Nie je podstatné, aký mal názov, aj keď v tomto prípade matrica zaúradovala naplno…“ .

 Aktuality

Vo svojom pravidelnom týždennom seriále otázok a odpovedí Valerij Pjakin sa venoval vícerým témam: incidentu s torpédoborcom John McCain, konfliktu medzi Ruskom a USA, hrozbe rozpadu Španielska, nepokojom v USA a situácii na Donbase.

04 September
2017 21:03:43

 

Foto: Screenshot YouTube

Už tradične pre našich čitateľov prinášame nielen video, ale aj prepis celej debaty. Preklad do češtiny bol zverejnený, ako vždy, na stránke http://leva-net.webnode.cz. Tento preklad tiež tradične urobila Irena Aneri.

00:00:21

Od našeho minulého natáčení uplynulo dost času, tedy zde v Barnaulu, nemluvím o natáčení z Krymu a na náš web zatím přišlo velmi mnoho otázek. Začneme tedy událostmi které se mezitím staly. A konkrétně vás Valeriji Viktoroviči prosí okomentovat návštěvu vatikánského kardinála Pietra Parolina v Rusku.

V podstatě se nejedná o nic tak překvapujícího, z čeho bychom si měli sednout na zadek, z nějaké návštěvy kardinála. Jen připomenu, že jeho funkce přesně zní státní tajemník (sekretář) Vatikánu. A my známe ještě jeden stát, kde je funkce státního tajemníka. Je to stát, který přistupuje ke všem stejně nadřazeně, ať už jde o jeho vlastní státy, či jiné, které se nacházejí kdesi za oceánem. A řídí je, tedy spíše upravuje své vzájemné vztahy s nimi podle toho. Jsou to samozřejmě USA.

Podstata funkce vatikánského státního tajemníka je stejná jako funkce ředitele státního departmentu USA, tedy státního tajemníka. Když to porovnáte s Vatikánem, tak jde přibližně o to samé nadnárodní řízení, až na to, že tam ho realizuje státní elita a tady sice nejde o vývěsní štít přímo globálního prediktoru, ale o vývěsku jeho eurasijského křídla. Je to pouze takový vývěsní štít.

Nicméně katolická církev uplatňuje reálné nadnárodní řízení, a jak si jistě vzpomínáte, tak průlomovou událostí se ve vztazích mezi katolickou a ruskou pravoslavnou církví stalo setkání patriarchy Kirilla a papeže na Kubě. A o té věci, že římskokatolická církev bude v Evropě předávat své řízení ruské pravoslavné církvi, a že klíčovou církví se má stát Arménská apoštolská církev, mluvíme neustále. A tohle je pouze jeden z prvků při realizaci řízení tohoto procesu předávání Evropy pod křídla ruské pravoslavné církve a tím také začlenění světského státu Rusko do řízení některých procesů v Evropě, se kterými si nedokážou poradit evropské státy, aniž by se opíraly o vnější sílu.

Zatím tou opěrnou vnější silou byly USA, ale ty odcházejí a římskokatolická církev pomáhá vybudovat novou oporu. Vůbec nejde o žádnou naši dominanci. V podstatě nám opět nabízejí, abychom se stali opicemi, které budou za páníčka tahat horké kaštany z ohně. V tomto ohledu se sami rozhodneme, jakou přijmeme roli, ale protože účastnit se evropských procesů musíme tak jako tak, tak je vždy lepší to dělat na základě dohod než konfrontací. A to, že se římskokatolická církev aktivně účastní řízení světa z nadnárodních pozic? To by měl i obyčejný divák již znát třeba ze seriálu Sedmnáct zastavení jara.

00:04:07

Další otázka, kterou vás prosí okomentovat, je ten incident s torpédoborcem se jménem John McCain.

Není až tak důležité, jaké měl jméno, i když v tomto případě matrice zafungovala naplno. Problém je v tom… Jen si povšimněte, na začátku léta se jeden torpédoborec pokusil nebezpečně překřížit cestu kontejnerové lodi a vysloužil si úder do boku. Teď porušil předpisy námořní dopravy další torpédoborec a zase následoval úder do boku. A co to všechno znamená? V podstatě je to tak, že jak jsem už na začátku léta mluvil o Fitzgeraldu, tak celou tu situaci na moři dobře popisuje Zadornovova humorná scénka v tom dialogu námořní flotily s majákem, který jim nechtěl uhnout z cesty.

Američané si zvykli, že mohou plout, jak se jim zachce. A dříve se jim všichni pečlivě snažili jít z cesty, jen aby se s nimi proboha nesrazili, jen to ne. Jenže teď v podstatě zazněl rozkaz dát to Američanům sežrat. To neznamená, že by kapitánovi lodi někdo přímo nařídil, že teď nesmí ustoupit a plnou parou to do nich napasovat, že by se neměl třeba zpětným chodem nějak snažit vyhnout srážce, jak to dělával vždy dříve, kdy platilo, že jestliže se americká loď chystala někomu křížit cestu, byl to problém té lodi, která si držela svůj kurz. Tak to bylo vždy. Ale teď?

Všeobecná změna informačního pole způsobila to, že si to kapitáni celkem v klidu… Vždyť právo je zcela na jejich straně. …přestávají nechat líbit. Je to jako v tom vtipu o dopravní nehodě, kde se dva srazili na křižovatce: „Vy jste porušil dopravní předpisy, na co jste myslel?“ „Já myslel, že se třeba protáhnu. A proč vy jste nepřibrzdil? Nač vy jste myslel?“

„Já? Já si pomyslel: To tedy neprotáhneš!“

To je ta situace, ke které teď dochází ve vztahu k americkým lodím. Už jich všichni mají plné zuby. Kvůli té jejich drzosti mají všichni Američanů dost, no a to teď proráží z podvědomých úrovní a vede k takovým událostem.

Opakuji, že to vůbec neznamená, že ten kapitán měl v plánu narazit jim do boku, on si jen řekl: „Nějak to dopadne. Já jsem pojištěný a USA už nejsou tak silné, aby mi to mohly dát pořádně sežrat.“ No a pro Trumpa to znamená další trumf v třenicích s těmi vojáky, kteří zaujímají protitrumpovské pozice a podporují státní elitu. Může jim to omlátit o hlavu: „Jen se podívejte, do jakého stavu jste náš stát dovedli! Jak vypadá naše námořnictvo!“ A může do funkcí dosazovat lidi, kteří alespoň nejsou vysloveně nepřátelští, necítí k Trumpovi přímou averzi. Alespoň takové, protože svých kádrů má velmi málo. Má za úkol začlenit ty, kteří už v těch funkcích jsou, ale v případě nutnosti je musí nahrazovat, což udělal například ve vztahu k veliteli sedmé flotily. Tam dosadili kontradmirála, kterému okamžitě zvedli hodnost na viceadmirála, okamžitý kariérní růst.

00:07:53

Další otázka je od Alexeje Djačenka, který viděl náš poslední pořad, mám na mysli ten z Barnaulu ze 7. srpna 2017 a píše následující: Celkovou destabilizaci ve státě a její konkrétní epizodu v Moskevském oblastním soudu, předpokládám, připravovala státní elita a podpindosníci, protože globalisté potřebují Putina u řízení. Ale vůdce té bandy GTA žil v přístavku úředníka generální prokuratury a vy jste dříve říkal, že generální prokuratura je nástrojem globalistů. Vysvětlete daný rozpor.

Není v tom žádný rozpor, ale o bandě GTA a s nimi souvisejících událostech musíme promluvit samostatně, protože ty události měli velice závažné pokračování, jak jsme o tom mluvili.

Takže jen velice v krátkosti, co se týče toho rozporu. Globální prokuratura je skutečně nástrojem globálního prediktoru.

- Generální prokuratura.

- Oj, generální prokuratura.

Podíváme-li se na ní komplexně, tak uvidíme, jak je globální. To přeřeknutí bylo tedy symbolické. Ale to neznamená, že se jedná o strukturní řízení. Musíte si uvědomovat ten rozdíl mezi strukturním a bezstrukturním řízením. Bezstrukturní řízení spočívá v tom, že je méně operativní ale účinnější. Jejich úkolem je zajistit určité parametry, a oni je zajišťují: realizují, co je třeba, shromažďují informace. A potom se jen vydá příkaz: „Trhej!“, a generální prokuratura začne „hájit zákony“ tak, jak to dělá.

V daném případě došlo k tomu, že… Generální prokuratura má na starosti ohromné množství úkolů, mezi které patří i takové, jako byla ta banda GTA a v souladu s tím... Ale řízena je strukturně nadnárodní státní elitou USA, to ona realizuje všechny ty akce, to jejíma rukama to vše prochází. A jestliže se nějaký ten zadaný úkol rozběhne a spouštěn je strukturně, tak zastavit ho bezstrukturně je… Ani bych neřekl, že problematické, ale časově náročnější než jen vydat přímý příkaz, kterým se to vše stopne.

Takže kdyby bylo zapotřebí, aby ten člověk i nadále působil na generální prokuratuře, tak by vůdce té bandy GTA zatkli někde jinde a nedopustili tak zkompromitování toho… …člověka ve funkci, podle mne, šéfa administrativy generální prokuratury. Ten byl potom přece propuštěn, byl jen propuštěn a hotovo. Což také posloužilo jako příklad ostatním uvnitř generální prokuratury, že je pro ně nebezpečné dále se orientovat na státní elitu USA, že podporovat jejich soukromé zájmy je může stát krk. Šlo o určité poselství.

V podstatě jim vzkázali: „Musíte předvádět určitý stupeň patriotismu. A to pole vašeho směřování v rámci státní elity USA vás teď může ohrozit. Pokud vás přímo nespojí s takovými grázly, tak přinejmenším přijdete o svou kariéru. A ti, kteří by se vám potom snažili nějak pomoci v byznysu nebo jinde, okamžitě dostanou od globalistů také černou známku. Protože pod ty začínají být převáděni, jinak je podrazí, bude-li to zapotřebí. Jenže zneužiti a odhozeni budou tak jako tak. Takže zde žádný rozpor není.

To přece nefunguje stejně, jako by je přijímali k sobě do práce, dali jim pracovní knížku, a zaevidovali je ve svém osobním oddělení, to vůbec ne. Nejvíce se tomu přibližuje právě řízení ze strany státní elity USA, které je tak vedeno.

A co se týče samotné bandy GTA, tak další události, ke kterým v poslední době došlo u nás v Rusku, ukazují, že ta hlídka Ruské gardy byla u toho Moskevského oblastního soudu opravdu v pravý čas, protože zabránila opravdu závažné, velice závažné provokaci.

Vždyť se podívejte, jak se to rozvíjí. Nač byla potřebná ta situace okolo bandy GTA? Aby to ve společnosti vyvolalo napětí a předvedli neschopnost všech orgánů činných v trestním řízení, včetně těch soudních. Aby mohli začít destabilizovat situaci v celém státě. A co bylo dál? Potom se u nás jen v poslední době dělo následující.

Bylo pozastaveno vydávání neimigračních víz do USA. Teď je možné je vyřídit pouze v Moskvě a trvá to déle. Zdálo by se, že si USA podřezávají větev, na které samy sedí. Pro ně jsou tato neimigrační víza základem bezstrukturního i strukturního řízení těch států, se kterými pracují. Protože zpravidla jsou ta neimigrační víza vydávána lidem, kteří s nimi v určitých směrech spolupracují. To jim totiž potom umožňuje ovlivňovat, řídit procesy uvnitř států a obejít tak jejich státní řízení.

Ale to hlavní. V první řadě ta neimigrační víza dostávají ti, kteří jsou orientovaní proamericky, tedy podpindosníci. To znamená, že ta stávající situace v první řadě zasáhne právě je. Jestliže si tedy samy USA omezují možnost manévrování a zasahování do řídících procesů prostřednictvím neimigračních víz do Států, tak se dlouho udržet nemohou. Vždyť budou potřebovat manévrovat. Přesto to udělaly. To znamená, že za každou cenu potřebují právě teď vyvolat napětí v našem státě.

Jen si představte, že by došlo k tomu teroristickému útoku, a současně by byli vydrážděni všichni ti podpindosníci: „To je tím putinským režimem, který vše dělá špatně a tak nás za to trestají. Nač je nám ta naše Raška /Rusko negativně/? Páníček se hněvá a já za ním chtěl právě odjet a předvést mu svou oddanost…“ A roste jejich vztek, a aby je vydráždili ještě víc,

došlo k zatčení ředitele Sedmého studia Serebrennikova, který… No to, že je homosexuál, je jeho osobní věc, ale ať nezavléká buzerantství do umění!

Svět už si tím prošel a to nejednou, už to tu bylo. Kolik jen bylo v lidských dějinách pokusů těchto homosexuálů, aby buzerantství ovládlo umění. Dějiny to zavrhují, lidé to odmítají, proto když někteří říkají: „Podívejte, jaký je to talent!“, tak jsou to lidé, kteří vůbec neznají světové dějiny umění ani čím všechny podobné pokusy skončily. A všechny ty pokusy byly vždy štědře sponzorované, protože šlo o zničení státu, o degradaci společenské morálky.

Ale teď se ani nejedná právě o to. Jeho přece nezatkli za umění, šlo o vyúčtování peněz. A on na to: „Proč bych se měl zabývat nějakým účetnictvím? Já patřím k elitě a má účetní? Ta patří k obyčejnému dobytku, já dosvědčím že...“ Vždyť čím to začalo? On vypovídal proti účetní a tu strčili do vězení. No a všechna elita měla za to, že vše je v nejlepším pořádku. „Ty peníze jsem sice ukradl já…“ A jak to tam probíhalo? Dostal peníze, které potom rozeslali na účty fiktivních společností zaregistrovaných přímo na jméno samotného Serebrennikova. Ale on je absolutně nevinný! Za všechno může ta účetní! Pěkné schéma si vymysleli, že?

- Našli zde předsedu.

- A když mu teď říkají, že musí jít do vězení také on, tak se diví: „Jak to? A za co?“ V tomto ohledu ta takzvaná kulturní elita skutečně nechápe, za co Serebrennikova zatkli.

Vždyť si vzpomeňte na tu loňskou říjnovou hysterii Konstantina Rajkina, kterého také požádali, aby doložil vyúčtování státního financování. Co s těmi penězi udělal, nač je použil. „Cože, já, příslušník elity? Vy jste obyčejný dobytek a vaším úkolem je dávat nám peníze a vzhledem k tomu, že my děláme umění, které vy nemůžete pochopit, tak ani nemáte právo žádat po nás jakési skládání účtů! Vy tu jste jen od toho, abyste nás vydržovali.“ To je ten hlavní vzkaz všech těch Rajkinů, Serebrennikovů a všech, kteří je podporují. To je celá ta situace.

No a právě tato elitka, jak si o sobě sama myslí, protože ve skutečnosti jsou to nuly a v porovnání se zbytkem ruského obyvatelstva je jich mizivá hrstka, která si však činí nárok na to, že druzí musí vydělávat peníze, které jim potom musí dát. „Já je utratím, jak uznám za vhodné a vy, dobytkové, mi za to ještě máte být vděční a dávat mi další. Protože já patřím k elitě!“

To právě tato elita byla tou hnací silou na Bolotném náměstí. A tyto dva aspekty poskytují té elitě důvod ke křiku: „To je ten Putinův režim, co nás připravil o víza. To je ten jeho režim, který si dovolí od nás chtít vyúčtování peněz, který je ten dobytek jednoduše povinen nám dávat. A on prý, že tu je jakýsi stát, kterému máme skládat účty. My máme jen jednoho velikého páníčka: PINDOSTÁN! To je náš cíl.“ Takový je jejich postoj. Takže je vybudili.

To se umocňuje například tou havárií autobusu teď na Krymu. Z hlediska řízení…

– V Krasnodarsku.

– Oj, v Krasnodarském kraji, který vezl dělníky z práce. Z hlediska řízení je to teroristický útok, ale pro naše vyšetřovací orgány je lehčí do vězení strčit…

– Řidiče.

– Ano, řidiče.

Dále ten požár v Rostově na Donu. Obrovský požár. Požáry ve Volgogradské oblasti. Útočník s nožem v Surgutu, a také ve fabrice GAZ, tam to ale byl žárlivec, že? A ještě spousta dalších událostí. K čemu to má vést? Všude to má zvyšovat napětí ve společnosti.

A teď si představte, že by se podařilo té bandě GTA (u toho soudu) vyvolat napětí a předvést neakceschopnost státu. Na to by se nabalily ty akce k vybuzení aktivity těch „elit“, toho aktivního jádra z Bolotného náměstí. Napětí je tedy navyšováno současně ve všech směrech. V Rostově na Donu to přece bylo pro ty lidi hrozné neštěstí a způsobilo jim to velké problémy. Potom ti lidé v té šachtě...

- V Jakutii.

...ten autobus. Lidé začínají mít dojem, že tu je chaos, že nikdo nic nemá pod kontrolou.

Takto je možné s plnou parádou odrovnat celý stát, vše je k tomu připraveno, vše je uděláno pro to, aby se dal rozvrátit stát.

A tomu všemu zabránila jedna hlídka, která se ocitla v pravý čas na pravém místě. Sice teď ta jednotlivá vzplanutí také vyvolávají problémy, také jsou bolestivá, ale už netvoří jeden celek, který by mohl položit celý stát. Je možné je řešit postupně. A s ohledem na toho Serebrennikova by se do toho vůbec nemělo zatahovat umění, protože on musí nést odpovědnost za své finanční machinace. Proč se na Západě Montserrat Caballé, která nezaplatila řádně daně, z tohoto činu zodpovídala? A tenhle nedokáže doložit, kam se mu poděly peníze, a kde nabral svůj majetek v zahraničí, za co to všechno nakoupil? Na něj se snad zákony nevztahují, nebo co?

Vždyť si to vezměte, celá ta slavná inteligence, elita byla úplně v klidu, dokud si to měla všechno za Serebrennikova odskákat ta účetní. Vždyť co jim je do ní, že? Ale teď si dovolili dotknout se jednoho z nich? No to je skandál! Toho musí být plná televize, to není jen tak. A jak říkám, takovým programovým manifestem toho všeho je možné nazvat jednání Rajkina v minulém roce. To on tehdy všechno zformuloval. Všechny tehdejší události byly předzvěstí dnešní reakce elity na zatčení Serebrennikova. Takže zde žádné rozpory nejsou ani v tom, kde zatkli toho vůdce bandy GTA.

To vše je potlačováno, ze strany státní, tedy globální elity USA to není podporováno.

A státní elitu postupně eliminují.

- A co ta havárie na Nižně-Burejské hydroelektrárně?

- To je to samé.

Jen si to vezměte, sotva se to slavnostně za Putinovy přítomnosti spustilo, a hned havárie. A tohle se dělo všude, úplně všude. Když se dobře rozhlédnete, tak po celé zemi se někde něco stalo. To zase neznamená, že by všude všechno bylo zorganizováno strukturně. Musíte umět rozlišovat strukturní a bezstrukturní spiknutí. Tohle bylo bezstrukturní spiknutí, které bylo připraveno a všechny jeho prvky se spustily v potřebné chvíli jakoby „samy o sobě“. Vše dohromady to však vyvolává dojem, že stát je neovladatelný, že se vše hroutí.

Video o Putinově dovolené využito ke spiknutí.

Jen si vezměte, jak to někdo šikovně zařídil a vymyslel dát do oběhu video o Putinově dovolené, kde zároveň dole běží informace o probíhající záchraně horníků. Proč to bylo uděláno? Bylo to připraveno k těmto všem událostem. To právě proto udělali to video o Putinově dovolené, aby z toho potom dělali „screenshoty“ a ukazovali, jak si Putin užívá na dovolené, zatímco probíhá záchrana horníků. Nikdo si nedá práci, aby to porovnal časově. To je informační útok!

To je informační útok s cílem provedení státního převratu. Mohli počkat, nemuseli to video vypouštět, přestože bylo orientované na Západ. Mohli, jenže bylo rozhodnuto ho použít, aby tam mohli dát ten běžící informační proužek, aby měli ty „screenshoty“ a měli důvod dostat lidi na majdan.

- Zmínil jste se o požárech v Rostově na Donu a ve Volgogradské oblasti. A co ty požáry v Německu?

- Ano, a vůbec je třeba v souvislosti s tou situací zmínit skutečnost, že

všechny tyto události uvnitř Ruska byly absolutně synchronizované s událostmi v západní Evropě.

Ty požáry, o kterých jste mluvil, to byly požáry na železnici, které vedly k přerušení dopravy na této trase. Ale to už tu bylo, když bylo v předvečer setkání G20 v červnu v Hamburku zablokováno velmi mnoho cest v důsledku toho, že bylo podpalováno elektrické zařízení na železnicích.

To nebyly jen tak nějaké náhodné požáry, to elektrické zařízení podpalovali zcela cílevědomě. A teď se to stalo znovu. A co ještě významného se v té době stalo?

Jen si to vezměte, opět došlo k sérii útoků aut najíždějících do lidí. Série útoků s nožem. A u nás také, vše bylo synchronizované. Proč? USA, a přesněji státní elita USA, potřebuje za každou cenu destabilizovat situaci v zemích, které se odpoutávají od USA. Oni potřebují v tomto posledním vzepětí dosáhnout toho, aby se opět obrátili na ně, aby to všechno zastavili. Jenže ty státy to řeší bez USA, takže státní elitě nic nevychází. Veškeré jejich řízení se hroutí.

Ty útoky s nožem jsou synchronizované. Nesmíte si myslet, že ty útoky pomocí nože jsou plodem… Existují určité situace, kdy dojde k nějaké určité události a... U nás se v sovětské době jeden člověk v Pobaltí polil benzínem a zapálil. Informovala o tom místní televize a za týden se benzínem polil a zapálil další člověk. Opět o tom informovali, a potom přijel z Moskvy inspektor a řekl, že žádné takové informace se v televizi už prostě vysílat nebudou. Stal se ještě jeden takový případ, ale už o něm nikdo neinformoval. Existují takové nevyrovnané osoby, které když vidí, jak v Evropě vyvádějí s noži, najíždějí auty do lidí, tak si řeknou, že by se mohli zapojit a vyjít si do ulic s nožem a podpořit ten velký stát ISIL/DAIŠ. Aby také předvedli, že nejsou žádná béčka. Ve skutečnosti to tak není.

Tito psychicky nevyrovnaní lidé byli podchyceni pomocí řízení.

Vzpomínáte, jak u nás začali bojovat se skupinami na internetu provokujícími děti k sebevraždám? No a existuje stejné bezstrukturní řízení, které připravuje lidi k podobným asociálním činům. Oni jsou labilní a jen čekají. Tyto lidi tedy aktivovali najednou jak v Evropě, tak i v Rusku. A jak se potom vybijí? Bude to třeba domácí vražda, jako se to stalo v té fabrice GAS, nebo zaútočí na náhodné chodce jako v Surgutu, na policisty jako v Londýně, v Bruselu, na chodce v Marseille a stále to pokračuje…

- V Barceloně.

- Také v Barceloně, kde to zase bylo auto.

Je toho spousta a zase v tom všude figurují auta.

- Dokonce to byl mikrobus.

- Ano, chápete?

Ale to je otázka, protože v Barceloně se to liší. Ti, kteří v Barceloně zařídili ty teroristické útoky, chtěli, jak se říká, jen to nejlepší a dopadlo to jako vždycky.

Problém je v tom, že Španělsko stojí na prahu rozpadu. Katalánsko se chce od Španělska „separovat“. A to je pro Španělsko problém, to je vážný problém. Jak uchovat Španělsko v celku, jak zvýšit jeho stabilitu? Státní elita to tam zorganizovala a globalisté tu věc využili. Útok v Barceloně byl najednou útokem na mezinárodní olympijské hodnoty, na Evropskou unii, na NATO! Vystřídali se tam snad všichni šéfové podobných organizací. Byl to útok proti všem!

Proč takto nevystupovali po útoku v Nice, kde auto převálcovalo 80 lidí? A v Barceloně, kde bylo 13 obětí, je to najednou útok proti všemu? Opakuji, že ten problém je v tom, že si Španělsko potřebuje zvýšit svou stabilitu. Čeká je referendum, tak co je třeba podniknout? Udělat rovnítko mezi těmi lidmi, kteří jsou pro oddělení Katalánska, a teroristy. To je všechno. Je to zcela jednoduché a elegantní! Začal informační útok. A všechno to umožnila státní elita.

Opět opakuji: Každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a v míře svého nepochopení na toho, kdo toho ví a chápe více. Proto se státní elita vždy snaží udělat to co nejlépe a dopadne to jako vždycky. Pravidla Dostatečně všeobecné teorie řízení. S tím nic nenaděláte. Je to jako matematika. Jenom musíte vědět, jak ty procesy řídit. A proto ti, kteří řídí strukturně, budou, tedy po vynaložení určitého úsilí, řídit a postupovat tak, jak chtějí ti, kteří je řídí bezstrukturně. A oni sami si vůbec nebudou uvědomovat, že jsou jen opicemi, které tahají za jiné kaštany z ohně.

00:29:54

Dále tu máme otázku související s událostmi v USA. A konkrétně Vladimir Kušnir píše. Členka americké sněmovny reprezentantů Maxine Watersová ve svém rozhovoru pro televizní stanici ABC News omylem pohrozila impeachmentem ruskému prezidentovi Putinovi, kterého si spletla s viceprezidentem USA Michaelem Pencem, cituji: „Napřed si to vyřídíme s (prezidentem USA Donaldem - pozn. Russia Today) Trumpem, a potom přijde na řadu Putin, který bude tím dalším“, konec citátu. To vydávají přání za skutečnost, nebo je to signál „našim“ elitám k akci?

Není to ani přání vydávané za skutečnost, ani signál k akci. Je to jen ukazatel toho informačního pole, ve kterém se nachází ta řídící elita USA a americký dav, co jsou politicky naladěni proti Trumpovi. Problém je v tom, že sami sebe natolik vystrašili tím údajným vměšováním Ruska do všech záležitostí USA, že tím likvidují vlastní stát. Vlastně všechny přesvědčují, že USA jsou banánovou republikou, ve které si ten úskočný všemohoucí Putin škrtem svého pera dosadil svého prezidenta. Jestliže je to opravdu tak, tak seďte tiše a zbytečně se necukejte! Protože nic nezmůžete! Ať už si to malují, jak chtějí, že si to vyřídí napřed s Trumpem, a potom i s Putinem...

Jak bych to řekl co nejzdvořileji? V podstatě je to tak, znovu opakuji, že jestliže tvrdí, že to Putin jim dosadil jejich prezidenta, tak už předvedli svou nemohoucnost. Rusko je tedy opravdu všemocné a oni s tím nic nesvedou. To je jejich výchozí pozice. A to přeřeknutí je skutečně velmi podstatné.

Problém je v tom, že reálně ani Pence státní elitě nevyhovuje, proto by si to samozřejmě nejprve chtěli vyřídit s Trumpem, svrhnout ho, a potom si tam dosadit někoho ze svých, Clintonovců, ale určitě ne Pence. Ten se jim totiž vůbec nehodí. Ať už je to jak chce, musel Pence projít propouštěcím sítem globalistů, takže chápe nadnárodní řízení poněkud jinak než státní elita. Ta si stále myslí: „My jsme tím nejpřednějším státem, my jsme těmi nejvyššími šéfy světa a všechny dokážeme rozdrtit!“ Zatímco Pence si uvědomuje, že i jako přední stát jsou v podstatě nástrojem vyšších sil, a že pokud si to ty vyšší síly nebudou přát, bude veta po jejich prvenství.

Jenže tu pořád je ta touha, aby USA zůstaly vedoucí silou ve světě a nepochopení skutečnosti, že už na to nemají dost zdrojů, aby se na tom místě udržely. Teď už je zapotřebí pomalu se odevšad stahovat. To proto státní elitě Pence také nevyhovuje. A státní elita teď vyvádí. Víte, ta situace je teď taková.

Trump si nechtěl brát dovolenou, ale vzal si ji, a pak se rychle vrátil, protože práce je nad hlavu. Takže jim něco naznačil dvakrát.

Zaprvé: „Situace je ovladatelná natolik, že si mohu dovolit vzít dovolenou a vy nic nezmůžete.“

A zadruhé, když se vrátil z dovolené, kterou předvedl svou způsobilost, tak řekl: „Práce je nad hlavu, v podstatě nemáme čas na odpočinek. Já jsem slíbil, že budu pracovat bez oddychu, a můj politický manifest byl naplněn. Já vám tou dovolenou předvedl, že z vás strach nemám, že pracuji a budu i dál pracovat tak, jak uznám za vhodné.“ Tak jim nezbývá než se cukat.

A jestliže se někdo z našich podpindosníků orientuje na tato jejich prohlášení, nu tak to nemají v hlavě v pořádku. To je asi tak úroveň Serebrennikova a jeho podporovatelů jako je Rajkin a další. Takoví to mohou poslouchat a být štěstím bez sebe, že oni si to tam dají do pořádku. Ve skutečnosti to neznamená vůbec nic, je to jen takové plácnutí do vody. Oni ani nechápou, proč někteří z té stání elity typu Clintonové, neustále šíří ty řeči o vměšování Ruska, a že Rusko je takové všemohoucí.

Opakuji, že podstatou celé té věci není vzkaz dovnitř USA, ale globálnímu řízení, kterého se nemohou jinak dovolat, aby mu vzkázali: „Vy jste vsadili na Rusko…“ Což je jen jejich chybný předpoklad, protože oni nesází na Rusko, ale na Čínu. To sice státní elita také vidí, ale nedoceňuje. Oni vidí jen, jak se Rusko staví na nohy, a to musí být práce globalistů: „A jestliže je to tak, musíme jim předvést, že v nás stále ještě mají funkční potenciál. Předhoďte nám to Rusko, my ho vyždímáme jako citrón a budeme vám dál sloužit.“

Vůbec si neuvědomují, že těch zdrojů na planetě Zemi je příliš málo. Pax Americana byl odsouzen od samotného svého počátku, protože se jedná o spotřební společnost, která požírá zdroje planety Země a neponechává jí žádnou budoucnost. Cožpak v budoucnosti chceme po celé planetě mít samé Velikonoční ostrovy nebo Sahary? Vždyť předtím byl jak na Velikonočním ostrově, tak na místě Sahary ráj na zemi. Byly tam lesy, řeky, jezera, to všechno tam bylo. Ale lidská činnost způsobila, že na obou těch místech zůstala jen poušť... a modly! To je to řízení na americký způsob.

USA splnily svou úlohu, jakmile se rozpadl SSSR. Jakmile ho rozvrátily, byly okamžitě další na řadě. A jak jsme mluvili o té možnosti občanské války v USA, tak teď to najednou vidí i všichni ostatní?! „Oj, vždyť jim hrozí občanská válka? K čemu se to tam schyluje?“

00:36:21

Mimochodem mám tu v souvislosti s tím hned otázku od Pavla Timošenka z Astrachaně, který v televizi viděl reportáž o nepokojích, které se rozpoutaly v Charlottesville. Co to znamená? To globalisté začali s rozvratem USA? Všechno se to rozpoutalo kvůli protestům proti bourání pomníku Roberta Edwarda Lee v parku Emancipace. Okomentujte tuto událost.

Zatím ještě ne. Zatím jsou všechny procesy ještě řiditelné a právě globalisté to vše usilovně utlumují. Co se týká těch událostí v Charlottesville, v Berkeley v Kalifornii, to jsou v podstatě všechno studentská městečka, jejichž obyvatelstvo se skládá z malé části, no, dá se říci pracujících a z ohromné části povalečů, kteří mají velmi mnoho volného času, tedy studentů.

Americké vzdělání… Jestliže jsou v Kalifornii nuceni rušit zkoušky z matematiky a angličtiny… Chápete to? To přece není nic, co by odborníci potřebovali umět! Dovedete si představit neumět matematiku? „Nechce se mi z ní dělat zkouška, tak nebudu.“ Sami se rozhodli, že tu zkoušku dělat nebudou, ti „odborníci“. A angličtina? „Psát já také nic nechci a hlavně to neumím.“ Už to je ukazatel určité úrovně intelektu, úrovně…

A ještě je třeba si připomenout, že Trump nařídil, aby bojovali proti diskriminaci bílého obyvatelstva včetně heterosexuálů. To je to, co chce bránit, přestože se zatím nejedná o výnosy, ale jen o prohlášení. Tímto směrem se vydal už ve svých předvolebních prohlášeních, což je také důvod, proč ho heterosexuální bílí chlapi volili, neboť nakonec uviděli světlo na konci tunelu! Že možná i oni se kromě všech těch homosexuálů dostanou na školy a budou moci pracovat ve svém oboru apod. Oni ho tedy podporují, protože jak to tam mají nastaveno?

Jste-li normálně orientovaný heterosexuální bílý muž či heterosexuální bílá žena, jste bez šancí. Jste-li nějaký zvrhlík, třeba i bílý, dveře jsou vám otevřené. A to je také kontingent těch, kteří začínají protestovat. A dochází tam dokonce i k takovým absurdním situacím, kdy Trumpa a Konfederaci hájí s praporem Konfederace černoch, který má rozum a ví, že je třeba pracovat, něco tvořit, a netropit výtržnosti a rozvracet stát. A práva černých hájí a proti státu brojí naopak běloch. Takové rozpory tam vznikají a obzvláště v Bostonu to bylo zajímavé.

Tam se pokoušeli organizovat akci na obranu svobody slova a různé ty levičácké organizace přišly, aby proti tomu protestovaly ve smyslu, že pravdu mohou mít pouze ony: „Co řekneme my, to platí a jestliže se váš názor od našeho liší, tak nemáte právo na svobodu slova!“ Jen se podívejte, co se děje okolo Serebrennikova! Tam na svobodu slova mají právo také jen oni. Vzpomínáte na Bolotné náměstí? To jen my máme právo na prosazování svého názoru, vy ostatní jste dobytek, lůza.“ Je až neuvěřitelné, jak si dovolují nazývat lidi a náš stát. „Vy nemáte právo na svůj hlas, vaší povinností je dávat nám peníze a pokorně naslouchat, co my proneseme. A že nás nechápete? No to je jen důvod k tomu, abyste nás tím více zbožňovali.“

V celých dějinách lidstva se dělo pořád jedno a to samé.

To oni tvrdí, že je lidi nechápou, jenže lidé vše vidí i chápou velmi dobře, Serebrennikova i Rajkina, prostě to odmítají. Já opakuji, že v celých dějinách lidstva se dělo pořád jedno a to samé. Podívejte se na dějiny umění. Vždy bylo všechno to buzerantství, veškeré to elitářské umění jenom nástrojem k rozvratu státu. Lidé to nikdy nepřijali, nikdy se to do historických análů nezapsalo jako klasika. Vždy to byla ohavnost a ohavností to také zůstalo. Někomu se to ale líbí, stejně jako se prase rádo válí v hnoji, takovým jako Serebrennikov, Rajkin a další, těm se to líbí.

Když se vám to líbí dobře, ale netahejte to za státní peníze na scénu. Financujte si to ze svých peněz, ať vám tam chodí takoví diváci, kterým se to také líbí. A z těchto peněz žijte. Ale když jste přijali státní peníze, tak je koukejte vyúčtovat!!!  To je podstata té věci, která je tak pobuřuje.

A ta věc v Charlottesville je pokus státní elity vybudit lidi proti Trumpovi.

Ale oni jim to stále tlumí a tlumí, protože co ví státní elita? Ta ví jen to, že to jejíma rukama se bořily státní režimy v jiných zemích, že tam organizovala oranžové/barevné revoluce. Proto teď koluje ten trefný vtip, že se nakonec i v USA objevilo americké velvyslanectví. Protože v jaké zemi není možné zorganizovat barevnou revoluci? V té zemi, kde není americké velvyslanectví a to byla jen jedna země, samotné USA.

Když se tam teď rozhořely ty barevné protesty, tak se tam přece jen to velvyslanectví muselo objevit. Vtip je vtip, ale ta podstata je následující. V USA se teď jejich státní elita pokouší uplatnit právě tyto technologie, které si vypilovala v jiných státech, ve svých vnitřních rozepřích. A vůbec si neuvědomují, že si zahrávají, reálně zahrávají s nebezpečím občanské války. Oni si myslí, že jen svrhnou Trumpa, zvednou hlavu a páníček je po ní pohladí a řekne: „Všechno je OK!“

Ve skutečnosti se teď ventiluje napětí. Co je třeba vidět? Proč se jedná právě o upouštění páry? Jak probíhají ty útoky na policii, ty potyčky s policií? Co dělá policie, a co útočníci? Vraťme se k tomu, jak to probíhalo na Majdanu nebo jinde při těch barevných revolucích. Mohutné, organizované, uspořádané řady útočníků, těch majdanovců s využitím různé techniky, různých pomůcek, vše zaměřené na útok proti policii, milici, pořádkovým orgánům, kteří byli semknuti se štíty nebo i bez nich, ale drželi svou formaci. Udržovali svoji formaci, protože si uvědomovali, že bude-li protržena, začne chaos a bude zle. Museli tedy udržet formaci.

A jak probíhají ty protesty a střety s policií tam? Neuspořádané houfy, ze kterých se ti nevětší fanatici vrhají proti policii, která se tam pohybuje ve stejných neuspořádaných houfech. Kdo se kam postavil, žádná jednotná formace. Všichni jsou více méně v klidu. Není důležité, že americká policie je zralá na barevnou revoluci v tom smyslu, že je možné si s nimi poradit holýma rukama. Nemá kvality dokonce ani ukrajinské policie, kde chlapci vytvořili stěnu a zadržovali majdanovce. Oni tam nehájili stát, ale svou zemi. Snažili se je upálit, a oni dál stáli.

Toto jejich hrdinství ještě bude jednou na Ukrajině oceněno, ještě si na ně v dobrém vzpomenou, jak tehdy Ukrajinu bránili. V USA policie nemá tyto návyky, nic takového nepoužívají. V podstatě by už měli vytvořit formaci a jít proti tomu nesourodému davu. A zatím se tam jen tak motají, jednou se vrhnou tam, podruhé jinam. Stejně jako když se přesouvá dav. Ale to je přípustné pouze tehdy, jedná-li se o ventilaci těchto nálad, toho napětí, kdy se upouští pára a útok proti policii není přísně organizovaný. Kdy je zapotřebí ty nevětší zuřivce z davu vytrhávat a oni sami se vydávají všanc. Jak útočí, je možné je potom z toho davu vytrhnout.

Navíc je ten dav řídký. Kdyby se v USA opravdu rozhodli natvrdo použít tu technologii barevných revolucí kvůli svržení Trumpa, tak by ten dav byl organizovaný a všichni ti největší zuřivci, jejich vůdci, by byli někde v zákrytu. Měli by stejné bundičky, vysílačky, bylo by to organizované, tvořili by formace. To všechno by tam muselo být. Jenže to probíhá tak, že dojde-li k protistátním protestům, nějakým takovým projevům, tak je vytrhnou z davu, posadí do vězení a vše je OK. Ten potenciál státního převratu je takto deaktivován. To ovšem neznamená, že pominula hrozba občanské války.

Ale vůbec není taková, jakou ji teď „najednou“ rozpoznali všichni ti analytici. Když jsme mluvili o tom, že USA stojí na hraně občanské války, tak to ti analytici neviděli. A teď najednou prozřeli. Čím teď o tom budou přesvědčivěji mluvit, čím „odborněji“ to podají, tím většími odborníky se budou zdát. Oni přece znají příslušnou faktologii. Chápou však průběh těch procesů? Ne. Takže to nebezpečí občanské války trvá. Pokusy použít prvky barevných revolucí tam jsou také. A před očima vidíme, jak je ta protestní síla manipulována, a jak je z ní eliminován ten nejagresivnější protestní prvek.

00:46:40

Valeriji Viktoroviči, vy neustále mluvíte o boji globální elity s tou státní. V souvislosti s tím tu mám otázku od Vitalije Maľceva. Dívám se na fotografii ze svatby Trumpa s Melanií, kde se velmi vřele baví s rodinou Clintonů. A i celkově je stejně velmi těžké uvěřit, že by všichni ti činitelé nepracovali pro stejnou partu, tak či onak. Takže by všichni měli spadat pod globální prediktor. A možná, že jsou předem domluveni a všechno je to pouze divadélkem pro publikum. Vždyť lidé jim stejně všechno sežerou, jak se říká.

To by potom všechny ty jejich vzájemné potyčky byly součástí stejného scénáře a žádný skutečný boj by se mezi špičkami státních elit a globálního prediktoru neodehrával.

Existuje a to velice tvrdý. Ten, který pokládal tu otázku, se ve svém hodnocení velice mýlí. Já nevím, možná by se měl podívat na nějaké ty mýdlové seriály nebo akční filmy. Nikdy v životě... Každému člověku se v životě stalo, že se dostal s někým do konfliktu, ale v rámci jednotného uplatňování korporátní politiky byl nucen se na toho člověka mile usmívat, zdravit se s ním, chodit na stejné akce, sedět s ním u jednoho stolu. S tím se v životě střetl prakticky každý. Proč by měl být ve vztazích mezi státní a globální elitou tento prvek jednoduše vyloučen?

Ještě jednou říkám, podívejte se třeba na nějakou tu mýdlovou operu nebo akční film. Tam to přece všechno neustále předvádějí! Když… Cožpak... Víte, na vnímání… Dnes neustále mluvím o tom, že existuje bezstrukturní a strukturní řízení. Jestliže budete vycházet výlučně ze strukturního řízení, tak ano, všichni mají předepsány své role. Před očima lidí se můžeme i poprat, a v zákulisí si padneme do náruče a potáhneme za jeden provaz. Ale máme tu také bezstrukturní řízení, a v rámci bezstrukturního řízení jsou konfliktní strany nuceny mezi sebou udržovat určité vztahy.

Víte, mě ta otázka připomněla Velkou vlasteneckou válku, nebo v širším měřítku 2. světovou válku. Vždyť se na to podívejte logikou té otázky, to potom mezi Stalinem a Churchillem nebyly žádné rozpory, prostě nebyly. Oba měli své role předepsané a ty neměly být konfliktní. Churchill nevyzýval k intervenci do Ruska v době občanské války, nebyl to Churchill, kdo v roce 1946 pronesl tu proslulou Fultonskou řeč. Byl to takový z gruntu dobrák. Dokonce i tu druhou frontu otevřeli v roce 1942, jak je o to Stalin žádal a ne až v roce 1944, že?

A když seděli za jedním stolem, tak se na sebe usmívali! Třeba v té Jaltě. Vždyť co měli také dělat, že? Jejich role byly dané. Já ani nevím, to je tak naivně formulovaná otázka, že… Nejde vůbec o pokus porozumět systému řízení, jde o hodnocení na základě jakýchsi vnějších nálepek… Víte, elita má ve zvyku snažit se dostat před kameru s někým významným. Už to došlo i do takového absurdna, že jakýsi Ukrajinec jezdí po celém světě a někomu dá pěstí, někomu políček, někomu strhne šaty, někomu se vrhne pod nohy a jeho sláva se nese celým světem.

A všichni „svidomí“ Ukrajinci na to hledí se závistí v očích: „Podívejte, jaký je slavný!“ To je ovšem extrémní projev. Obvykle se vedle někoho postaví, nechají se natočit, potom vyříznou příslušný záběr a chlubí se: „Podívejte se, tady stojím vedle toho, tady vedle onoho. Jistě chápete, že nejsem jen tak někdo, když patřím mezi ně, takže se určitě dohodneme.“ To je stejná úroveň. Oni se sešli na jedné akci. To tam jako na sebe měli přede všemi vytáhnout nože? Vzájemně se začít dusit?

- Prostě nevím…

- To je jako…

Víte, musíte se naučit Dostatečně všeobecnou teorii řízení, abyste tomu všemu porozuměli. A sama ta otázka mě popravdě řečeno… Víte, tyto situace jsou natolik dobře popsané v různých těch mýdlových operách, akčních filmech… Vždyť je to vlastně jeden z hlavních námětů všech filmů, různé ty intriky, kdy jsou dva nepřátelé nuceni se v určité situaci setkat a… Třeba ta nová verze Sherlocka Holmese a jeho boj s profesorem Moriartym. Ti se neustále setkávají, hrají spolu šachy a neustále se snaží jeden druhého zabít. To je z hlediska řízení tak průhledná situace, že soudit podle nějaké fotografie, kde se vřele baví... Nu což, existuje takové hodnocení situace, ale to je zase jen o nepochopení procesů řízení, výlučně kvůli jejich nepochopení.

00:52:17

Další otázka je od Dmitrije Vězerského. Okomentujte prosím Zacharčenkovo prohlášení o odmítnutí názvu Malorusko při přeformátování Ukrajiny. V jeho prohlášení nezaznělo nic o tom, jaký název by byl v daném případě přijatelnější. Znamená to snad, že to přece jen bude Novorusko? Nebo tím prohlášením jen chtěli otestovat názory odmítající ideu přeformátování, aby aktivovali více přívrženců? Vždyť jako dřív již většina nechce.

Ne, ani jedno, ani druhé, ani třetí.

Ta věc se má tak, že když jsem mluvil o Malorusku, tak jsem jen tak pro nic za nic nezdůraznil, že Luhanská republika, vedení této republiky tuto ideu nepodpořilo, že Pušilin vystoupil proti ní. Chápete, do jaké situace se dostal Zacharčenko? On potřebuje řídit a značná část takříkajíc establishmentu LDLR (obou republik) je proti této ideji. A v této situaci nebude vůbec nic hrozného na tom, jestliže se Zacharčenko úplně vzdá nápadu o Malorusku. Vzdá se ho a hotovo. Řekne: „Ať si to rozhodnou lidé sami, to je taková věc, že… Já se teď budu věnovat Doněcké republice a uvidíme, co bude dál.“

To tu věc Maloruska vůbec nepoškodí. A opět opakuji, vy neustále vyprávíte o tom, jak oni na Západě umějí realizovat operace s otevíráním Overtonova okna. A to zde bylo otevřeno a na tom se už nic nezmění. Džin byl vypuštěn z láhve. Teď už nehraje roli absolutně ničí názor, žádného úředníka. Zacharčenko byl jednoduše nucen… On musí jednat s Moskvou, chápete? A tam také, no prosím, tak to řekl… Vše je v pořádku, on tak stabilizoval řízení u sebe v Doněcké republice a džin už je stejně venku. Overtonova okna pracují samy o sobě.

Vezměte si jakékoliv západní okno Overtona, porovnejte to s tímto a uvidíte, že to samotnou ideu vytvoření Maloruska vůbec nepoškodí, absolutně ne. A nepoškodí to ani ustavení jurisdikce Luhanské a Doněcké republiky, sjednocených v jakémkoliv formátu, nad zbytkem ukrajinského území, ani zde to nic nepoškodí. Vše je v pořádku, vše je v nejlepším pořádku. A je zbytečné do toho tahat projekt Novoruska.

Ještě jednou říkám, že Novorusko je něco jako Sibiřský federální okruh na Ukrajině.

Je to normální projekt a je třeba ho rozvíjet, on není s ideou vytvoření Maloruska v žádném konfliktu, naopak projektu Malorusko napomáhá, ale nemůže ho nahradit, kvůli své omezenosti, jak řídící tak i územní nebo naopak.

00:55:32

Ve svých odpovědích na Krymu jste celkem podrobně okomentoval situaci s vyostřením mezi USA a Severní Koreou. V souvislosti s tím vás prosí okomentovat následující prohlášení New York Times: Odborníci tvrdí, že motory pro rakety KLDR mohly být vyrobeny na Ukrajině.

Podle mě včerejší Tillersonovo prohlášení, ano včerejší, kdy řekl, že hrozba KLDR mohla být ve Spojených státech chybně vyhodnocena, že teď budou pokračovat ve svých vztazích s KLDR mírovou cestou ale z pozice síly. A jak u nás všichni politologové ohlašovali, že bude válka, válka, válka… Dokonce už vypočítávali, kdy nejspíš začne.

Státní elita ohrozila bezpečnost USA

Státní tajemník USA vám říká: „Pánové, celá ta situace spěje k urovnání.“ Vždyť o co jde? Zatahují do toho Ukrajinu. A ptají se: „Jak by mohly rakety KLDR doletět do USA a znamenat hrozbu?“ Protože mají ukrajinské motory. A kdo řídí Ukrajinu? Kdo tam rozdával svá cukrovíčka? Kdo tam vyváděl lidi na Majdan a organizoval státní převraty?

Jen si to vezměte, ještě v roce 2011 je zatýkali, když se na Ukrajině korejská rozvědka pokoušela získat technologie. Přece je v roce 2011 zatkli. Co vám tak asi chybělo? Mohli jste si žít normálně! Proč jste tam zorganizovali státní převrat? A teď mají ty rakety ukrajinské motory. Tak kdo za to může? No přece státní elita! To státní elita ohrozila bezpečnost USA. To je velice závažné vymezení té věci.

Ať se z toho budou snažit vyvléknout, jak chtějí, ať budou tvrdit cokoliv… A v CNN byli natolik inteligentní, že se dovtípili a hned odvysílali tu reportáž z roku 2011. Chlapíci. Státní elita nechápe, jak by měla pracovat s informacemi. Jakákoliv státní elita jakéhokoliv státu, včetně USA. Nechápou to, sami si zadělávají na problémy. „A co teď s Ukrajinou? Udržet jí nedokážeme, jsou tam problémy, takže jí budeme muset předat.“ Vše probíhá normálně. Předávání Ukrajiny probíhá. Nechce se jim přenechat jí Rusku, štvou proti Rusku, ale Evropa ji spolknout nedokáže.

No a pro USA je Ukrajina pořád tím kufrem bez držátka. Navíc ji teď udělali nástrojem v šarvátkách mezi státní a globální elitou. Jestliže ta účast Ukrajiny v předvolební kampani na straně Clintonové proti Trumpovi je ještě takovou věcí, která málokoho zasáhne, tak ty ukrajinské motory na korejských raketách, které znamenají reálnou hrozbu…

Tam je to přece také rozvířeno, tam mají také dost svých politologů, kteří vykřikují, jak je dnes či zítra KLDR může zasypat raketami. Lidé jsou pobouřeni a teď se jim předhodí viník.

To Nulandová tam chodila a cukrovíčkama krmila ty majdanuté opice, které za ta cukrovíčka proskákaly vlastní stát. Pro USA ukrajinský stát nic neznamená, ale skutečnost, že je krmila kvůli tomu, aby se ty motory dostaly do KLDR a ohrozily tak USA, to už je zajímá. To už je dokonce velmi zajímá.

Takže vše probíhá jak má. Globalisté se vypořádávají se státní elitou. Státní elita prohrává jeden střet s globalisty a Trumpem po druhém. Trump upevňuje své postavení, ať už si o tom myslí kdo chce, co chce: „Podívejte, jak ho lidé opouštějí. Co Stephen Bannon, vždyť ho vyhodil? Z výboru pro umění mu uteklo 16 lidí, těch akademiků, ach, ach, ach…“ Tak se podívejte, jak to dopadne. Jestliže se nevyznáte v řízení, tak počkejte, až se objeví plody.

Víte, v tomto ohledu Aristoteles říkával, že nejlepšího pekaře může ocenit jen pekař, nejlepšího ševce zase jen švec. A proč? Protože když máte odborné znalosti a zkušenosti, tak pekaři potom stačí jeden pohled na to, jak jiný zadělává těsto, jak rozehřál pec a už ví, jakou kvalitu bude mít upečený chleba. Ševci stačí jeden pohled na druhého, jaký používá střih, jaké má nástroje a už ví, jakou budou mít jeho boty kvalitu. Pro řízení platí to samé, chápete?

Máte-li znalosti Dostatečně všeobecné teorie řízení, tak už podle počátečních kroků dokážete určit, jaký bude výsledek. Vše vidíte, protože nemáte v hlavě kaleidoskop, který se mění, jak se v něm přeskupují barevná sklíčka, dnes tvoří jeden obraz, zítra úplně jiný. Dnes vidíte válku se Sýrií a střet s Ruskem a další den válku s Koreou a střet s Čínou. Jednou to vypadá tak a pak zas jinak, protože je to kaleidoskop. Ta barevná sklíčka jsou stejná, ale obrázky vytváří různé. Máte-li znalosti Dostatečně všeobecné teorie řízení, tak si jedním tahem vytvoříte obrys mozaiky, a potom doplňujete její prvky.

Přece všichni znáte hru puzzle? A chápete, že jeden kousek puzzle může být odtržený od jiného kousku, protože ještě chybí další kousky, které by je spojily. Ale vy máte představu o tom kousku i tom druhém a víte, že to vše patří do jednoho obrázku. Můžete tam mít mezery, které časem doplníte, ale ten obrázek toho, co se děje, se již zásadním způsobem nezmění. To vám to poskytne. A všichni ti naši politologové a další sebou hází hned sem a hned tam. Nesprávně vyhodnocují jednotlivé kroky, vůbec je nechápou.

Třeba ten Bannon. Proč ten odešel? Přece prohlašoval, že bude bojovat za Trumpa? Protože může manévrovat z pozice svobodného analytika, při získávání převahy nad státní elitou, v daleko širším záběru, než jak by mohl jako prezidentův poradce. To znamená posílení prezidentových pozic, velké posílení. A u nás to hodnotí jako porážku. Jestliže to jeho propuštění hodnotíte z pozice obecného chodu věcí, když posuzujete ten boj z celkového pohledu, tak zjistíte, že ještě ani jedno to propuštění nezpůsobilo škodu Trumpovi, vždy jen státní elitě.

01:02:56

Další otázka je od Olega Trofimova. Jaký postoj teď máme zaujmout k ruským sportovcům a vůbec k celé ruské lehké atletice, když soutěží pod neutrální vlajkou? Vždyť když nás takto pokořili jednou, budou ten tlak už jenom navyšovat.

Problém je v tom, že ty sportovce, kteří soutěží pod neutrální vlajkou, není ani možné nazvat prostituty, jsou to prostě šmejdi! V plném významu toho slova! Narodili se tady, v naší zemi, která vytvořila… Oni se ještě ani nenarodili, a ona už do nich investovala. Lékařské služby pro ženy, porodnice, jesle, školky. Všichni prošli školami, které byly postaveny ze státních peněz. Jejich sportovní tréninky byly hrazeny ze státních peněz. A dokonce i v těch devadesátých letech, kdy se v podstatě za všechno muselo platit, jsme tu měli pořád ten stejný stát, který se snažil přežít, zachránit sport, vybudovat infrastrukturu, rozvíjet ekonomiku…

A tito lidé, kterým náš stát dal všechno, teď tvrdí, že mu nic nedluží, že si takto jen vydělávají peníze. Jenže teď nastal čas bránit svůj stát a ukázat, zda jsou lidé nebo svině. A oni za peníze dali přednost tomu, stát se těmi sviněmi. Byla to jejich volba. A právě takoví nelidé se stávali policisty, vlasovci apod. Sloužit páníčkovi, protože v určité etapě budou syti a v pohodlí. A pak bude následovat: „My za to přece nemůžeme. Nějak si s tím poraďte. Já jsem přece pro stát! A nejlépe to předvedu nějakým tím skákáním (na majdanu).“

Celý profesionální sport je deformací normálního vztahu ke sportu, tělesné výchově a ke zdraví vůbec. Zvolili si cestu mimo Rusko, tak by teď všechny státní instituce měly říci: „Svůj osud jste si zvolili. Od státu už ani kopějka!“ A co se k nám vůbec vracíte? Táhněte. Sami jste si zvolili vlajku, sami jste si zvolili svůj stát! Dopadá to tak: „My jsme se státem. Náš stát je veliký! A jakmile se nám to hodí, tak jeho zájmy zradíme.“

A potom se na nás dívají a říkají: „Vy Rusové jste otroci“, protože „slave/Slav“ je v angličtině jak otrok, tak Slovan. A proč? „Jen se podívejte na své sportovce. Plivou vám do tváře a ponižují vás a oni k nám lezou po kolenou a prosí, abychom vás přes ně ponižovali ještě víc! Jen aby se alespoň vzdáleně mohli přiblížit tomu našemu západnímu světu. To je ten projev otrocké psychiky v plném rozsahu.

A někteří naši státní úředníci ještě tyto lidi-nelidi potom s pompou vítají. Jako třeba tady v Altajském kraji Šubenkova. Uvítání od krajské správy, osobní zástupce guvernéra. Co je to za hrdinu, který zradil svou zemi? A mimochodem to je člen LDPR. Takový mají členové LDPR vztah jak ke státu, tak i k vlastenectví a vůbec ke všemu.

- Sami sportovci prohlašují: „My jsme teď na vrcholu formy a než nám stát umožní soutěžit pod ruskou vlajkou, tak o tu formu přijdeme. Teď ji chceme využít.“

- Využijte!

Nikdo vám to nezakazuje, ani nepřikazuje, patriotem jaké země chcete být. Využívejte, ale s naším státem už nemáte nic společného. Když bylo zapotřebí jít na frontu a tam se obětovat pro svou zemi, tak jste si zvolili přejít linii fronty a bojovat proti ní na druhé straně. Jestliže v obyčejné válce vyhrává ten, kdo má lepší pušku a lépe ji ovládá, tedy obyčejné zbraně, tak ve studené informační válce také vyhrává ten, kdo má mocnější a lepší zbraně a kdo je lépe ovládá. Ale ještě musíte být opravdovým vlastencem své země a ty zbraně chtít použít.

Ti, kteří jeli soutěžit pod bílou vlajkou, přímo řekli, že jim jejich stát se svými zájmy může být vřele ukradený, že je nehodlají hájit. Jejich vztah ke státu je čistě spotřebitelský, aby ten stát… To jsou ti samí jako různí ti Rajkinové. „Ten dobytek mi má platit za to, že já nepracuji. Já nepracuji a ani pracovat nechci. Ale vy jste povinni mi dávat peníze, protože já jsem profesionální sportovec. Já pracuji sám na sobě a teď právě mám vrcholnou formu a vy dobytkové mi platíte málo, a tam se mi možná povede ještě od páníčka urvat něco navíc. Přijdu za svým páníčkem a on to ocení. Teď všichni na Rusko plivou, tak si taky přisadím. Páníček to určitě ocení.“

Ale guvernér našeho kraje se rozhodl, že Šubenkov se zachoval velmi patrioticky ovšem vůči svému páníčkovi, proto to pompézní přivítání.

01:08:25

A ještě je tu poslední otázka od Vladimira z Volgogradu, nebo Stalingradu. Existuje velké množství knih a učení o podnikání, osobním životě, umění svádět (PICK UP artists), řízení, jejichž základním postulátem je fráze typu: „Teď máte výhodu před všemi ostatními a držíte ji ve svých rukou“, čímž mají vlastně na mysli dané knihy.

V hrubých rysech je základním postulátem z knih o DVTŘ také stejný slogan.

- To není pravda.

Kdo a podle jakých šablon psal knihy o KSB? Nebyly při jejich psaní používány stejné šablony?

- Tam žádné šablony nejsou.

A čím se Koncepce principiálně liší od takových učení?

Principiálně se to liší tím, že Koncepce a DVTŘ jsou jako matematika, jako matematická pravidla a všechny ty „PICK UPy“ apod., jsou snahou dokazovat v různých vzorcích, že 2 x 2 = 5. Jestliže to ten člověk nechápe a nevidí celkové zásadní rozdíly, ale jen jakousi šablonu, tak asi ne právě do hloubky… Já ani nevím, zda vůbec studoval Dostatečně všeobecnou teorii řízení. My nemluvíme o žádné výhodě, ale o znalostech, o adekvátním vztahu ke světu. Kde člověk nebude prospěchářsky kořistit na úkor ostatních, jak to učí ty knihy, ale bude adekvátně reagovat na vliv prostředí, aby si neřezal větev, na které sedí, protože právě teď je to pro něj výhodné. Jak ho to učí ty knihy, které vyjmenoval ty „PICK UPy“ a další, ano?

Aby vždy vytvářel prostředí pro život, aby měnil své vztahy s lidmi a žil v rámci lidských vztahů a ne těch spotřebitelských, kde jde jen o to, urvat nějaký kšeft. To přece ty knihy také přímo říkají. Ano, vy budete mít výhodu, protože když si osvojíte tuto úroveň, znalost, tak si dokážete ze společného prostředí víc urvat. Jenže to prostředí, to je zákon spojených nádob. Když někde přibyde, jinde zákonitě ubude. A Dostatečně všeobecná teorie řízení říká, že je třeba celý svět rozvíjet komplexně harmonicky, aby všichni měli všechno. Cožpak nevidíte ten rozdíl? Vždyť je zásadní?

Opakuji, že KSB a DVTŘ jsou jako matematická pravidla a všechny ty příručky, které vyjmenoval, jako ty „PICK UPy“ apod.,jsou jen snahou dokázat, že 2 x 2 = 5. Jak podvést, jak zmanipulovat. Co tohle má společného s matematikou?

01:11:17

Na to navazuje další otázka od Vladimira. Na otázku proč, když všichni studují jednu a tu samou Koncepci sociální bezpečnosti, jsou výsledky jejich intelektuální činnosti odlišné, vy odpovídáte, že všechno záleží na jejich mravnosti.

- Nikdy jsem to takto neřekl. Dále.

Jakou je tedy Koncepce vědou? Matematika, fyzika i ruský jazyk jsou vyučovány a chápány stejně, nezávisle na mravnosti. 2 + 2 se pro všechny bude rovnat čtyřem, ať už má daný člověk mravnost, jakou chce. Nehledě na mravnost… atd. Věda s mravností prostě vůbec nesouvisí, není závislá na mravnosti daného člověka. A přesněji - závisí na ní, jak budou výsledky získané danou vědou využity, ale mravnost nemůže žádným způsobem ovlivnit samotné výsledky, protože 2 x 2 = 4 při jakékoliv mravnosti.

Mravnost, to je komplex mravně-etických norem zformovaných společností, které v ní mají být uplatňovány. A já jsem neustále mluvil o tom, že schopnost osvojit si znalosti závisí na mravnosti. A že všechno se děje…

A ještě tu je jedno pravidlo Dostatečně všeobecné teorie řízení. Všechno se děje tím nejlepším možným způsobem v závislosti na reálné mravnosti a etice všech účastníků procesu.

Moralista může, jak chce moralizovat o tématech všeobecně přijatých ve společnosti. Jako třeba v době stagnace, když na politických schůzích říkali něco, čeho se sami v životě nedrželi. V životě může takový moralista uplatňovat zcela jinou mravnost, zcela jinou etiku, jakoby pro něj platilo něco jiného. Tomu se říká pokrytectví, licoměrnost, kdy před lidmi kážete, co a jak by měli, a vaše milované já se zatím v reálném životě chová úplně jinak. (Kázat vodu a pít víno)

Stejně jako v matematice, tak i v Dostatečně všeobecné teorii řízení musí v reálu vždy platit, že 2 x 2 = 4. Vždy! Při jakékoliv mravnosti bude výsledek stejný. Jenže hodnotíme-li v matematice pouze logické řetězce, tak v Dostatečně všeobecné teorii řízení a v Koncepci sociální bezpečnosti vyhodnocujeme lidský faktor a náchylnosti a předurčenosti lidské psych…, tedy přesněji typů struktury psychiky a stereotypů jejich chování ve společnosti.

To je to, co vyhodnocujeme a předvídáme. Jestliže tohle všechno schováte za mravnost, tak to nebude srozumitelné. Ale jestliže si uvědomujeme, že se jedná o typy struktury psychiky, o mravnost a etiku, tak nám potom znalosti Dostatečně všeobecné teorie řízení poskytnou představu o jednání různých lidí, skupin lidí a dokonce i davu a také o

Hodnotenie článku:


kladné hodnotenie negatívne hodnotenie

100 %
(4 hodnotenia)
Tagy
Zdieľať

Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa musíte prihlásiť

Vytvoriť zadarmo účet
Meno: Heslo:

O autorovi

eugenius


Podobné články

Výročie: pred 150 rokmi sa narodil zbožňovaný a preklínaný Vladimír Lenin

 

Komunisti dnes majú sviatok: pred 150 rokmi sa narodil zbožňovaný a preklínaný, ospevovaný a ohováran...

📅22.04.2020 0 1451x 👤eugenius

V „brlohu“ Nočných vlkov v centre Moskvy prebieha séria veľkolepých novoročných predstavení pre deti

 

V areáli Nočných vlkov na ulici Nižnie Mnevniki v centre Moskvy je v týchto dňoch rušno: prebieha tam s...

📅07.01.2020 0 1979x 👤eugenius

Motorkárky ruského ženského klubu „Nočné Valkýry“ zablahoželali k narodeninám čestnej členke klubu, ktorá sa preháňa na motorke už 70 rokov

 

Motorkárky ruského ženského klubu „Nočné Valkýry“ zablahoželali ku krásnym 89. narodeninám čes...

📅30.11.2019 0 1876x 👤eugenius

Petrohradskí Noční vlci vysadili ihličnany a zablahoželali prezidentke klubu „Nočné Valkýry“ Jekaterine k narodeninám

 

„Noční vlci“ v posledných dňoch odchádzajúceho roka už tradične sa zúčastňujú na mnohých podu...

📅28.11.2019 0 1649x 👤eugenius

Kalendár

Calendar Widget by CalendarLabs

Prihláste sa k odoberaniu nových článkov

Váš email nebude poskytnutý tretím stranám.
Neposielame SPAM, vážime si Vaše súkromie.

,