asfasdf ×

NázorObčana.sk

Sergej Lavrov: „ Obamová vláda zničila základy rusko-americkej spolupráce a pred svojím odchodom pod ne podložila míny s oneskoreným účinkom“

 Aktuality

Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov poskytol rozhovor pre panarabský denník Aš-Šark al-Awsat, v ktorom porozprával o horúcich aktualitách vo svete, pozícii Ruska vo viacerých otázkach, ako aj o vzťahoch Ruska s USA a arabskými krajinami.

05 Október
2017 07:32:50

 

Foto: MZV

Čo sa týka návštevy Ochrancu dvoch vznešených svätýň (t.j. saudskoarabského kráľa) v Rusku, ako hodnotíte bilaterálne rusko-saudské vzťahy v kontexte diskusie o regionálnych krízach?

Zhodujeme sa v tom, že je potrebné naďalej trvale rozvíjať mnohostranné rusko-saudské vzťahy, okrem iného aj v záujme zabezpečenia regionálnej a globálnej stability. Rusko a Saudská Arábia vedú dôverný politický dialóg, a to aj na najvyššej a vysokej úrovni. Začiatkom septembra som bol na pracovnej návšteve Saudskoarabského kráľovstva, počas ktorej som bol prijatý kráľom Salmánom a rokoval som s šéfom diplomatického rezortu Ádilom Džubajrom. S výsledkami návštevy som spokojný.

Vyvíjame veľké úsilie na zintenzívnenie obchodnej spolupráce a humanitárnych stykov. Našou spoločnou úlohou je zabezpečiť rast a rozširovanie sortimentu tovarového obratu, ktorý podľa našej obojstrannej mienky nezodpovedá existujúcemu značnému potenciálu.

Teší nás, že taká spoločná práca začína prinášať praktické výsledky. Dosiahli sme rad dohôd, vytýčili sme perspektívne smery, ktorým treba venovať prvoradú pozornosť. V tejto súvislosti by som chcel osobitne spomenúť plodnú činnosť dvojstrannej medzivládnej komisie pre obchodno-hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu, ako aj priame kontakty po linke odborných rezortov a podnikateľských asociácií našich dvoch krajín. Veľkú pozornosť venujeme zlepšovaniu zmluvno-právnej základne.

Moskva a Rijád sa zúčastňujú realizácie dohôd v rámci OPEC-plus zameraných na zníženie objemu svetovej ťažby ropy. Nazdávame sa, že je veľmi dôležité aj naďalej koordinovať našu činnosť v tomto smere s našimi saudskými partnermi.

Čo sa týka regionálnych kríz, naše štáty zastávajú stanovisko, že ich trvalé dlhodobé riešenie výlučne politickými a diplomatickými metódami, prostredníctvom univerzálneho národného dialógu na nezvratnom základe medzinárodného práva nemá inú alternatívu.

Tieto aj iné otázky dvojstrannej a medzinárodnej agendy budú predmetom rozhovorov počas nadchádzajúcej návštevy kráľa Salmána, ktorý pricestuje do Ruska na pozvanie prezidenta V. V. Putina. Sme presvedčení, že v rámci našich vzťahov ide o naozaj epochálnu udalosť, ktorá našu spoluprácu pozdvihne na zásadne novú úroveň a prispeje k stabilizácii situácie v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky.

Rusko je kľúčovým hráčom v Sýrii. Dovoľte, aby sme Vám položili otázku, či sýrska kríza už dospela do štádia hľadania politického riešenia? V čom toto riešenie spočíva?

Konflikt v Sýrii už trvá niekoľko rokov. Od jeho samého počiatku Rusko trvalo na urovnaní situácie mierovou cestou prostredníctvom širokého celosýrskeho dialógu. Vyzývali sme medzinárodné spoločenstvo, aby pomohlo Sýrčanom ukončiť násilie a krviprelievanie, aby nepripustilo aktivizáciu kriminálnych a teroristických elementov.

Svojho času Liga arabských štátov a mnohé regionálne a medzinárodné subjekty z rozličných dôvodov odmietli uznať legitimitu sýrskeho prezidenta B. Asada. Týmto svojím činom si fakticky uzurpovali právo sýrskeho národa na samostatné rozhodovanie o tom, kto a akou formou bude vládnuť v Sýrii. My s takýmto prístupom kategoricky nesúhlasíme. Na rôznych rokovacích platformách sme vždy zastávali nezávislosť, jednotu a územnú celistvosť Sýrskej arabskej republiky, hlásali sme, že o svojom osude a svojej budúcnosti musia rozhodovať sami Sýrčania výlučne na právnom základe v rámci národného dialógu.

Na pozadí vnútropolitického konfliktu sa extrémizmus v Sýrii rozvinul až do krajnosti. Celý svet ustrnul pri správach o nehumánnych činoch ISIS a ďalších teroristických štruktúr. Teroristi si zo Sýrie urobili svoju baštu a ohrozenie, ktoré odtiaľ pochádza, už ďaleko presahuje hranice nielen tejto krajiny, ale aj celého regiónu Blízkeho východu a severnej Afriky.

Rusko sa rozhodlo poskytnúť pomoc vláde Sýrie na jej vlastnú žiadosť, aby sa dosiahlo vyčistenie krajiny od teroristov. Pritom dôsledne vychádzame z toho, že súčasne s vojenskou kampaňou proti extrémistom treba naďalej hľadať cesty na politické urovnanie. Preto sa paralelne s bojom proti teroristickým zoskupeniam zároveň veľmi intenzívne snažíme o zastavenie krviprelievania, poskytovanie humanitárnej pomoci obyvateľstvu a aktivizáciu politického procesu tak, ako to predpisuje rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 2254.

Medzinárodné rokovania o Sýrii v Astane považujeme za dôležitý krok pri urovnávaní sýrskeho konfliktu.

V rámci Astanského procesu, ktorý prebieha za účasti vládnej delegácie Sýrskej arabskej republiky, ako aj predstaviteľov zoskupení ozbrojenej opozície, sa všetci zhodli na tom, že neexistuje iná alternatíva, ako politicko-diplomatické urovnanie pod záštitou OSN, a všetci sú zástancami dodržiavania režimu zastavenia bojov. Okrem toho bol vytvorený a začal vyvíjať činnosť mechanizmus kontroly nad dodržiavaním tohto režimu, a následne boli vytvorené deeskalačné zóny, ktorých fungovanie má zabezpečiť podmienky na normalizáciu situácie, na riešenie naliehavých humanitárnych problémov, na návrat utečencov a celkove na zachovanie jednoty Sýrie.

Dnes musia všetky zainteresované strany zanechať geopolitické špekulácie a všemožne napomáhať nastolenie stability a bezpečnosti v Sýrii, ako aj celkove na Blízkom Východe a v severnej Afrike. Na programe dňa je obnova infraštruktúry zničenej počas rokov konfliktu a v dôsledku jednostranných hospodárskych sankcií, ktoré na Sýriu uvalil celý rad štátov, ako aj podpora jej sociálno-ekonomického a politického rozvoja.

Najdôležitejším cieľom pri prekonávaní sýrskej krízy musí aj naďalej zostať dosiahnutie politického urovnania na základe rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2254 prostredníctvom univerzálneho celosýrskeho dialógu. Takéto urovnanie by malo reálne kodifikovať doterajšie tendencie a skoncovať s ozbrojenou konfrontáciou. V tejto súvislosti by som chcel zdôrazniť,  že je veľmi potrebné, aby Saudská Arábia vyvinula intenzívne úsilie na pomoc pri formovaní delegácie opozície, ktorá by mohla byť dôstojným partnerom vládnej delegácie Sýrskej arabskej republiky na rokovaniach v Ženeve pod záštitou OSN.

Rusko má dobré vzťahy s Tureckom a Iránom. Ako Moskva hodnotí úlohu, ktorú tieto štáty zohrávajú v Sýrii a Iraku?

Rusko pripisuje veľký význam spolupráci s Tureckom a Iránom pri urovnávaní sýrskej krízy a pomoci Bagdadu v boji proti teroristickej hrozbe zo strany Islamského štátu.

Vychádzame z toho, že vďaka spoločnému úsiliu Ruska, Turecka a Iránu sa podarilo dosiahnuť zásadný zvrat v situácii v Sýrii a v značnom rozsahu zlikvidovať hlavné ohniská odporu prívržencov Islamského štátu, Frontu an-Nusrá a iných teroristických zoskupení, zabezpečiť potrebné podmienky pre vecný a zaujatý celosýrsky dialóg o budúcom politickom usporiadaní.

Najnovším príkladom produktívnej a úzkej spolupráce týchto troch štátov sú dohody dosiahnuté počas šiesteho kola Medzinárodných rokovaní o sýrskom urovnaní v Astane v dňoch 14. – 15. septembra, ktoré sa týkajú parametrov fungovania deeskalačnej zóny v Idlibe. V podstate boli vytvorené potrebné podmienky na zastavenie bratovražednej vojny v Sýrii, na definitívnu likvidáciu teroristov a návrat Sýrčanov k mierovému životu. Kroky, ktoré koordinovane podnikáme s Ankarou a Teheránom, sú zamerané na zachovanie a upevnenie režimu zastavenia bojov v Sýrii, na pomoc politickému urovnaniu konfliktu, zníženie miery násilia a kardinálne zlepšenie humanitárnej situácie.

Naša praktická súčinnosť na všetkých úrovniach, naše každodenné medzirezortné pracovné kontakty presvedčivo dokazujú, že Turecko a Irán hrajú doslova kľúčovú úlohu v stabilizácii situácie v Sýrii a Iraku. Nazdávame sa, že vzhľadom na zložité a mnohostranné výzvy, ktoré stoja pred Blízkym východom, je rozvoj zahraničnopolitickej spolupráce medzi Moskvou, Ankarou a Teheránom v záujme všetkých štátov tohto regiónu.

Máme v úmysle pokračovať v intenzívnej výmene názorov a v úzkej, energickej spolupráci s tureckými a iránskymi partnermi najmä za účelom boja s teroristickými štruktúrami v Sýrii a Iraku a celkového postupného ozdravenia situácie na Blízkom východe.

Okrem iného aj o tomto sa hovorilo 28. septembra počas rokovaní prezidenta V. V. Putina s jeho tureckým kolegom. Potvrdili najmä záväzok dodržiavať dohody dosiahnuté v Astane, naďalej úzko spolupracovať na úrovni ministrov zahraničných vecí, ako aj na úrovni vojenských a výzvedných služieb za účelom koordinovania spoločných krokov na urovnanie krízy v Sýrii a na vyriešenie ďalších regionálnych problémov.

Napriek kontaktom medzi USA a Ruskou federáciou, dvojstranné vzťahy Washingtonu a Moskvy zaznamenávajú úpadok. Máte nádej, že tieto vzťahy sa normalizujú, a prečo je ich úroveň teraz nižšia?

Rusko nenesie vinu na tom, že rusko-americké vzťahy klesli na terajšiu nízku úroveň. Ide o priamy dôsledok politiky Obamovej vlády, ktorá zničila základy spolupráce a pred svojím odchodom pod ne podložila míny s oneskoreným účinkom, aby tak skomplikovala život svojim nástupcom. Rusko je otvorené tomu, že bude s novou americkou vládou hľadať cesty na ozdravenie vzťahov na základe princípov vzájomného rešpektu a zohľadňovania vzájomných záujmov. Zatiaľ sú však naše bilaterálne vzťahy bohužiaľ rukojemníkom sporov v americkom establishmente.

Je zrejmé, že veľkou prekážkou pri normalizácii dialógu je umelo rozdúchavaná rusofóbska kampaň v USA, ktorej súčasťou je aj obviňovanie z údajného zasahovania našej krajiny do vlaňajších prezidentských volieb. Máme dojem, že niekto vo Washingtone sa nechce zmieriť s voľbou Američanov a snaží sa zvaliť na nás vlastné neúspechy, pričom nehanebne zneužíva v politickom boji ruskú kartu.

Nepodliehame emóciám a sme zdržanliví. Berieme do úvahy zložitú vnútropolitickú realitu, v ktorej musí vyvíjať činnosť nová vláda. Ale nemôžeme nechať bez odpovede také agresívne kroky, ako napríklad prijatie júlového Zákona o boji proti protivníkom Ameriky prostredníctvom sankcií. Veríme, že vo Washingtone napokon zvíťazí zdravý rozum a špirálu konfrontácie sa podarí zastaviť. My sa o konfrontáciu určite nesnažíme. Chápeme, že Rusko a USA ako najväčšie jadrové veľmoci nesú mimoriadnu zodpovednosť za celkovú situáciu vo svete, za zachovanie globálnej stability a bezpečnosti. Za pozitívum považujeme, že naše krajiny v septembri obnovili dialóg o strategických záležitostiach, ku ktorého zmrazeniu došlo začiatkom roka 2014.

Potenciál pre rusko-americkú súčinnosť v medzinárodných otázkach je veľký, ale v mnohom zostáva nevyužitý. Už dlho navrhujeme našim kolegom, aby sme reálne koordinovali naše kroky v oblasti boja proti terorizmu a proti ďalším nebezpečným výzvam, napríklad v oblasti šírenia zbraní hromadného ničenia, obchodu s drogami, kybernetickej kriminality. O úlohe urovnať medzinárodné krízy, ktorých na svete bohužiaľ neubúda, ani nehovorím.

Existujú možnosti na realizáciu vzájomne výhodných iniciatív v obchodnej a investičnej sfére. Je príznačné, že americká podnikateľská sféra si cení prítomnosť na našom trhu, chce rozvíjať vzájomne výhodné projekty s ruskými partnermi. Na Petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre, ktoré sa konalo v júni, bola delegácia obchodných kruhov z USA, pozostávajúca zo zástupcov 140 obchodných spoločností, najpočetnejšou spomedzi všetkých delegácií. Priemerný zisk, ktorý dosahujú americkí podnikatelia v Rusku, je vyšší, než zisk na iných trhoch, a podmienky na podnikanie sú tu veľmi výhodné. Tak že nádej na to, že naša spolupráca sa dostane z umelo vytvorenej slepej uličky, tu určite je, ale budúcnosť našich vzťahov nezávisí iba od nás, ale aj od americkej strany.

Aký máte názor na pôsobenie Medzinárodnej koalície na boj proti ISIS, na čele ktorej stoja Spojené štáty? Kde sú medze ruskej účasti na boji proti ISIS?

Nebudem zachádzať do detailov, ale treba začať tým, že koalícia je z pohľadu Sýrčanov a medzinárodného práva v Sýrii nepozvaným hosťom. Ale vláda Sýrskej arabskej republiky prejavuje trpezlivosť dovtedy, pokým sú kroky koalície zamerané na boj proti teroristom na území tejto krajiny. Naše znepokojenie vyvoláva (a my to otvorene aj vyhlasujeme) "taktika polovičatých krokov", ktorou sa riadia USA a ich spojenci. Ak sa budú používať "dvojaké normy" a deliť teroristov na "zlých" a "nie až takých zlých", naháňať do koalície na základe politických motívov a vyvíjať aktivity bez mandátu od Bezpečnostnej rady OSN, tak len ťažko môžeme hovoriť o účinnosti boja proti terorizmu. Islamský štát sa "zrútil" hlavne vďaka úderom ruských vojenských vzdušných síl a tlaku sýrskych vládnych vojsk.

Sýria má ku koalícii na čele s USA množstvo otázok. Raz údajne náhodou zaútočia na sýrske vládne sily, po čom nasleduje protiútok stúpencov ISIS, inokedy "nahuckajú" iných teroristov na obsadenie strategicky dôležitých bodov, kde už bola nastolená legitímna moc oficiálneho Damasku, alebo zorganizujú smrteľne nebezpečné provokácie voči príslušníkom našich vojsk. Nedá mi nespomenúť ani početné "náhodné" zásahy civilných objektov, v dôsledku ktorých prišli o život stovky civilistov.

Cieľom našej účasti na boji proti ISIS nie je iba zabezpečenie národnej bezpečnosti Ruska, ale aj upevnenie globálnej a regionálnej stability. Výlučne silovými metódami sa vykoreniť terorizmus na Blízkom východe a v severnej Afrike nepodarí. O tom sme hlboko presvedčení. Prednosť našej politiky je v tom, že jej cieľom nie je zištné dosiahnutie vlastných výhod a nemá "dvojité dno". V tejto súvislosti budeme pokračovať v stupňovaní snáh o mierové, politicko-diplomatické urovnanie početných kríz a konfliktov v tomto regióne. K spoločnej čestnej práci je pozvaný každý, kto prejaví ochotu.

Hodnotenie článku:


kladné hodnotenie negatívne hodnotenie

100 %
(10 hodnotení)
Tagy
Zdieľať

Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa musíte prihlásiť

Vytvoriť zadarmo účet
Meno: Heslo:

O autorovi

eugenius


Podobné články

V „brlohu“ Nočných vlkov v centre Moskvy prebieha séria veľkolepých novoročných predstavení pre deti

 

V areáli Nočných vlkov na ulici Nižnie Mnevniki v centre Moskvy je v týchto dňoch rušno: prebieha tam s...

📅07.01.2020 0 1102x 👤eugenius

Motorkárky ruského ženského klubu „Nočné Valkýry“ zablahoželali k narodeninám čestnej členke klubu, ktorá sa preháňa na motorke už 70 rokov

 

Motorkárky ruského ženského klubu „Nočné Valkýry“ zablahoželali ku krásnym 89. narodeninám čes...

📅30.11.2019 0 1027x 👤eugenius

Petrohradskí Noční vlci vysadili ihličnany a zablahoželali prezidentke klubu „Nočné Valkýry“ Jekaterine k narodeninám

 

„Noční vlci“ v posledných dňoch odchádzajúceho roka už tradične sa zúčastňujú na mnohých podu...

📅28.11.2019 0 983x 👤eugenius

Sýrsky blázinec: Rusi bránia Kurdov pred Turkami, Kurdi útočia na Rusov. Bude im lepšie, ak sa Rusi na to vykašlú, odídu a ponechajú Kurdov Turkom?

 

Ako je známe, spoločné turecko-ruské hliadky v Sýrii začali svoju činnosť 1. novembra. Majú za úlohu...

📅10.11.2019 0 1846x 👤eugenius

Kalendár

Calendar Widget by CalendarLabs

Prihláste sa k odoberaniu nových článkov

Váš email nebude poskytnutý tretím stranám.
Neposielame SPAM, vážime si Vaše súkromie.

,