asfasdf ×

NázorObčana.sk

Valerij Pjakin: „Štátna elita USA potrebuje vyvolat vojnu v Európe a to hocijakým spôsobom. Katalánsko je jedným z ích dobrých pokusov“

 Aktuality

Vo svojej pravidelnej relácii Valerij Pjakin sa venoval situácii v Katalánsku, tomu, že štátna elita USA potrebuje vyvolať vojnu v Európe, hovoril o situácii v Sýrii a na Kryme, spomenul na 100. výročie ruskej revolúcie r. 1917 apod.

06 November
2017 06:47:50

 

Foto: Screenshot YouTube

Pre našich čitateľov prinášame video a prepis celej debaty. Preklad do češtiny bol zverejnený  na stránke http://leva-net.webnode.cz.

00:23

Mnohé zajímá otázka spojená s posledními událostmi probíhajícími v Katalánsku. Co se tam děje?

V Katalánsku se nic nečekaného neděje. Vše probíhá tak, jak jsme o tom od začátku mluvili. A připomenu, že jsme říkali, že ten proces rozvrácení Evropské unie, proces rozvrácení států, které jsou její součástí, byl naplánován velmi dlouho dopředu, aby mohl vzniknout evropský islámský chalífát.

S tímto cílem byli dosazováni potřební lidé, vytvářeny politické i společenské struktury, které pracovaly s určitou ideologií, byly financovány, bylo v nich vytvářeno určité smýšlení. No a tím stěžejním kamenem, od kterého se měla začít hroutit stavba Evropské unie, aby na tomto základě mohl být vybudován evropský islámský chalífát, z tohoto stavebního materiálu, tím kamenem mělo být Španělsko.

Všechny zdroje globálního prediktoru byly zapojeny do boje se státní elitou USA

Takže ve Španělsku byly připravovány různé oblasti, které by se mohly oddělit. Vzpomínáte na Basky? Ty potom převedli do spícího režimu, než jich bude zapotřebí a do popředí vypíchli Katalánsko. Ti lidé jsou připraveni na svých místech. A kdyby neprobíhal takový tvrdý, takový všechny zdroje pohlcující boj státní elity USA s globální elitou, s globálním prediktorem, tak by se v Katalánsku to referendum jednoduše nekonalo. Probíhalo by obvyklé rozdmýchávání separatistických nálad. Omílalo by se, že už Španělsko, Madrid vydržovali dost dlouho: „My jsme tady ti nejbohatší, to my pracujeme, měli bychom se oddělit.“

Ekonomická krize vzrůstá a společně s ní i separatistické nálady v Katalánsku: „Neustále nás o všechno obírají! Jak my bychom si mohli žít!“ Opakuji, že účastník davu neví a nemá žádné ponětí, ani to není ochoten uznat, že existuje nějaká meziodvětvová bilance, že existuje globální sjednocení práce, žádná dělba práce, ale sjednocení práce, že existují nejen globální trhy odbytu, ale i trhy výroby, a že to všechno je mezi sebou provázáno.

A když vidí, že konečný výsledek té v podstatě společné výroby… Je to jako kdyby montážní provoz ve fabrice tvrdil, že nepotřebuje kovářský provoz, že nepotřebují dopravní oddělení: „To u nás se vyrábí ta produkce a tak samozřejmě máme vydělávat více než všichni ostatní!“ Aniž by si vůbec uvědomili, že v té fabrice, všechny její provozy tvoří jeden funkční celek. Tato ekonomická krize by stejně živila ty separatistické nálady a v potřebném okamžiku by je bylo možné aktivovat.

Ale vzhledem k tomu, znovu opakuji, že byly všechny zdroje s plným nasazením zapojeny do boje se státní elitou, tak jim už nestačily na kontrolu a plnění globálních plánů s ohledem na ostatní státy a národy. Navíc ve státním, nadnárodním řízení právě ta státní elita USA hraje z hlediska kádrů velmi podstatnou roli. To je třeba si uvědomovat. Ne všude se tedy dá ve vlastním zájmu tnout do živého těla. Státní elita USA samozřejmě byla zaměřena na rozvrácení Evropské unie. Vždyť i ta válka na Ukrajině byla v podstatě naplánována kvůli tomu, aby se odtamtud boj přenesl na evropské území.

A státní elita USA pracuje podle těchto původních scénářů a chápe, že pouze za těchto scénářů se dokáže udržet jako nadnárodní četník, jako to monstrum, které vysává zdroje ze všech zemí. A v tomto směru tedy také pracovali. Takže to rozestavení lidí s příslušným smýšlením potom vede k tomu, co se teď děje. Podívejte se, jak to potom vypadá v praxi.

Nedokázali tedy zabránit tomu referendu. No co by. Ale v jednom svém rozhovoru, už jsem říkal, vlastně ne v jednom ale už v několika jsem mluvil o tom, že tím nejhloupějším krokem bylo aktivovat ten 155. článek ústavy. To dělat neměli. Měli to vyřešit jinak. Ale způsob, jakým byl ten článek aktivován, ukazuje, že všude hrají na dvě přihrávky. Jen si to vezměte. 21. října uplatnili 155. článek španělské ústavy, 21. října, přičemž však se to žádným způsobem nedotklo orgánů samosprávy. Což vedlo k tomu, že 27. října katalánský parlament přijal deklaraci o nezávislosti na Španělsku. A teprve potom Španělsko začalo s odvoláním vlády, rozpuštěním parlamentu a určilo svého zvláštního zmocněnce, který má řídit Katalánsko a způsob jeho řízení.

Na co čekali? Čekali přesně na ten okamžik, kdy bude vyhlášena ta nezávislost. Ve výsledku došlo k velice zajímavé kolizi. Uvedu příklad, který není úplně korektní, ale abych vám to přiblížil.

USA mají velké problémy se Severní Koreou. Vzájemně si hrozí svým zničením, pouští na sebe hrůzu. A teď si představte, že by USA v rámci vyřešení tohoto konfliktu přijaly rozhodnutí rozpustit parlament Severní Koreje, zbavit vedení Kim Čong-una, odvolat tamní vládu a jmenovat tam svého úředníka, který by to tam měl všechno řídit. Je to směšné, že? Z toho přece nic nebude.

Ale to nejzajímavější na dané situaci je, že to, co se teď stalo díky tomuto rozhodnutí Madridu, je prakticky analogické, odpovídá to tomu, co se stalo. Jaký teď vůbec máte vztah ke Katalánsku? Oni vyhlásili svou nezávislost. Jedná se tedy již o samostatný stát. Teď nemáte žádné právo odvolávat tamní vládu, rozpouštět tamní parlament ani vyhlašovat volby. Už jste jiným státem a měli byste teď začít navazovat jiné vztahy. Do této pasti spadla španělská vláda. A proč?

Protože ve španělské vládě celých sedm dnů čekali, a dali jim tuto možnost. Vzájemně si přihrávali, kdo, co, kdy, a jak udělá. Kdyby je odvolali hned, nebyl by to žádný problém. Prostě by zjednali ústavní pořádek v té oblasti, která se začala chovat protiústavně. Vše by bylo v pořádku. Teď už je to zcela jiná věc, zásadně jiná. Je tu už jiný základ vzájemných vztahů. Přišlo tím tedy Španělsko o všechny své šance? Samozřejmě, že ne. Má ještě řadu dalších variant.

Ale ta situace se teď skládá tímto způsobem a neustále se to dále prohlubuje. Takže bez vnějšího takříkajíc rozhodčího, arbitra ten konflikt mezi Madridem a Barcelonou, Katalánskem a zbytkem Španělska nebude možné vyřešit. Měli by s tím okamžitě běžet za Putinem. Globální prediktor se také snaží o to, aby ten konflikt byl zažehnán. A jak se to dělá?

Vzhledem k tomu, že ti lidé se rychle vyměnit nedají, společenské organizace se také rychle přebudovat nedají… Globální prediktor přece řídí bezstrukturně a ne strukturně. Tak jak globální prediktor jedná?

Vytvořil situaci, za které i ten poslední človíček, který nemá žádné ponětí o meziodvětvové bilanci, opakuji, a o globální dělbě práce, na sobě pocítí všechny důsledky separatismu. Velký byznys vzal nohy na ramena a úprkem opouští Katalánsko. To je to, co dělá globální prediktor. Vnější podporu katalánský separatismus také nemá. Ani jeden stát, ani jedna mezistátní organizace nevyjádřily svou podporu tomuto procesu. To však neznamená, že katalánští separatisté žádnou vnější podporu nezískají.

Státní elita USA, potřebuje vyvolat v Evropě válku

Státní elita je stále ještě přítomna ve strukturách USA a tak může využít tamní státní instituce, mám na mysli instituce USA, aby posílila ten proces separatismu. Oni potřebují v Evropě vyvolat válku. USA, státní elita USA, potřebuje vyvolat v Evropě válku, a to jakýmkoliv způsobem. No a Katalánsko je jedním z jejích dobrých pokusů. Ale opakuji, že všechno probíhá tak, jak jsme předpovídali. To kolísání, to vytváření masy lidí nespokojených se zásahem centrálního Španělska. A také způsob vytváření separatistů ze Španělů žijících v Katalánsku, což je téměř stejné, jako když teď na Ukrajině vytváří z Rusů Ukrajince. Díky oddělení je vytvořili a teď ti ukrajinští Rusové zabíjejí ruské Rusy, na Ukrajině.

Přesně to samé se teď pokoušejí zrealizovat ve Španělsku. Aby se z těch Španělů žijících v Katalánsku stali katalánští Španělé a bojovali za separatismus Katalánska proti zbytku Španělska kvůli zájmům USA. Úplně stejně jako na Ukrajině. A proces vytvoření toho všeho běží podle algoritmiky, která byla použita v Pobaltí. Tenkrát tam těch přívrženců také bylo málo, SSSR byl silný stát, a těch, co by se chtěli oddělit, nebylo moc. Museli nějak vytvořit ten základ a tak ho vytvořili. Takovými posuny na dvě přihrávky. Ve Španělsku teď probíhá to samé, pouze s místními specifiky a s časovou korekcí s ohledem na zákon času, kdy procesy probíhají podle zákona času (rychleji). Takže se nic nečekaného ve Španělsku ani v Katalánsku neděje.

11:32

Další otázka je od Alexandra. Nejednou jste vyhlašoval tezi, že bojovníci a teroristé jsou nepravidelnou armádou USA, což byl jeden z vašich stěžejních faktorů s ohledem na soustavu souřadnic války na Blízkém východě. A nejde tu jen o terorismus jako takový, to je záměna pojmů.

Vezměme si Ukrajinu a lidi, kteří tvrdí, že na Donbasu je ruská armáda. Co brání těmto lidem použít vaši rétoriku, aby prohlásili, že „Zacharčenkovi bojovníci“, v uvozovkách, jsou nepravidelnou armádou Kremlu? Dokonce ani Putin nepopírá, že v DLR a LLR jsou vojenští poradci, které je možné podezřívat z vytvoření této armády.

Oj, to nemá hlavu ani patu. Jen se podívejte, jak je to pomotané. Není důležité, zda se jedná o terorismus nebo ne, za čí zájmy, a proč? No, co na tom, že někde nechali vybuchnout bombu a zabili přitom děti? To není důležité, prostě z nich uděláme běloskvoucí neviňoučké povstalce. Tak to je právě ten princip, že ti bojovníci a teroristé, to je mezinárodní terorismus, který nemůže jako takový existovat bez státních nástrojů tajných služeb a jmenovitě ISIL je nepravidelnou armádou USA.

Oni zabíjejí, loupí, znásilňují, mučí, udělají cokoliv. A co dělá ta ozbrojená sebranka na Ukrajině? Ty kárné batalióny? Dělají to samé! A teď je nám v této otázce předkládáno, že mravní základ lidí, kteří tomu čelí, je stejný, že jsou to stejní bojovníci. A koho zavraždili lidoví představitelé národní domobrany, či armáda DLR? Oni snad organizují teroristické útoky a ostřelují Kyjev? Ne, to je přesně to, co dělá ta kyjevská banda. To oni neustále organizují teroristické útoky v Doněcku, Luhansku. Dělostřelecky ostřelují civilní čtvrti.

A tady nám navrhují, abychom tohle všechno opominuli a ty lidi, kteří se pozvedli k obraně vlastního života, považovali za teroristy? Jak se vůbec opovážili? Bránit se? Poslouchejte se, co vlastně říkáte! Takhle to všechno převrátit vzhůru nohama? A co se týká ISIL. Jestliže dříve bylo celkem těžké dokazovat, že ISIL je nepravidelnou armádou USA, tak teď už se objevuje stále více a více důkazů.

Jen si to vezměte. Šojgu zaletěl do Kataru a podepsali dohodu o vojensko-technické spolupráci. Katar už je dlouho vytlačován. O těch principech, proč okolo Kataru dochází ke všem těm pohybům, jsem už mluvil. Ale zásadního je zde něco jiného, v rámci této otázky. 25. října na katarském televizním kanálu v pořadu Al-Hakka bývalý premiér Kataru Hamad bin Jassim bin Jaber al-Than, tedy jednoduše al-Than, poskytnul delší rozhovor.

A konkrétně tam řekl, že bojovníci v Sýrii jsou pod přímým velením cizích států, které je i vyzbrojují. Pod přímým velením!

Mají technickou podporu cizích států: Saúdské Arábie, Turecka a USA, od samotného počátku konfliktu!

Říkají, že jsou tam vojenští poradci (na Ukrajině). To snad znamená přímé velení? To znamená vyzbrojování? Náš stát se toho konfliktu neúčastní. Jsou tu jednotliví lidé, kteří se díky hlasu svého srdce vypravili bojovat a bránit civilní obyvatelstvo před tou ozbrojenou ukrajinskou sebrankou, před těmi kárnými batalióny, které by chtěly všechny zlikvidovat: ženy, děti, staříky, prostě všechny Rusy na Donbasu. To je cíl, kvůli kterému je zorganizováno to, co v Kyjevě tak skromně nazývají ATO (antiteroristická operace).

Jednalo se o kárnou operaci a takovou také zůstala, jen teď nabyla formu občanské války. Ta operace Kyjeva na Donbasu, je operací směřující k plné, totální likvidaci veškerého obyvatelstva, všech těch lidí, kteří se opovážili bránit se své vlastní likvidaci. To jsou absolutně rozdílné principy. U nás probíhá pomoc na úrovni veřejné inciativy. Ano, přichází z Ruska, ale na úrovni veřejné iniciativy. Probíhá pomoc odborníky, zbraněmi, zásobováním. Tyto dvě věci nelze zaměňovat.

Rusko není stranou konfliktu. A ta otázka byla položena tak, jakoby Rusko bylo jednou stranou konfliktu. Už všichni, dokonce i představitelé kyjevské bandy, včetně generálního štábu a armády, přiznali, že Rusko není stranou konfliktu, že nikde není ruská armáda a dokonce ani odborníci, které by tam snad vyslalo vedení Ruska, ruská vláda, aby tam působili. A kde jsou ruští vojáci, jejichž přítomnost nepopíráme? Na Ukrajině přece jsou? Ano jsou. Dokonce v zóně konfliktu? Ano i tam.

Jsou součástí společné monitorovací mise, kde jsou zastoupeni i důstojníci té ozbrojené ukrajinské sebranky. V těchto komisích jsou i zástupci ruské monitorovací mise, kteří mají dohlížet na to, co se tam děje. Takže tam jsou. A je zbytečné snažit se to překroutit. Co jako Putin prý přiznal a podsouvat mu něco, co nikdy neřekl. Víte, všechny podobné otázky…

Prý: „Ponechme teď terorismus stranou!“ Jenže právě ten terorismus je zde klíčovým pojmem! To je totiž právě ta věc, která určuje, co je nepravidelnou armádou nějakého státu a co nepravidelnou armádou nějakého státu není.

Protože Rusko nemá žádnou potřebu vytvářet nepravidelnou ruskou armádu na ukrajinském území, na území Donbasu. Protože ta armáda se tam vytvořila sama. Přišli tam pancharti likvidovat civilní obyvatelstvo a lidé se pozvedli ke své obraně. Těmto bránícím se lidem přichází pomoc, ale na úrovni veřejné inciativy. A kde se účastníme na úrovni státu? Jsme jedním z garantů Minských dohod. Jsme účastníky Normandského formátu. Ovšem až na to, že Rusko plní své závazky jako garant Minských dohod, i jako člen Normandského formátu a Francie a Německo se o to ani nepokoušejí!

Kde je ten platební systém, který Německo slibovalo vytvořit, aby lidé na Donbasu nestrádali kvůli tomu, že se kyjevská banda snaží o jejich ekonomickou genocidu? Žádný takový systém tam není a ani se NEPOKUSILI ho vytvořit!

Francouzi se také neustále vykrucují. Všude uhýbají od své role garanta! Jediné co umí je vyřvávat: „Ať Rusko plní!“ A jaké požadavky vznášejí? Jako by Rusko bylo účastníkem toho konfliktu!

Jen se například podívejte na dokumenty předkládané v OSN. To je velký úspěch (Minské dohody). Vždyť proč se všichni nepřátelé Ruska snaží zbavit Minských dohod? Distancovat se od nich? Protože se jedná o diplomatický nástroj, který odhaluje mravní základ činnosti kyjevské bandy a všech, kdo za ní stojí, a že těmi teroristy jsou právě ty ukrajinské ozbrojené síly a kárné batalióny.

A hodit je všechny do jednoho pytle a říci, že jsou to stejní teroristé?! Opakovaně se ptám, koho v Kyjevě vyhodili do povětří? Nikoho. A kolik dětí již zemřelo v důsledku činnosti ukrajinských ozbrojených sil? Té ozbrojené ukrajinské sebranky? Těch kárných bataliónů? Činnosti Ukrajinské bezpečnostní služby? A to nejen v oblasti Donbasu, ale na celé Ukrajině!

Ukrajina se už proměnila v region chaosu a bezpráví. Zachtělo se jim zaútočit na vojenskou jednotku v Oděse? Jen do toho, poberte tam majetku, co unesete. Dovedete si vůbec představit, že by někdo mohl takto vstoupit na území vojenské jednotky? I kdyby se jednalo o nějaké jejich sousedy podnikatele? To je možné pouze na Ukrajině, kde je absolutní bordel.

V restauracích tam dochází k přestřelkám, auta tam vybuchují, panuje tam absolutní svévole. Stát jako takový tam prostě neexistuje. Operují tam pouze mafiánské skupiny, které si tam... Které si tam dělají, co je napadne. A teď nám ten člověk navrhuje, abychom ty lidi, co se pokouší bránit před touto svévolí, považovali za teroristy? Má vůbec nějaké svědomí?

21:32

Další otázka je od Chirurga. V některých pořadech Otázka odpověď jste neodbytně vnucoval čtenářům, aby si sami přečetli ukrajinskou ústavu, kde prý se píše o zvláštním postavení Krymu, který nikdy plně nebyl součástí Ukrajiny. Začal jsem hledat na internetu a ani v jedné variantě ukrajinské ústavy počínaje Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou nestojí nic o zvláštním postavení Krymu. Ano, je mu přiznána autonomie, ale přísně v rámci přidělených pravomocí. Potom jsem vyhledal první ústavu Krymské republiky z roku 1992, ve které se uvádí, že Krym je světským státem, který dobrovolně delegoval Ukrajině část svých pravomocí. Ovšem tato ústavní ustanovení, stejně jako funkci krymského prezidenta, zrušila Nejvyšší rada v roce 1995. Tak proč vědomě uvádíte lidi do omylu?

A dále Vasilij z Tuly uvádí přímo článek 134 ukrajinské ústavy: Autonomní republika Krym je nedílnou součástí Ukrajiny. Vy opět vydáváte své přání za skutečnost. Jen se podívejte, kolik takových autonomií je součástí Ruska. Takže když jsou autonomní, nejsou podle vás součástí Ruska?

Opět se jedná o otázku, která nemá hlavu ani patu. A víte, co je nejzajímavější? Že se mi v souvislosti s tou otázkou okamžitě vybavil vtip: „Synku, podívej, moře!“ „Kde tati?“ Znáte ten vtip? Ten kluk se v tom moři mohl klidně utopit a stejně by nevěděl, že právě to je to moře.

Ten člověk četl ústavu. Ten druhý z ní dokonce cituje. A mimochodem necitoval to celé, a to by měl.

A v tom článku 134 se například říká, že autonomní republika Krym je nedílnou součástí Ukrajiny… A dále? „… a v mezích pravomocí stanovených ukrajinskou ústavou, řeší otázky vztahující se k jejímu spravování.“

A pojďme, byl tam ten příklad s ruskou ústavou, ano? Tedy přesněji porovnávali to s Ruskem, a ptali se na to. Tak se pojďme podívat na konkrétní články.

Přečteme si tu ukrajinskou ústavu společně. Protože já už opravdu nevím, kolikrát bych ještě měl opakovat: Lidé přečtěte si to, tady je to moře, co byste ještě chtěli?

Takže článek druhý, část první, Všeobecná ustanovení.

Druhý článek ukrajinské ústavy zní: Ukrajina je unitárním státem.“

Zapamatovali jste si to? Unitárním státem!

Pátý článek: Ukrajina je republikou.“

A dále, až v deváté části nazvané Územní uspořádání Ukrajiny se v článku 133 říká: Systém administrativně-územního uspořádání Ukrajiny tvoří: Autonomní republika Krym…“

Okamžik. Republika je forma státu! Tak se vrátíme k tomu pátému článku: „Ukrajina je republika.“ Možná to není úplně přesně formulováno, ale dejme tomu.

Vrátíme se ke druhému článku: „Ukrajina je unitárním státem.“ Takže podle toho by administrativně-územní uspořádání Ukrajiny mělo být tvořeno: …oblastmi, okresy, městy, městskými čtvrtěmi, obcemi a vesnicemi, tedy tím, co je vypočítáno v článku 133.

Ale tady se říká: Systém administrativně-územního uspořádání Ukrajiny tvoří: Autonomní republika Krym... Není vůbec důležité, zda je autonomní či ne. Je to REPUBLIKA. Je to stát!

A v souladu s tím, jestliže v sestavě Ukrajiny je stát tvořící její součást, nemůže Ukrajina v žádném případě být unitárním státem, z podstaty věci. To právě proto je ta část o uspořádání Ukrajiny až ve 133. článku, v deváté části. A není to v prvním ustanovení.

Předhazují nám jako příklad Rusko? Tak se pojďme podívat na ruskou ústavu.

Opět Základní ustanovení - část první, článek první! Cituji: „Ruská federace - Rusko je demokratický federativní právní stát s republikovou formou vlády.“

Tak takhle má znít ústava.

Ještě připomenu článek pátý o zřízení: „Ukrajina je republikou.“ V té ukrajinské ústavě. A článek první, tedy druhý: „Ukrajina je unitárním státem.“ A v prvním článku té ruské stojí: „demokratický

federativní právní stát s republikovou formou vlády.

Cítíte ten rozdíl? U nás je hned ustanoveno, že se jedná o federativní stát a u nich je ustanoveno, že jde o unitární stát.

V souladu s tím vymezením, že Rusko je federativní stát, se v článku pět říká: Ruská federace se skládá z republik, krajů, oblastí, měst federální úrovně, autonomních oblastí, autonomních okruhů - rovnoprávných subjektů Ruské federace.“

Chápete ten rozdíl?

Když tedy čteme přísně podle zákona články ukrajinské ústavy, tak přijdeme k následujícímu: Ukrajina je unitárním státem ve formě republiky.

A z toho vyplývá, že žádný státní útvar ať už autonomní či neautonomní není součástí Ukrajiny.

A s ohledem na to také logicky, absolutně logicky a zcela správně to není uvedeno ve všeobecných ustanoveních určujících státní zřízení Ukrajiny, ale až v administrativně-územním uspořádání, kde je popsáno, co je řízeno z Kyjeva.

A tam se tedy potom také říká, že součástí Ukrajiny jsou, že součástí systému administrativně-územního uspořádání jsou: Autonomní republika Krym,…

Takže v tomto článku se fakticky říká, že na základě druhého a pátého článku ten článek 133 upravuje, že Republika Krym, Autonomní republika Krym je svěřena do správy kyjevské centrály.

Já už opravdu nevím: „Synku, no tohle všechno je přece to moře!“ Je tak těžké si to přečíst?

A ještě nám tu tvrdí, že to četl! I já jsem to četl. Cožpak čteme knihy odlišným způsobem? Takže co bych na tom měl komentovat?

Stačí si najít ústavu a podívat se do ní. A ti lidé, kteří psali Ukrajině tu ústavu, vědomě nezačlenili Republiku Krym do sestavy Ukrajiny a jen Ukrajinu pověřili její správou.

Je tam ještě mnoho dalších článků potvrzujících to, co říkám. Vždyť si to přečtěte.

Třeba další část, ta desátá se přímo jmenuje Autonomní republika Krym!

Jenže to musíte správě číst a s porozuměním první části. A to čteme stejnou ústavu. Takže kolikrát ještě bude nutné tuto věc komentovat?

Já myslel, že s tím vůbec není třeba ztrácet čas, že každému stačí najít si tu ústavu a přečíst si jí. Vždyť každé slovo má svůj smysl. A s ohledem na právnické dokumenty to platí o to více. Ústava je právní dokument určující formu státu. Jeho fungování! Jestliže v té ruské je řečeno: federativní stát, tak hned v první části je také upraveno, že se skládá z republik, krajů…

A tady je to uvedeno až v deváté části a jedná se o administrativní řízení. Nic tam nestojí o tom, jakým způsobem jsou upraveny vztahy mezi Ukrajinskou republikou a Autonomní republikou Krym, to v první části vůbec není. To je tak těžké to pochopit? To už opravdu nevím.

Čtěte knihy, čtěte to, co je napsáno a ne to, co se vám zdá. Potom to dopadá podle pořekadla: Hledím v knihu (vidím figu).

30:50

A ještě jedna otázka od stejného uživatele. Ve svých pořadech vyzýváte posluchače, aby se neúčastnili nepovolených mítinků proti vládě, a varujete je před podnikáním rozhodných kroků ke změně vlády, neboť existují jiné, pokojné způsoby protestu a konkrétně hlasování ve volbách. Jestliže se budeme držet této logiky, tak co by bylo s Ruskem, kdyby se bolševici silou nezmocnili a neudrželi si moc, a místo toho vyzývali lidi, aby se pouze účastnili voleb?

Proč bylo rozhodné jednání bolševiků na podzim roku 1917 pro Rusko přínosem a stejné jednání po sto letech již ne? Vždyť ta situace je podobná. Ti nahoře nemohou (vládnout postaru), ti dole nechtějí (žít po staru). Řídí nás liberální prevíti. Ale i základ bolševiků v té době tvořili hlavně podpindosníci zajímavé národnosti, Trockij, Zinovjev, Sverdlov…?

My dnes máme večer otázek s překrucováním? Jak je vůbec možné porovnávat dnešní situaci s tím, co bylo v listopadu roku 1917? Jak? V důsledku únorové revoluce ruský stát v listopadu, tedy v říjnu, 25. října podle starého kalendáře, tedy v říjnu roku 1917, fakticky neexistoval. Zcela se rozložil. A bolševici fakticky převzali řízení státu bez jakéhokoliv zvláštního odporu ze strany jakýchkoliv politických sil.

Otevřete si prosím jakoukoliv učebnici ze sovětského období a přečtěte si, jak vypadal vítězný pochod sovětské moci, nastolování sovětské moci na území. Tak to bylo. Cožpak bolševici hned plánovali převrat? A co to „rozehnání“, v uvozovkách samozřejmě, ústavodárného shromáždění? Vždyť volby delegátů do ústavodárného shromáždění se přece konaly? Ale čím to skončilo?

Nebylo vůbec usnášeníschopné, nebylo s kým se o čem dohadovat. A bolševici pochopili, že místo mlácení prázdné slámy ve shromáždění, které nemá kvórum, kde pokud by i došli k nějakému rozhodnutí, tak by ho nikdy neschválili, že je třeba místo prázdného řečnění vrhnout se na záchranu státu. A toto chce přirovnávat k tomu, že se teď pokoušejí rozložit stát, který má určitou zdrojovou stabilitu? A ta jeho stabilita je natolik velká, že teď všude tvrdí, že se Rusko vměšovalo tam, vměšovalo onam… Tohle jsou samozřejmě jen fámy, ale

Rusko přece zasáhlo do procesu likvidace Syrského státu a tím také do rozpoutání velké teroristické války.

Kde je teď ten nástroj na rozpoutání velké teroristické války? Není. ISIL byl prakticky zlikvidován. A Syrský stát sílí před očima. To znamená, že tam ten vklad Ruska je pozitivní a to jak ve světě, tak uvnitř Ruska. Ano, vše nejde úplně hladce, ano, je kladen odpor, je tu i cílevědomá sabotáž ze strany řídících struktur, které chtějí vše dovést do takzvané revoluce, a přesněji řečeno k majdanu. Aby i u nás byl Donbas po celém území.

Jak to, mimochodem, fakticky přímo prohlásil, o své osobní účasti v tomto procesu, Žirinovskij v posledním pořadu Nedělní večer u Solovjova. Přímo to prohlásil, že jeho snahou je zařídit nám tady Donbas na celém území našeho státu. Doporučuji vám se na to podívat, na to jeho prohlášení. Už teď se připravuje na to, aby neuznal Putinovo vítězství ve volbách, a na celém území rozpoutal válku. Prý patriot!

Bolševici ve svém jednání vycházeli z účelnosti, z aktuálního stavu státnosti. Bylo formováno ústavodárné shromáždění? Byly volby? Tak se jich účastnili. Ten volební proces nic nepřinesl, nevedl k ničemu a stát dál hynul. Tak si místo žvanění zvolili řešení státních problémů. A já teď prý říkám… A jak to? Takto.

Lidi na náměstí problém nevyřeší. Vyvedete lidi na ta náměstí… Je dost těžké přesvědčit jednoho člověka k tomu, aby se choval nepříčetně a podnikal sebevražedné kroky, ale s davem je to naopak velice jednoduché.

A ti západní političtí technologové, kteří řídí ty lidi předstírající revoluci podle Sharpovy metodické příručky, dobře vědí, jak takový dav nastartovat. Je to možné vysledovat i z té Sharpovy metodické příručky. A tak se ptám: Pojedete tím, co se vám nabízí, nebo budete dál čekat na taxík?

Moc je v praxi realizovatelná schopnost řídit. Bojujete o moc ve státě? Tak si uvědomte, že to je v praxi realizovatelná schopnost řídit. Řízení je proces informační. Šíření informací je řízením. Máte-li kvalitní informace a umíte je správně podat, tak lidé ve volbách půjdou za vámi. Pochopí vaši pravdu a budou za vás hlasovat.

A to, že Žirinovskij už teď vyřvává, že volby nebudou demokratické, že budou zmanipulované. Už teď! Ještě ani neznáme kandidáty a on už připravuje dav, hecuje ho. Pro takové lidi jako je Žirinovskij lidská krev nic neznamená a jsou připraveni ji prolévat celými řekami, jen aby jejich páníček za louží byl šťastný. Jenže páníček za louží se už změnil a oni to nechápou.

Jen se podívejte, jak splaskávají protitrampovští senátoři, kongresmani, jak využívají ty sexuální skandály a odstřelují je díky nim, dokonce i Bushe staršího, který už je na invalidním vozíku, ale stejně si prý nedá pokoj. Na tomto základě tam probíhají úplná jatka.

Víte, je to tak, že je zbytečné jít do přímého střetu, stačí využít takový mechanismus, jaký máte po ruce. A globalisté…

Znovu opakuji, že státní elita v boji s globalisty nevyhraje, globalisté je rozpráší, ale bude to rozložené v čase.

Jen si vzpomeňte, jak na všech těch talk show rozvážně debatovali o tom, jak pohořel Trump, tohle prohrál, tamto mu kongres neschválil, takže je úplně vyřízený. A ti samí teď říkají, že Trump už natolik posílil, že se mluví o druhém volebním období… Jakoby předtím netvrdili, že Trump je odepsaný. A když jsme říkali: „Lidé, co to říkáte, podívejte se, jak reálně probíhají řídící procesy, kde tam vidíte, že by Trumpova pozice slábla? Vždyť své pozice stále jen posiluje.“

Ale kdo tohle tvrdí? To není důležité, protože to neřekli v televizi! Nezaznělo to z těch předních televizních kanálů, tak co bychom to poslouchali? My přece víme své! Usadili nás do pískoviště geopolitiky, tak se v něm budeme hrabat, protože nám to sám páníček nařídil, přece ho nerozčílíme.

Abyste si tedy nepletli, abyste nezaměňovali pojmy, abyste neřadili lidi, kteří hájí svůj život, čest a důstojnost mezi teroristy a z teroristů nedělali běloskvoucí nevinné beránky, abyste si ujasnili všechny ty pojmy a dokázali vidět rozdíl mezi situací v roce 1917 a v roce 2017, musíte mít určité znalosti Dostatečně všeobecné teorie řízení a Koncepce sociální bezpečnosti.

Musíte vědět, jak jsou řízeny sociální supersystémy, to, o čem my neustále mluvíme. Lidé studujte a pamatujte si, že moc, to jsou znalosti, tak berte tuto moc do svých rukou a studujte. Vždyť ty znalosti jsou volně přístupné. Ale ne. Neustále nám navrhují zaskákat si na majdanu, zapochodovat si, zařvat. Někdo své proslovy pronese i z tribuny, možná se dostane i na někoho z davu, aby řekl něco z tribuny, aby se mohl nafouknout, jak moc je významný a v davu se potom kasal:

„Já jsem také mluvil z tribuny!“ Aby všichni měli o čem snít, no a stát zatím zahyne. A my nepotřebujeme, aby stát zahynul, zatímco budou mlátit prázdnou slámu. Proto každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a v míře svého nepochopení na toho, kdo toho zná a chápe více, jak hlásá pravidlo Dostatečně všeobecné teorie řízení.

Lidé! Snažte se chápat více! Snažte se naučit, jak jsou řízeny sociální supersystémy, jinak budete rukojmími cizích řídících rozhodnutí. A takto, dokonce i v případě, že vedení státu bude přijímat rozhodnutí, která nebudou ve vašich zájmech, tak na základě společenské iniciativy, aniž byste porušovali zákony, vytvoříte takové informační pole, při kterém toto jejich řízení nebude životaschopné. Rusko má v tomto ohledu mimochodem velice bohaté zkušenosti. Ať už jsou přijaty jakékoliv zákony, tak jestliže neodpovídají zájmům Ruska, nefungují. Takže přibližně tak, proč jít nebo nejít do ulic.

- Tím jsme svůj seznam vyčerpali.

- Já jsem se už vlastně na lidi obrátil.

Aby si uvědomili, že znalosti znamenají moc, berte tuto moc do svých rukou.

Přeji vám mírové nebe nad hlavou a hodně štěstí. Do příštích setkání.

Video si môžete pozrieť tu:

Hodnotenie článku:


kladné hodnotenie negatívne hodnotenie

100 %
(8 hodnotení)
Tagy
Zdieľať

Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa musíte prihlásiť

Vytvoriť zadarmo účet
Meno: Heslo:

O autorovi

eugenius


Podobné články

Výročie: pred 150 rokmi sa narodil zbožňovaný a preklínaný Vladimír Lenin

 

Komunisti dnes majú sviatok: pred 150 rokmi sa narodil zbožňovaný a preklínaný, ospevovaný a ohováran...

📅22.04.2020 0 1306x 👤eugenius

V „brlohu“ Nočných vlkov v centre Moskvy prebieha séria veľkolepých novoročných predstavení pre deti

 

V areáli Nočných vlkov na ulici Nižnie Mnevniki v centre Moskvy je v týchto dňoch rušno: prebieha tam s...

📅07.01.2020 0 1820x 👤eugenius

Motorkárky ruského ženského klubu „Nočné Valkýry“ zablahoželali k narodeninám čestnej členke klubu, ktorá sa preháňa na motorke už 70 rokov

 

Motorkárky ruského ženského klubu „Nočné Valkýry“ zablahoželali ku krásnym 89. narodeninám čes...

📅30.11.2019 0 1734x 👤eugenius

Petrohradskí Noční vlci vysadili ihličnany a zablahoželali prezidentke klubu „Nočné Valkýry“ Jekaterine k narodeninám

 

„Noční vlci“ v posledných dňoch odchádzajúceho roka už tradične sa zúčastňujú na mnohých podu...

📅28.11.2019 0 1538x 👤eugenius

Kalendár

Calendar Widget by CalendarLabs

Prihláste sa k odoberaniu nových článkov

Váš email nebude poskytnutý tretím stranám.
Neposielame SPAM, vážime si Vaše súkromie.

,