asfasdf ×

NázorObčana.sk

Valerij Pjakin: „Obviňovanie ruských hackerov je už danosťou, s ktorou nic nenarobíme. Keď vám niečo nevychádza, jednoducho to hoďte na Rusov...“

 Aktuality

V ďalšej relácii „Ootázky a odpovede“ známy ruský politológ Valerij Pjakin väčšinou sa venoval otázkam „hybridnej vojny“, NATO a Brexitu. Hovoril aj o súčastiach studenej vojny. Odpovedal na otázky divákov.

01 December
2018 11:38:45

 

Prepis tejto relácie Valerija Pjakina bol zverejnený v češtine na portálu http://leva-net.webnode.cz. Preklad Irena Aneri.

 00:33 ,,Génius“ Elon Musk. Koniec projektu Falcon 9.
 02:57 Výsledky cvičenia NATO v Nórsku.
 07:42 Kedy z hľadiska systému nastupuje nutnosť bojovať? Hybridná vojna. WAR/WARE.
 14:34 Šiesta priorita riadenia ako neoddeliteľná súčasť studenej vojny.
 18:27 Termín ,,hybridná vojna“.
 20:44 Kedy sa systém dostáva do stavu, že v riadení začína prevažovať šiesta priorita?
 25:55 Ciele GP vo vzťahu k Rusku.
 28:36 Odstúpenie štyroch ministrov Veľkej Británie kvôli brexitu...

 32:30 Nepokoje vo Francúzsku kvôli zvyšovaniu cien palív.
 34:38 Riešenie otázky Kurilských ostrovov medzi Ruskom a Japonskom.
 39:40 Znalosti a ich šírenie ako JEDINÝ spôsob na odvrátenie vojny. VEĽMI DÔRAZNÁ výzva na samoštúdium a čítanie kníh KSB a DVTR.

00:34

A dnešní pořad opět zahájíme otázkou, tedy přesněji událostí, kterou jste zaznamenal vy sám, Valeriji Viktoroviči. Co je to za událost a proč vás zaujala?

Tentokrát bych ani neřekl, že jde o obvyklou událost. Dost možná se tomu někdo i zaradoval. U nás se tu tak či onak pravidelně dostává na přetřes téma, jakého to na naší planetě Zemi máme geniálního vynálezce, inženýra, organizátora, Elona Muska, kterému se vše tak zázračně daří, a zatímco nám v Rusku čouhá sláma z bot, tak on realizuje jeden bombastický projekt za druhým.

Tak ten včera na svém Twitteru zveřejnil následující zprávu: „Mimochodem SpaceX již neplánuje modernizovat druhý stupeň Falconu 9, aby mohl být opakovaně využíván. Místo toho urychlíme vývoj vesmírného dopravního programu BFR / Big Falcon Rocket. Jeho nový design je neuvěřitelně působivý!“

No, v překladu do normálního jazyka to znamená, že to martyrium s Falconem 9 je u konce. Otevíráme nový projekt. Kořeni sáhněte zas hluboko do svých kapes. Obrázek vám nakreslíme přímo „kouzelně paradoxní“. Bavíme se přece o designu, technické charakteristiky jsou podružné. Opět počítají s reakcí davu, který má historickou paměť plus mínus dva týdny. Nikdo už si nevzpomene na všechny ty sliby, co měl dokázat Falcon 9. Takže všem svým obdivovatelům Musk poslal své pozdraveníčko.
- Dost lakonické.
- No ano, jen na to bylo třeba upozornit, protože opět nenásledovala na tento jeho tweet v médiích a mezi analytiky adekvátní reakce.
- Mimochodem o celé té vesmírné aféře USA si můžete přečíst v nově vyšlé knize Valerije Viktoroviče O světě křivých zrcadel.

02:58

Takže přejdeme k otázkám od našich uživatelů, kteří posílali své zprávy na náš web. První otázka. Valeriji Viktoroviči, okomentujte prosím výsledky vojenského cvičení NATO.
Vypadá to, že moc úspěšné nebylo. A konkrétně norská fregata se potopila a už nás také oficiálně obvinili, že to ruská armáda rušila signály GPS.

Obviňování ruských hackerů je již daností, se kterou nic nenaděláme. Když vám něco nevychází, prostě to hoďte na Rusy. Co se týká toho cvičení Trident Juncture, které proběhlo v Norsku, tak je třeba chápat jeho podstatu, abyste ocenili jeho úspěšnost či neúspěšnost.
Já si také myslím, že to cvičení skončilo neúspěchem, ale ze zcela jiných důvodů, než jsou ty, o kterých se mluví v médiích, kde počítají různé havárie, poukazují na různé kiksy. Třeba jak se ukázalo, že tři jejich komunikační úrovně nebyly kompatibilní, takže nebylo možné řádně koordinovat pohyb vojsk, protože spojení vázlo.

Ale právě proto se pořádají taková cvičení, aby se tyto postupy vyladily, aby se odhalily případné problémy, nesrovnalosti, a potom se to vše odstraní a znovu nacvičí. Vždyť proto je to cvičení. Jinou věcí je, že skutečně ta úroveň nesrovnalostí v organizaci vzájemné součinnosti vojsk v průběhu toho cvičení byla mimořádně vysoká.
Což v podstatě poukazuje na to, že vyhlášené cvičení neodpovídalo tomu formátu, v jakém bylo nakonec provedeno, a to znamená, že v plánu bylo něco jiného.

Je nesporné, že účastní-li se cvičení téměř celý bojeschopný kontingent Bundeswehru, 8 tisíc lidí, a to je všechno, co je k dispozici na německém území, tak musel existovat nějaký zvláštní úkol, kvůli kterému bylo zapotřebí angažovat celý tento bojeschopný kontingent. Jinak by se toho mohly účastnit jen některé útvary, jako v případě ostatních států.

A co se tedy stalo? Proč byli tak neúspěšní? Protože toto cvičení mělo mít jinou podobu.
Toto cvičení, forma tohoto cvičení měla být okupací Běloruska. Dvěma kolonami z Polska a Pobaltí měl probíhat pozemní vpád a v kombinaci s tím leteckým měl pokrýt obsazení celého Běloruska.

K tomu byl potřebný ten větší počet vojáků, aby pokryli hned celé území. Když se ale Rusko za Bělorusko postavilo, protože by to poškodilo i naše státní zájmy, ta okupace Běloruska, tak bylo zapotřebí změnit i průběh toho cvičení, jenže celá příprava s ohledem na to cvičení již byla v chodu, a to se jen tak jednoduše zastavit nedá. Museli to rychle změnit. Proto to udělali jen tak narychlo na koleně.

Každé cvičení probíhá podle plánu. Existuje plán průběhu těch či oněch akcí. A tak vzali minimální program cvičení, který mohl být proveden v přibližně stejném formátu, a potom to trochu víc rozpracovali a provedli to cvičení v Norsku. Proto tolik těch kiksů. Nebylo to dobře připraveno, protože to původně mělo probíhat jinak.

A zde se opět dostáváme k tomu, co vlastně znamená cvičení z pohledu vojenské konfrontace systémů. A v tomto ohledu to dnes tak trochu uzavřeme, shrneme to, o čem jsme mluvili v posledních dvou pořadech, o tom, jak vznikají války, jak spolu bojují systémy.
Dnes si promluvíme o tom, kdy z hlediska systému nastupuje nutnost pustit se do boje.
A co je to hybridní válka. V podstatě pojem hybridní válka není vysvětlen nikde jinde než v pracích vnitřního prediktoru zveřejněných do června 2018. A v takovém souhrnu, jaký si teď uděláme, to nenajdete nikde. Takže v angličtině existují taková dvě slova: válka - war a zboží – wares. V podstatě bez ohledu na to, že se vyslovují různě, jsou to slova se stejným kořenem a liší se pouze jedním písmenem. Válka se píše WAR, a zboží se píše WARE a v množném čísle je tam ještě S, WARES.

A to vůbec není náhoda. Je to totiž tak, že důvodem obchodování je skutečnost, že nemůžete nějaké zdroje získat jiným způsobem. Jestliže je tedy nemůžete získat jinak než koupí, je to důvod pro uzavření obchodu. Což je ta mírová cesta. Kdy se dohadujete o ceně a dalších podmínkách, prostě začíná probíhat výměna zboží.

A stejně tak je i válka způsob, jak získat nějaké zdroje. A zde je nutné si připomenout definici z Koncepce sociální bezpečnosti. Co je to válka? Válka, to je soubor opatření zaměřených na zmocnění se cizích přírodních energetických a lidských zdrojů.

Zopakuji. Soubor opatření! A co je to za soubor opatření? My víme, že existuje šest priorit řízení. Takže těch šest zobecněných priorit řízení jsou „prostředky řízení“ uvnitř jednoho sociálního systému. A když stejný soubor prostředků, když úplně stejný soubor prostředků použijete vůči jinému sociálnímu systému, tak se v případě nekompatibility koncepce řízení tohoto sociálního systému řízení bude jednat o „prostředky, jimiž je proti němu vedena válka“. Ty prostředky řízení se tak mění ve zbraně! Těch šest priorit zobecněných prostředků řízení / válečných zbraní. Takže těch šest priorit zobecněných prostředků řízení je přesně to, čemu se dnes obvykle říká hybridní válka.

Ten soubor opatření využívající šest priorit zobecněných prostředků řízení je v jednom sociálním systému prostředkem řízení a zároveň prostředkem vedení války proti druhému sociálnímu systému, nejsou-li jejich koncepce řízení kompatibilní.

A suverenita státu znamená, že je řízení podle plné funkce řízení realizováno státními
a společenskými institucemi daného státu.
A žádná z těch šesti priorit řízení v tomto případě nemůže být opominuta. Intenzita a použití těchto šesti priorit řízení jednoho sociálního systému vůči druhému potom také určuje, jakou podobu má vedená válka, zda se jedná o studenou válku nebo horkou.

Studená válka je vedena, když hlavní systém řízení, tedy přesněji konfrontační boj dvou systémů probíhá prostřednictvím vyšších priorit řízení, od páté do první.
A horká válka probíhá, když intenzita a priorita působení probíhá na šesté prioritě. Ale tato válka na šesté prioritě nikdy neeliminuje působení uplatňované proti nepřátelskému sociálnímu systému na základě vyšších priorit. A zde si připomeňte například 2. světovou válku a politickou aktivitu států, které blokovaly trasy přepravy zboží, kterými byly zajišťovány zdroje. Vzpomínáte na tu dodávku švédských ložisek do Německa, jakým způsobem tam byly dodávány?

Jak se změnily trasy lodních dodávek po světových oceánech, jak se změnily trasy výměny zboží mezi jednotlivými státy v závislosti na politické konfrontaci, což mělo zajistit určitý stav bojujících systémů. Pro nás byl určen Lend Lease Act a proti Německu a jeho satelitům oficiálně fungovala blokáda. To znamená, že všechny vyšší priority tu byly přítomny. Ale ta základní priorita, na které probíhal boj, byla ta šestá, silová, proto se válčilo. Ale všechny ostatní priority byly také v chodu.

A i když probíhá studená válka, je v ní také ta šestá, silová priorita rozhodně přítomna. Není vyloučena, vždy je v tom systému přítomna, protože bez ní by ten systém tu hybridní válku prohrál. A jak je v tom systému přítomna? Tak zaprvé, a to je to nejdůležitější, to, o čem jsem už mluvil. V mírové době musí armáda cvičit. A provádění vojenských cvičení a manévrů je podstatou vojenského boje nekontaktním způsobem. Zadruhé. A o tom jsme už mluvili. Takže zadruhé. Dokonce i v případě studené války probíhá konfrontace dvou systémů vždy i na šesté prioritě. Nejedná-li se o přímou konfrontaci, probíhá přes takzvané zástupné války (proxy war), kdy je válka vedena na území třetích států a silami těchto států.

Když si vzpomeneme na existenci SSSR a USA, tak v sedmdesátých, osmdesátých letech probíhaly neustálé války na africkém kontinentu, v Latinské Americe, mám na mysli Střední Ameriku. Tam jsme mohli pozorovat jednou přítomnost Sovětského svazu podporujícího povstalce, kterým poskytoval ekonomickou pomoc, mezi kterými působil jeho specnaz a vojenští poradci a podruhé zase ve stejné roli USA, na straně povstalců, když byl SSSR na straně vlády, zákonných sil. A tohle všechno se neustále odehrávalo.

Ale tohle tu bylo přítomno po celé dějiny lidstva. A hybridní válka tu existuje přesně tak dlouho jako samo lidstvo. Protože ještě jednou opakuji, že ta hybridní válka je působení šesti priorit řízení jednoho sociálního systému vůči druhému sociálnímu systému v případě nekompatibility jejich koncepcí řízení.

V minulosti měla šestá priorita například podobu rytířských turnajů. To se sjížděli různí rytíři
a předváděli určitý stav ozbrojených sil určitých států. A vládci států, gosudarové… Tedy je dost těžké je nazývat gosudary, lepší termín bude monarchové. Ti se na to dívali a činili si na základě toho určité závěry: „Hm, oni mají takto vybavené rytíře bojující tak a tak, takže my musíme zareagovat tak a tak…“

A ještě dříve tu ta šestá priorita byla přítomna ve sportovních hrách. Olympijské hry byly podstatou tohoto boje na šesté prioritě za té takzvané studené války. A proto ty horké války byly pozastaveny, aby bylo možné uskutečnit olympijské hry, neboť se jednalo o rozvědku bojem, kterou zjišťovali co může jeden systém postavit proti tomu druhému. Proto se to pořádalo. To zde to vše má své kořeny.

Ten termín hybridní válka je vyloženě zavádějící pojem, který má svádět z cesty. A proto také existuje tolik jeho různých definic. Jednomu se líbí Military Balance z roku 2015, když tu je Koncepce sociální bezpečnosti, či něco jiného…

Tyto všechny zavádějící definice mají jeden jediný cíl, a tím je zakrývat, jak je ve skutečnosti společnost řízena! Jak ve skutečnosti probíhá boj mezi sociálními systémy, jakou má ta válka skutečnou podobu, odkud se dá očekávat útok a jak bude proveden.

Termín hybridní válka byl zaveden úplně stejně jako termín geopolitika, aby to poskytovalo pravděpodobná vysvětlení, a lidé se nedobrali skutečné pravdy, aby ta vysvětlení probíhajících událostí zněla pravděpodobně s ohledem na řízení a vzájemný boj.
To je důvod potřeby zavést termín hybridní válka. Vždyť je v podstatě tak deset let starý. Rozšířil se až v poslední době. To proto, že obyvatelstvo, obyčejní lidé si povšimli, že občas nevojenské prostředky buď nahrazují nebo doplňují vedení bojových akcí ve snaze dosáhnout válečných cílů. No a když jsou takto využívány, tak je potřeba to přece nějak vysvětlit. A tak si vymysleli ty bludy s tou hybridní válkou.

Máme šest priorit řízení. Hybridní válka je vzájemný boj systémů na všech šesti prioritách řízení. To je ta definice hybridní války. A válka je soubor opatření zaměřených na zmocnění se cizích přírodních, energetických a lidských zdrojů. To je všechno, není třeba víc mudrovat a nic dalšího vymýšlet a vynalézat.

A kdy se systém dostává do stavu, kdy začne být v řízení dominantní šestá priorita řízení, tedy válečný střet?
Z hlediska Koncepce sociální bezpečnosti znamená přistoupení k řízení prostředky na šesté prioritě, že si systém neporadil s řízením, a proto je nucen touto formou likvidovat chybu svého řízení na vyšších prioritách řízení. Ale tak to je z hlediska Koncepce sociální bezpečnosti. Globální prediktor s tímto celkově souhlasí a pracuje v souladu s těmito principy, ale přitom se on sám, globální prediktor vyznačuje svou konceptuální osobitostí.

On někdy vidí v rozpoutání války na šesté prioritě žádoucí výsledek, plánovaný výsledek konkrétního řízení ve vztahu k nějakému konkrétnímu systému. Globální prediktor v celé řadě případů nepovažuje vedení války za prohru řízení na pěti vyšších prioritách a nejen to, globální prediktor považuje vedení války na šesté prioritě za úspěšný výsledek řízení na vyšších prioritách.

Jak to? Prostě tak. O čem jsme minule mluvili? Mluvili jsme o tom, jak byla připravována válka, 1. světová válka, a přesněji světová válka sestávající ze dvou etap, které byly nazvány 1. a 2. světová válka. Oni to připravovali, cílevědomě se o to snažili a vytvářeli vhodné podmínky, prosazovali potřebné kádry, formovali ekonomiky. To znamená, že zcela cílevědomě posouvali celý svět k válce.

A proč? Ta věc se má tak, že z mravního hlediska toho řízení, které uplatňuje globální prediktor, je válka prostředkem korekce fungování systémů. Jedná se o prostředek k přebudování světa. Je to jako ve stavebnictví, když v budově bouráte nějaké stěny, abyste to tam přebudovali a změnili jednotlivé místnosti. Nebo když zcela zbouráte jednu budovu, protože majiteli již její architektura nevyhovuje a postaví se tam budova zcela nová.

Takže lokální války jsou bouráním některých stěn v jedné budově a světová válka znamená zbourání celé budovy, aby se místo ní postavilo něco nového. A proto máme…
Bože, teď mi to vypadlo. …jednou Vestfálský světový systém, podruhé Vídeňský kongres/Koncert velmocí a další podobné varianty. Nebo třeba Jaltský mír... Ta přestavba je přesně to, oč usiluje globální prediktor.

Takže pro globálného prediktora je válka oprávněným prostředkem řízení. Zatímco z hlediska Koncepce sociální bezpečnosti nevyhnutelně, bezvýhradně válka na šesté prioritě znamená prohru řízení na pěti vyšších prioritách, a ve své podstatě to tak také je.

Vždyť globální prediktor si nedokázal poradit s růstem počtu obyvatel, s přeformátováním států, například v Evropě, což potom vedlo k Vestfálskému systému. Nezbylo mu než silovou cestou smést jedny státy a začlenit mezi ně jiné, měnit v některých státech jejich vedení za jiné, jako například v případě Velké francouzské revoluce a revoluce v Rusku. Oni si přece nedokázali poradit na vyšších prioritách. Jenže je to tak, že globální prediktor takový cíl ani nesleduje. Oni využívají válku jako obvyklou prioritu řízení. A jen taková válka, která pro ně znamená nepřijatelnou újmu, jako je konec civilizace na planetě Zemi, je pro globální prediktor nepřijatelná. A my teď stojíme na její hraně.

Proto je globální prediktor nucen počítat s Ruskem. My ale nesmíme zapomínat na cíle globálního prediktoru ve vztahu k Rusku. Máme u nás takového komedianta Žvaněckého, který řekl následující: „Mým snem je srovnat se zemí místo, kde bylo Rusko a vybudovat tam něco nového.“ Srovnat se zemí! Dejte si to do souvislosti s tím, o čem jsem právě teď mluvil, že cílem globálního prediktoru je využití války stylem zboření celé budovy a vystavění nové.

Ve vztahu k Rusku je již všechno předurčeno. Má zde být kupa státečků bez suverenity, které budou své zdroje dodávat k dispozici vyspělejším civilizacím. Ale máme vůbec zapotřebí všímat si nějakého komedianta? Těch jeho řečí, té nelíčené nenávisti k Rusku?....Máme.

Protože tohle bylo řečeno v pořadu, který se jmenuje Na stráži po celém státě a sám ten pořad je napodobeninou amerického pořadu. Tak je to. Máme v zemi cizího strážce, který se prořekl. Když to tedy v krátkosti shrneme, tak hybridní válka je válka na všech šesti prioritách. Intenzita války... Tedy přesněji intenzita a přednost v pořadí využívání priorit řízení určují, zda probíhá válka studená nebo horká.

A válka je soubor opatření zaměřených na zmocnění se cizích přírodních, energetických a lidských zdrojů. A systémy se k té horké válce uchylují jen v jednom případě, když nemají možnost vyřešit řídící úkol jinými, neválečnými způsoby. Z hlediska řízení, z hlediska Koncepce sociální bezpečnosti se jedná o selhání řízení, neboť jde o prohru v boji na vyšších prioritách řízení.

Ale pro globální prediktor existuje celé spektrum případů, kdy je válka žádoucím cílem jeho řízení sledujícím přestavbu světa buď na globální nebo lokální úrovni. Podle mne, jsem to dnes vyložil dost stručně. Kdy se systémy uchylují k válce a co je to hybridní válka. Tu definici hybridní války v té podobě, jakou jsem uvedl, nikde jinde nenajdete. Proto jestli chcete, si to můžete poznamenat.

28:37

K dalším otázkám. Valeriji Viktoroviči okomentujte takzvaný britský ministro-pad a konkrétně ve Velké Británii dobrovolně odstoupili čtyři ministři na protest proti brexitu.

Ještě i ministerští tajemníci rezignovali. A jak to bylo provedeno? Společnost Velké Británie i celého světa byla udržována v napětí, protože periodicita každého dalšího odstoupení byla přibližně jedna hodina. To znamená odstoupení jednoho ministra, za hodinu druhého, za hodinu třetího, za další hodinu čtvrtého a potom ještě ta drobotina.

A co je to všechny tak popadlo? Všichni tvrdí, že prý kvůli brexitu. A co je s tím brexitem? Je už na čase vystoupit. Británie si to přece odhlasovala, zbavila se té přítěže v podobě Evropy, tak by teď měla vzkvétat. Ale nějak se teď té Británii nechce a sama se tomu vzpouzí. Jen se podívejte, jak narůstá uvnitř Velké Británie hnutí, že by se to referendum mělo zopakovat a potvrdit.

A proč? Protože ta opatření, které Evropa uplatnila vůči Velké Británii, které zatím použila nesystémově, ale už i tak předvedla, jak Velká Británie vlastně na Evropě parazitovala. Takže když se Velká Británie od Evropy odtrhne, nezbývá jí než se propadnout do bezvýznamnosti.

A proto vedení Velké Británie nezbývalo než dokola zpívat tu nekonečnou písničku o tom psovi, co jitrničku sežral. A teď nastal čas uzavřít tu dohodu, na základě které se má uskutečnit brexit.

Takže co musí udělat? Je nutné přivést systém do takového stavu, kdy v ideálním případě vůbec nedokáže uzavřít dohodu o brexitu... Jen si to představte, koná se evropský summit, kde má být uzavřena ta dohoda o brexitu, a Velká Británie najednou nemá vládu, protože je právě v procesu sestavování nové vlády. Takže se to všechno zase musí odložit.

Vždyť se na ně podívejte, jak to neustále protahují, protahují a protahují. Já jsem v podstatě o brexitu řekl všechno, už tehdy, kdy se to referendum konalo. A přesně tak to probíhá. Tehdy to nemohli zlomit přes koleno, celou Evropu připravovali k přeformátování, jenže to museli pozastavit a Evropu opět trochu stabilizovat. Proto museli tehdy nechat zvítězit přívržence brexitu, aby Británie začala mít toho brexitu plné zuby, mínění lidí se zcela otočilo a mohli tam nakonec prohlásit: „To stačí, my se chceme vrátit do Evropy.“

Tak přesně tak to probíhá. A teď je v plánu to vyřešit tak, že se vše buď prostě vrátí, nebo bude uzavřena taková dohoda, na jejímž základě Velká Británie formálně vystoupí, ale prakticky zůstane v rámci sjednocené Evropy. Já znovu opakuji, že vystoupení Velké Británie ze sjednocené Evropy znamená pro Velkou Británii ekonomickou smrt, protože parazituje na Evropě a tak si to prostě nemůže dovolit. To bylo jasné všem analytikům ihned. Už když proběhlo to referendum, tak všichni říkali: „Pánové, zbláznili jste se?“ Mám na mysli ty analytiky, kteří normálně hodnotí situaci. Ti všichni si okamžitě uvědomovali, že to Velká Británie neustojí. Vždyť co může dělat? Tisknout libry a díky měnovému kurzu získávat zdroje, zboží a služby, které sama neprodukuje? Takto to také dělá.

32:30

Přeneseme se na druhou stranu anglického kanálu, kterému tam říkají Lamanšský.
Ve Francii jsou nepokoje proti zvyšování cen paliv, v jejichž průběhu zemřela žena a zraněno bylo více než sto lidí. Co se tam děje?

Co se tam děje? No přece občanská aktivita. Lidé se úplně sami, aniž by je kdokoliv organizoval, vydali najednou do ulic protestovat proti zvyšování cen paliv. Více než 280 tisíc lidí se samo rozhodlo a šlo do ulic. Potom se tedy ukázalo, že se samy o sobě organizovaly skupiny v Twitteru a Facebooku, samo o sobě se určilo, kde se sejdou a jak budou protestovat, jak se obléknout, to všechno samo o sobě.

Ve Francii byla provedena zkouška organizace globálních nepokojů s cílem svržení vlády a uvržení státu do neřiditelného chaosu za účelem následné destabilizace Evropy.

Což je hrozné znamení. Pochopí lidé stojící v čele Evropy tento znak nebo nepochopí?
Pochopí ho Macron nebo ne? Nebo se pořád bude pokoušet hrát na dvě strany?
Trump mu vše řekl, popsal celý jeho osud. Jestliže bude hrát na dvě strany, bude to on, komu zazvoní hrana, jemu, Macronovi. Takže fofrem k telefonu, i když sotva bude volat Putinovi. Ať tedy běží volat Trumpovi a kaje se. Jen Trump má možnost ve svém boji se státní elitou ušetřit Evropu toho blížícího se kataklyzmatu, do kterého se ji snaží nahnat státní elita USA, která přichází o své řízení Evropy.

34:39

A z Evropy se přemístíme na Dálný Východ. Je tu otázka na mírovou smlouvu s Japonskem. Valeriji Viktoroviči, to tu mírovou smlouvu tak neodkladně potřebujeme?
Nač bychom vůbec měli jednat o Šikotanu a Habomajských ostrovech, dokud je Japonsko okupované USA?

Samozřejmě, že Japonci v privátních rozhovorech říkají: „Ano, my sloužíme věrně a čestně okupantovi, ale máme takový povahový rys, že zabodneme samurajský meč nepříteli do zad, když to nejméně čeká.“ Ale k tomu jsou sotva už připraveni. A vůbec, jaké východisko s ohledem na ty ostrovy by pro nás bylo nejpříznivější? Nu což, já myslím, že Japonský federální okruh by byl tím nejvhodnějším formátem existence Japonska v nadcházejícím století. A co se týče současnosti? Ten, kdo myslí na rok dopředu, ten zasadí pšenici, ten, kdo myslí na desetiletí dopředu, ten zasadí stromy, a ten, kdo přemýšlí o věčnosti, ten vychovává děti. Japonsko je stát s nejstarším obyvatelstvem, který vymírá.

My jsme teď mluvili o hybridní válce, že šestá priorita řízení, tedy silový střet, na kterém je založeno řízení světa ze strany USA: „Kam připluje naše letadlová loď, tam přiletí naše letadla a všechno vybombardují, tam přiletí naše rakety, protože my jsme ti, co mají vždy navrch.“ Až na to, že přímo na bojišti se Američané nijak nevyznamenali. Ale zabíjet civilisty… Jak to teď sami doložili. Dokonce i podle jejich vlastních údajů je z půldruhého tisíce mrtvých po náletu té jejich americké koalice, dokonce i podle jejich údajů z nich bylo 900 civilistů. Tak koho to vlastně zabíjíte? ...Půldruhého tisíce mrtvých a z toho 900 civilistů? Co to má být?

To je obvyklý způsob amerických bojových akcí, který se od našeho zásadně liší.
No a Japonsko je nepotopitelná letadlová loď Spojených států. A to je pro Rusko určitý problém a to i z hlediska šesté priority. Musíme ten problém řešit? Musíme. A co pro to musíme udělat? Musíme navázat kultivovaný dialog s japonským obyvatelstvem.

Chceme snad, aby se potom Japonsko změnilo v nepotopitelnou letadlovou loď Číny ohrožující Rusko? Nechceme. A tak musíme teď… My teď máme možnost to prostřednictvím kultivovaného dialogu zaonačit tak, aby se až USA odejdou, Japonsko ocitlo ve vlivové oblasti Ruska. A ten proces bylo zapotřebí začít již… No a teď suďte, zda to potřebujeme, či ne a nakolik je nezbytný ten dialog. Pracovat se musí vytrvale a plánovitě v rámci ruského světa, který zachovává všechny kultury a všechny národy.

Budou-li Japonci rozumní, tak zůstanou na této planetě, budou žít na svém území a zachovají si svou kulturní identitu v rámci ruského světa. Nebudou-li Japonci rozumní, tak vlivem okupačního faktoru ze strany USA přijdou nejen o svou kulturní identitu, ale navíc vymřou.
Japonský národ je ten nejstarší a vymírá. Jeho mladé pokolení je vystaveno různým psychickým vlivům, které vůbec nenapomáhají tomu, aby z něho vyrostli sociálně aktivní členové společnosti. Takže volbu mají jen jednu. Chtějí-li se zachránit, Rusko jim otevírá dveře. Jestliže nechtějí, tak se nedá nic dělat. To obyvatelstvo, které zůstane po americké nadvládě na japonském území, se stejně stane součástí Ruska, bude z nich Japonský federální okruh.

- To byla pro dnešek poslední otázka.

Dnes jsme v podstatě udělali takové shrnutí tématu pojednávajícího o tom, co je to válka. Jak války začínají. Čím se liší systémové války od válek rozpoutaných hlupáky. Co je to ta hybridní válka. To všechno, o čem jsem mluvil, není v žádném jiném zdroji. A proč jsme byli nuceni obětovat tolik času na to vysvětlení? Z jednoho jednoduchého důvodu, že dále ta nutnost vracet se k porozumění podstatě válek a tomu, jak začínají, bude stále více a více potřebná. Už teď všichni stále více opakují, že ve vzduchu je cítit válka. A chceme snad, aby válka začala? Nechceme.

Proto jsem byl nucen věnovat se tomuto bloku teorie, přičemž v minimálním rozsahu, protože o tom se dá mluvit a mluvit. Je to téma na nejednu knihu. Jenže je nutné si uvědomit jednoduchou věc. Hybridní válku je možné pochopit pouze na základě prací vnitřního prediktoru zveřejněných do června roku 2018. Tam to porozumění způsobu vedení hybridní války najdete. Není to tam vyjádřeno v té podobě, v jaké jsem vám to teď vyložil, ale najdete to tam, je to tam také vyložené.

Možná časem napíšeme tuto práci o válce i o státu o jeho suverenitě. Co je to vlastně stát, jak se formuje a proč je minimálně potřebný počet obyvatelstva 10 miliónů. Ale ať už to napíšeme či ne, život běží dál a všichni žijeme dnes, bránit zájmy své a své rodiny také musíte už dnes.

Nesmíte se stát součástí cizího scénáře, aby vás ani vaše okolí systém nepřivedl do stavu války. Cizí systém. Stejně jako to bylo provedeno na Ukrajině. Teď tam probíhá na Donbasu válka a kolik to už trvá let. Už je to delší než Velká vlastenecká válka. A opět zopakuji, že jde o objektivní danost, neboť s ohledem na rozvoj společnosti takové války, jako byla 2. světová, tedy ty masové, už nebudou. Teď je k dispozici dost jiných způsobů vedení války a jsou-li masově potřebné prostředky šesté priority tak tím způsobem, jako kdyby bleskově vpadli do Běloruska a bránili ho tak vlastním tělem, jak se říká, aby s tím ten druhý systém nemohl už nic dělat.

A ve všech ostatních případech jde o zástupné války a války jinými prostředky. Na ukrajinském území teď probíhá taková zástupná válka. Chcete snad, aby taková válka začala probíhat i u vás? Takže to musíme zařídit tak, aby ta válka na ukrajinském území skončila a nerozšířila se na ruské území. To zajistí mír všude. A napomoci tomu můžete, i když sami nepůsobíte ve vysoké politice, když bráníte zájmy své a své rodiny.

Abyste se SAMI OD SEBE nerozhodli a nešli na majdan v Kyjevě, nebo na náměstí Bastily v Paříži, jako to udělali lidé teď tam. Abyste se nestali pěšáky v cizích rukách, panákem, loutkou v cizích rukách. Abyste dokázali ubránit zájmy své i své rodiny, musíte mít znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů a takové znalosti najdete pouze v jediném zdroji, v pracích vnitřního prediktoru SSSR, v Koncepci sociální bezpečnosti.

Čtěte knihy vnitřního prediktoru SSSR, osvojujte si znalosti. Buďte konceptuálně mocní a braňte zájmy své i své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí.

Video si môžete pozrieť tu:


 

Hodnotenie článku:


kladné hodnotenie negatívne hodnotenie

100 %
(2 hodnotenia)
Tagy
Zdieľať

Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa musíte prihlásiť

Vytvoriť zadarmo účet
Meno: Heslo:

O autorovi

eugenius


Podobné články

Výročie: pred 150 rokmi sa narodil zbožňovaný a preklínaný Vladimír Lenin

 

Komunisti dnes majú sviatok: pred 150 rokmi sa narodil zbožňovaný a preklínaný, ospevovaný a ohováran...

📅22.04.2020 0 1323x 👤eugenius

V „brlohu“ Nočných vlkov v centre Moskvy prebieha séria veľkolepých novoročných predstavení pre deti

 

V areáli Nočných vlkov na ulici Nižnie Mnevniki v centre Moskvy je v týchto dňoch rušno: prebieha tam s...

📅07.01.2020 0 1840x 👤eugenius

Motorkárky ruského ženského klubu „Nočné Valkýry“ zablahoželali k narodeninám čestnej členke klubu, ktorá sa preháňa na motorke už 70 rokov

 

Motorkárky ruského ženského klubu „Nočné Valkýry“ zablahoželali ku krásnym 89. narodeninám čes...

📅30.11.2019 0 1749x 👤eugenius

Petrohradskí Noční vlci vysadili ihličnany a zablahoželali prezidentke klubu „Nočné Valkýry“ Jekaterine k narodeninám

 

„Noční vlci“ v posledných dňoch odchádzajúceho roka už tradične sa zúčastňujú na mnohých podu...

📅28.11.2019 0 1548x 👤eugenius

Kalendár

Calendar Widget by CalendarLabs

Prihláste sa k odoberaniu nových článkov

Váš email nebude poskytnutý tretím stranám.
Neposielame SPAM, vážime si Vaše súkromie.

,