asfasdf ×

NázorObčana.sk

Valerij Pjakin: „Protiruská hystéria na Západe narastá. A ten nárast má v danej situácii podobu nátlaku vyvíjaného na elitu“

 Aktuality

V ďalšej relácii „Otázky a odpovede“ ruský politológ Valerij Pjakin väčší priestor na začiatku venoval zatknutiu Viktora Jefimova, ktorého podozrievajú z korupcie. Komentoval provokáciu ukrajinských vojenských lodí v Kerčskom prielivu.

05 December
2018 07:13:11

 

Vysvetlil, čo znamenal výrok veliteľa Generálneho štábu Veľkej Británie, ktorý označil Rusko za ešte väčšiu hrozbu, ako je  Al-Káida a ISIL, venoval sa aktuálnemu dianiu vo svete a odpovedal na otázky divákov.    

Prepis tejto relácie Valerija Pjakina bol zverejnený v češtine na portálu http://leva-net.webnode.cz. Preklad Irena Aneri.

00:35

Začneme otázkou od Vjačeslava, kterou pokládali i mnozí další, a to i v komentářích pod naším posledním videem, ptali se úplně stejně, proč tato otázka minule nezazněla? Takže Vjačeslav píše: Je podivné, že se Pjakin ani slovíčkem nezmínil o tom, že Viktor Alexejevič Jefimov byl zadržen pro podezření z korupce. Vždyť všichni pracují pro stejnou věc? Chtěli bychom slyšet analýzu, protože co když si takto přijdou i pro něj?
 

Takto to vypadá, že je mu buď úplně jedno, když je Koncepce takovým způsobem diskreditována, nebo o tom záměrně mlčí. A z jakého důvodu, to už je otázka. Je zcela očividné, že to nemůže nevědět. Samozřejmě, že jsem to nemohl nevědět, a je zřejmé, že jestliže o něčem mlčím, tak pro to mám své důvody. Ale dříve než tuto otázku začneme probírat, musím říci, že tím nedochází k žádné diskreditaci Koncepce, to vůbec ne.
Nedochází k absolutně žádné diskreditaci Koncepce, to je třeba vzít na vědomí.

Otázka se zadržením a vazbou Viktora Alexejeviče je velice složitou záležitostí jak z hlediska její vícesložkovosti, tak také z toho hlediska, že tam figuruje mnoho lží. V souvislosti s tím musím hned říci, že se vynasnažím mluvit krátce a… …že některé věci ponecháme stranou. Nutí nás k tomu situace zformovaná v řízení, neboť musíme vědět, „jak naše slovo dokáže odpovědět“ (F. I. Tjutčev). A když tuto otázku proberu, tak si myslím, že ti, kteří si věci dokážou domýšlet, kteří studují Koncepci sociální bezpečnosti, ti to pochopí, učiní si příslušné závěry a budou správně pracovat.

Takže v dané situaci se zcela vyhneme probírání obvinění vznesených vůči Viktoru Alexejevičovi, a to tak že úplně. Budeme mluvit jen o tom, jakou máme v rukou takříkajíc důkazní základnu, a to takovou, že se o ní mohou přesvědčit prakticky všichni lidé. A proč jsem mlčel a nepromluvil o tom hned, jak Viktora Alexejeviče zadrželi, ani když potom proběhl druhý soud? Bylo to také kvůli tomu, že zatím vystupovali někteří jiní. Takže oč jde? Co máme v rukou? Už když proběhl první soud, který o tom měl jednat 15. listopadu a rozhodnout, zda je zadržení Viktora Alexejeviče odůvodněné, začalo být zcela jasné, absolutně jasné, že státní zástupce ani soud nemají žádné důkazy o vině Viktora Alexejeviče, a to tak že vůbec žádné. VŮBEC ŽÁDNÉ!

Proto soudce poskytnul vyšetřování 72 hodin, aby si dokázali alespoň něco vymyslet, a aby mohli zatím vyvíjet ve vazbě nátlak na Viktora Alexejeviče a to jak psychologický, tak i fyzický, aby získali alespoň nějaké materiály, třeba o jeho doznání.  Co ukázal druhý soud? Že ani po uplynutí těch 72 hodin neměla žaloba stejně jako dřív v ruce vůbec nic, z čeho by mohli Viktora Alexejeviče věcně obvinit. Vůbec nic. A tak vzniká otázka, co a jak tam vlastně proběhlo? Soudce s porušením všech předpisů, norem, morálky a zákonů napomáhal obžalobě, aby dala dohromady alespoň nějaké obvinění. Aby tu žalobu alespoň nějakým způsobem zaonačili jako podloženou, dělal soudce přestávky.

A v tomto ohledu je třeba pamatovat na to, že to celých těch pět hodin centrální televizní kanál natáčel. Takže… To natáčení přece probíhá s povolením soudu. Takže už je tak samo o sobě nesporným důkazem. Ani soudce, ani státní zástupce, ani vyšetřovatelé nemohou s tímto důkazem nic udělat. Všechno to, co předváděli v soudní síni, je jejich obviněním, přímým důkazem o porušování zákona, je to důkaz proti nim z nezákonného jednání. Bohužel k takovým věcem v našem státě dochází. Každý rok tři tisíce lidí opouští vězení, neboť prokážou, že vyšetřování bylo plně...
Že bylo od začátku až do konce zfalšováno proti člověku, kterého potom soud na základě zfalšovaného… A soud dobře věděl, že rozhoduje na základě zfalšované dokumentace, přesto je odsoudil k trestu odnětí svobody. Takže každý rok tři tisíce lidí takto opouští vězení. Jedná se tedy o problém zaviněný naší policií a soudy. U nás vůbec patří soudci ke kastě nedotknutelných. Takže jak první soud, tak i ten druhý předvedl, že vyšetřování a obžaloba nemá pro své obvinění Viktora Alexejeviče Jefimova žádné důkazy. Co se to tedy vůbec děje?

To bude muset rozebrat to vyšetřování, které povede ten případ na základě toho natočeného materiálu a to dokonce centrálním televizním kanálem. A co jsme mohli pozorovat? Že ještě ani nestačili dokončit domovní prohlídku u Viktora Alexejeviče a už média a obzvláště ta petrohradská dala do oběhu ohromné množství materiálů absolutně negativního charakteru pranýřujících Viktora Alexejeviče. Už za několik minut to vše měly připravené?!

A to znamená jen jedno, že se jednalo o koordinovaný útok proti Viktoru Alexejevičovi. Ty materiály byly sepsané a to tak, že dojde k zatčení Viktora Alexejeviče. A jakmile k tomu došlo, redaktoři ty materiály ihned dali do oběhu po menší úpravě s ohledem na skutečný průběh. A to má být co? Vyšetřování?.Vůbec ne, to je politická kampaň. A jaké má cíle?

Jestliže vyšetřování nemá v ruce nic proti Viktoru Alexejevičovi, jak to bylo vidět z průběhu obou soudů, kde bylo jasné, že vyšetřování ani obžaloba u soudu nemají nic, z čeho by Viktora Alexejeviče mohly obvinit a tím spíše zač ho držet ve vazbě, proč tedy soudce rozhodl o zadržení Viktora Alexejeviče?

Ten soudce to řekl přímo. Ten soudce se přímo prořekl, že vazba Viktora Alexejeviče Jefimova je potřebná k tomu, aby následně mohli překvalifikovat paragraf, na základě kterého ho v té vazbě zatím drží. To je přesně ta pasáž o Mrtvé vodě, o které se tam prořekl soudce.
Jenže k tomu budou potřebovat faktologickou základnu, to znamená nějakou politickou aktivitu. A to se podívejme, jako na objednávku se hned rozběhly demonstrace a mítinky:
„Všichni vpřed na záchranu!“ Cožpak ti lidé nechápou rozdíl mezi veřejnou podporou a politickou aktivitou?

Viktor Alexejevič byl zadržen za zpronevěru, ze které ho viní vyšetřovatelé. Tak v této oblasti je to třeba také řešit. My nemůžeme posoudit, zda ke zpronevěře došlo či ne, na to má náš stát speciální orgány. A veřejná podpora nemá sloužit k tomu, aby tlačila na vyšetřování v pro ni žádoucím směru, ale kvůli tomu, aby to vyšetřování probíhalo bez porušování zákona. A u nás neznámo proč někdo…

Rozhodli se jim nahrávat, nebo co? Poskytnout jim potřebné důvody? Aby potom 14. prosince Viktora Alexejeviče nepropustili, ale mohli to překvalifikovat na jiný paragraf? V této věci je nutné postupovat velice klidně, vyrovnaně, přesně v parametrech těch obvinění vznesených proti Viktoru Alexejevičovi. Každému z vás se někdy stalo, že jste potřebovali rozmotat zašmodrchané provázky. Tak to má vypadat u soudu, tak to má probíhat s vyšetřováním. Klidná práce s ohledem na vznesená obvinění. Je zbytečné do toho tahat politickou složku. A to tím spíše, že jak na to přímo upozornil soudce, přesně s tím počítají.

Jestliže se na to někdo nechal nachytat a dívá se, tak mu připomenu... Ti, kteří sloužili v armádě, vědí, že existuje takové... obranné zařízení nazývané téměř neviditelná překážka. Třeba drát, na který člověk narazí a čím více sebou škube, tím více se do něj zamotává, různá oka. Tím zatčením Viktora Alexejeviče byla veřejnosti nastavena právě taková téměř neviditelná past. A někdo se rozhodl, že se po hlavě do té pasti vrhne. Putin má k dispozici daleko rozsáhlejší administrativní zdroj, než jakékoliv veřejné hnutí v našem státě, ale on bere zřetel na dělbu moci. Nesmíte rozhodování otázky v jedné oblasti přenášet do jiné oblasti.

Když tedy budeme vycházet z toho, co bylo řečeno u prvního i druhého soudu, na základě kterých je Alexej Viktorovič ve vazbě, je možné si učinit jen jeden jediný závěr, že obžaloba, vyšetřování ani soud nemají vůbec žádné důkazy o vině Viktora Alexejeviče. A zde je třeba pracovat bez nátlaku na vyšetřování, aby se vydalo tím či oním směrem, ale pod dozorem veřejnosti, aby zákon nebyl porušován. A proto je každé slovo třeba velmi vážit. Bylo by možné toho říci hodně, ale já jsem vytyčil ty nejdůležitější výstupy na různé informační moduly. Ten, kdo to pochopil, je chlapík. Zde platí sapienti sat est, moudrému napověz, a kdo to nepochopil, je to jeho problém.

15:46

K dalším otázkám. Valeriji Viktoroviči: Okomentujte prosím tu provokaci, ke které došlo v Kerčském průlivu.

Teď v našem státě probíhají různé události, které maximálně zvyšují stupeň napětí ve společnosti. Snaží se různými cestami tu věc dovést až k majdanu. Stejně jako se někteří farizejové snaží proměnit obhajobu Viktora Alexejeviče v takový majdan. Proč jsem o tom začal? Vypadá to, že všichni ti různorodí analytici a další uvažují následovně. To má na svědomí Porošenko, protože si potřebuje upevnit svou pozici, potřebuje vyhlášení toho stanného práva. A další a další. Jde o střet Západu proti Rusku... To vše je v tom obsaženo, ale má to druhořadý význam. Zásadní věcí je něco úplně jiného.

Jde o připravenost našeho státu, státního aparátu k provedení majdanu, analogického tomu kyjevskému v roce 2013. Nezávisle na tom, co si myslí Ukrajina o okupovaném, neokupovaném Krymu… Ať je to jak chce, tak existují určitá pravidla, jak mají lodě proplouvat Kerčským průlivem, která jsou o to potřebnější, že na Ukrajině neustále zaznívá, a to i od vysoce postavených státních úředníků, že Krymský most je nutné vyhodit do vzduchu, provést tím či oním způsobem diverzní akci.

Díky tomu nemohou žádné ukrajinské vojenské jednotky proplouvat Kerčským průlivem pod Krymským mostem samostatně. Už z podstaty věci nemohou. Kerčský most je strategickým objektem Ruské federace. S tím musí počítat všechny státy, které provozují lodní dopravu v ruských teritoriálních vodách v Azovském moři. Když chtěly tím průlivem v září proplout dvě kocábky ukrajinského vojenského námořnictva, tak všechno proběhlo předpisovým způsobem, byl jim přidělen lodivod a bez problémů propluly.

V současné době… A co jim teď zabránilo provést to stejně? Co tak chtěli prověřit? A tím spíše, že šlo o časově dlouhotrvající provokaci. Chtěli prověřit připravenost státu na započetí majdanu. Jestliže by stát projevil slabost, tak by to znamenalo, že je možné lidi hnát na Bolotné náměstí na majdan a nechat je tam poskakovat pod různými hesly: „Kdo neskáče, není konceptuál!“ nebo něco jiného… Něco se vždy najde. Prověřovala se možnost provedení státního převratu. Připravenost řídících struktur k tomu, aby byl ten převrat proveden, aby s ním začaly.

To byl hlavní důvod provedení tohoto manévru. A kdyby se jim povedlo proplout… Přece přitom probíhalo různé dohadování, telefony, nátlak na každého ruského úředníka, který měl přijmout právě takové rozhodnutí, aby nedej Bože nedošlo k nějakému vyostření:
„My přece nechceme vyvolat válku na Donbasu, nebo válku s Ukrajinou. Nějak to musíme vyřešit…“ A kdyby prorazily, začal by majdan. Okamžitě by se zapojily všechny informační zdroje. Ale skutečnost, že nepropluly, že ty lodě byly zadrženy a uvázány u mola, že stát splnil svou funkci, je dokladem o stabilitě státního řízení v Rusku, a tak by teď rozpoutání majdanu bylo absolutně předčasné.

A dál už se jim to všechno začíná hroutit, oni i tak mají málo času,
protože veškeré to jejich připravené majdanuté osazenstvo se rozpouští. Ti kteří… No dobrá. Chtěl jsem ještě něco říci, ale… Proto je třeba velice pozorně sledovat všechny společenské procesy, velice pozorně. Probíhá destabilizace státních pilířů. Jako v tom případě s Viktorem Alexejevičem, ten způsob jakým to proběhlo, to vyšetřování, obvinění i ten soud.

Všichni tam cílevědomě dávali najevo veřejnosti, že zákony pro ně nic neznamenají. A my jim musíme ukázat, že se na ně ohlížet budou muset, ale ne politickou aktivitou, ale veřejnou podporou. Potom majdan nebude. A takto to musí probíhat v případě každé, každé, každé té události probíhající uvnitř státu. Stát má dostatečnou stabilitu, a tak se těm kocábkám průlom nepodařil. A to znamená, že pohořeli. „Promiňte“ majdan se odkládá. Stát, vedení státu má dostatek vůle použít násilí, na které má monopol pouze stát, na použití násilí.

Tak právě to prověřovali, zda se stát zlomí, zda existuje šance svrhnout Putina a uvrhnout stát do občanské války, nebo ne.

23:04

Dále tu je otázka. Jak Valeriji Viktoroviči okomentujete následující novinový titulek?
Zbylé státy Evropské unie schválily dohodu o brexitu
, přestože dříve jste tvrdil, že brexit je divadélko pro dav.

To nebyly jen zbylé státy, i Británie s tím v podstatě souhlasila, s tím brexitem. Ano, brexit prý postupuje kupředu. No a já tvrdím, že nic kupředu nepostupuje. A kdo má pravdu? Já si myslím, že pravdu bude mít ten, kdo si přinejmenším přečte závěr toho jednání alespoň tak pozorně, jako korespondenti TASS. A proto jednoduše odcituji TASS. Takže 15. listopadu byl připraven rozsáhlý dokument. Já to přečtu: „15. listopadu Brusel a Londýn ohlásily schválení návrhu smlouvy o brexitu, jedná se o velmi rozsáhlý dokument, který má 585 stran a byl projednáván téměř dva roky. Přitom zůstal nevyřešen HLAVNÍ problém jednání, nutnost nepřipustit zřízení pevné hranice mezi Irskem vstupujícím do EU a Severním Irskem, které jako součást Velké Británie z EU vystupuje. Vyjednavači prostě tuto otázku odložili a písemně slíbili najít řešení do 1. července 2020.“

A já se tedy ptám. Co to tedy vlastně podepsali? O čem tam tedy vůbec jednali? Nevyřešili hlavní problém, vše zůstalo ve stejném stavu... „Dokud nebude budoucí formát vztahů mezi Velkou Británii a EU definitivně vymezen, budou se obě strany nacházet v jednotném celním prostoru, který bude zahrnovat i Severní Irsko.“ A dál dle textu...

Pánové, proč jste se vlastně sešli? Co jste tam dělali? Vy jste vše prý projednali, domluvili, a zatím odstoupili ministři. Vy prý na tom pracujete, že? A brexit tak prý postupuje kupředu. A ti ministři, kteří odstoupili, říkají: „My si nemůžeme ten brexit vzít na svědomí, protože to vůbec není ono. To není žádný brexit. Ten brexit má vypadat úplně jinak.“ A navíc…

Když jde o stát v EU, tak je to jedna věc, a když jde o společnosti v EU, tak je to něco úplně jiného. Když totiž společnosti začínají přeorientovávat svou činnost v očekávání budoucího brexitu Velké Británie, tak začíná být Velká Británie odstřihávána od zdrojů a začíná pociťovat určité těžkosti. A potom ve Velké Británii vzrůstá hnutí, že referendum o brexitu je třeba zopakovat a brexit zrušit. To znamená, že stále probíhá divadélko, jak jsem o tom od samého počátku mluvil.

Hrají nám pěkné divadélko, jehož cílem je zachovat určitý status quo Velké Británie, zmrazit tu situaci. Znovu připomenu, že brexit byl plánován kvůli tomu, aby to spustilo začátek přeformátování celé Evropy. Kdy měly být na evropském území vytvořeny nové státy…
Nové národy, jazyky a nové státy. Počáteční etapou toho přeformátování mělo být vystoupení Velké Británie.

Ty události, které teď probíhají ve Francii, vždyť oč tam v podstatě běží? Heslo: „Nepřijel jsem do Francie, abych pracoval. Ať pracuje Francois. Já chci jen všechny dávky od státu.“ To je přece pro ty lidi přijíždějící z Afriky, z Blízkého Východu do Francie způsob jejich života. A lidé už toho mají plné zuby, když musí pracovat na ty přistěhovalce, kteří si žijí, aniž by se obtěžovali pracovat. Ten systém už je připraven k přestavbě, ke smetení všech starých států, k přeformátování a k vytvoření nových národů, jazyků a států.

Jenže Rusko se nerozpadlo. A dvě centra koncentrace řízení Írán a Čína nejsou ještě úplně hotová. Proto je teď nutné zmrazit stávající stav. Jenže ten systém již byl připraven na brexit. Proto jak jsem říkal, jim museli přenechat to vítězství, ale udělali to tak, aby se veškeré negativum z následných kroků svalilo na tu vládu, která má roli kamikadze jdoucího na smrt. A přesně tak to probíhá.

A jak to tedy zařídili? Realizuje se vystoupení bez vystoupení. To znamená, že neustále zasedají, schvalují nějaké dokumenty. 500 tedy téměř 600 stran už nadrásali a problém nevyřešili. Jednoduše to zamluvili, ten problém tu stále je. A proč zůstává? Protože ten plán přestavby celého západního světa se smetením všech národních států nikam nezmizel, je teď jen nutné na chvíli zmrazit stávající stav, proto brexit může zůstat, ale nesmí se dál rozvíjet tím směrem, kdy by byl ten brexit skutečně realizován a ke zhroucení systému došlo dříve, než je to v plánu. No a jsme u té písničky o tom psovi s jitrničkou, kterou budeme poslouchat pořád dokola. Proto ta odstoupení těch ministrů. Viděli jste, jak to tam probíhalo, aby vyšponovali napětí? Aby jim to umožnilo provést další referendum?

To referendum, bude-li provedeno, přebije to první. I zde jim to stačí točit pořád dokola. Až to už Theresa Mayová dál nebude moci vydržet a její vlastní elitní okolí ji jako Angelu Merkelovou požádá, aby odstoupila, tak potom nastoupí další etapa.
Ale ta písnička o jitrničce se bude zpívat dál.

Znovu zopakuji, že bude-li Velká Británie odstřižena od zdrojů Evropy, nebude životaschopná, jednoduše nebude životaschopná. Peníze nejsou nic jiného než maximálně zobecněná informace o výměně zboží. A aby mohlo existovat centrum emise peněz a dostávat za své papírky a jakési nuly na počítačích reálné zboží a služby, musí fungovat příslušné mechanismy. USA si ty mechanismy zajišťují díky přítomnosti svých vojenských základen po celém světě. Velká Británie zase svou účastí v Evropské unii díky svým zvláštním, unikátním podmínkám. Teď jsou jen ty unikátní podmínky formulovány trochu jinak. Nic se nezměnilo. Stejně jako dřív nám zpívají tu nekonečnou písničku.

30:46

Dále vás prosí okomentovat následující novinové titulky. Velitel generálního štábu Velké Británie nazval Rusko velkou, tedy větší hrozbou než je Al-Káida a ISIL. Český ministr zahraničí označil Rusko za hrozbu pro EU.

Protiruská hysterie na Západě vzrůstá. A ten nárůst má v dané situaci podobu nátlaku vyvíjeného na elitu. Může to sledovat jak okleštění podpindosníků, tak také provedení státního převratu podle toho, kam se to nasměruje. A v dané situaci tato dvě prohlášení nebyla právě nejchytřejší. Sergej Viktorovič Lavrov k tomu správně podotknul, když komentoval prohlášení velitele... ...generálního štábu Velké Británie. A co tím myslel? ...Že se vlastně prořekl. (Doslova Lavrov: „My nemůžeme nikomu zakazovat projevovat své intelektuální a politické schopnosti.“)

Vždyť jakou hrozbu pro západní svět znamená Al-Káida a ISIL? Žádnou. Protože důstojnický sbor těchto dvou teroristických organizací je složen z představitelů tajných služeb Velké Británie a USA. Jedná se o dva nástroje, pomocí kterých USA a Velká Británie mění svět podle svého. To oni přece založili jak Al-Káidu, tak i ISIL, jedná se o jejich nástroje.

A Rusko se svým plánem globalizace, se svou vnější a globální politikou...
Protože my teď díky gosudarovi uplatňujeme globální politiku, což jsme nedělali od Stalinovy smrti. Rusko v tomto smyslu skutečně pro Velkou Británii znamená hrozbu. A teď si to představte. On jako člen státní „elity“ Velké Británie si velmi dobře uvědomoval, že Velká Británie už měla být přeformátována, že Anglie jako taková už vlastně neexistuje, a on měl už dávno žít v jednom ze států Commonwealthu v nějaké pěkné vysoké funkci a řídit tamní domorodce v nově vytvořeném impériu.

Zatímco ostrov Velká Británie by byl už odepsán a Velká Británie jako stát přeformátována. Jenže ty plány se jim zhroutily. A kvůli čemu? Kvůli tomu, že Rusko uplatňuje svůj princip globalizace. A Al-Káida a ISIL jsou nástroje globalizace, které jsou řízeny z Velké Británie a USA. Ještě existuje polní štáb, kterým je Saúdská Arábie. Proto je to samozřejmě pravda.

Ale je tu ještě jedna zásadní věc. Československo, tedy Česko, přeřekl jsem se, promiňte, ten stát je již dlouho rozdělen. Tam mají prezidenta Miloše Zemana a ministra zahraničí, kteří říkají zcela rozdílné věci. Miloš Zeman vychází ze státních zájmů Česka, z národních zájmů Česka. A jaké zájmy hájí ministr zahraničí? Ve vládě již to jeho prohlášení komentovali:
„Víte, je to ještě mladý chlapec, který nemá zkušenosti, který nic neví o řízení.“

Pánové, to promiňte, ale proč jste ho tedy do té funkce jmenovali? Uvědomujete si, že se takto se svou nezkušeností může dožvanit až do toho, že se najednou ocitnete s někým ve válce? Mimochodem, to je problém kádrové otázky všech davo-„elitářských“ států a obzvláště Ruska. Vzpomínáte na ty skandály u nás, s tou úřednicí Glackich apod.? Tj. když jsou do funkce dosazováni lidé, kteří nemají ani ponětí o oblasti, kterou mají řídit, jenže se narodili ve správné rodině, jsou to „elitáři“ a tak to není důležité. Vždyť se to naučí.

Není důležité, že všechny kiksy toho jeho učení odskáče obyvatelstvo. Takový ministr zahraničí se také může dožvanit až ke casus belli a vyvolat válku, dostrkat stát do takových podmínek, za jakých došlo k 1. světové válce. „Nikdo tu válku nechtěl, přesto byla nevyhnutelná!“ Protože nikdo z těchto ministrů zahraničí nevěděl, co žvaní. Ale je zde ještě něco jiného. Jak to okomentovali? Že prý je nezkušený a tak se rozhodl, že je lepší se přiklonit ke staršímu bratru, tedy k USA. No a tam kvete protiruská hysterie, stejně jako ve Velké Británii: „Tak se jim přizpůsobím a štěstí mne nemine.“

A já se ptám, o jaké suverenitě Česka se tedy vůbec dá mluvit?
A Česko mimochodem také žádnou suverenitu nemá, protože mu to počet obyvatel neumožňuje. Nicméně jeho výsadní postavení, neboť Praha je okultní centrum světového židovstva, mu umožňuje vést dost efektivně vnější politiku. A je tedy velmi překvapující, jak se tam u nich mohl ocitnout takový ministr zahraničí. To znamená, že řízení globálního prediktoru je v celkové krizi, v celkové krizi řízení. A to je nebezpečné právě z toho hlediska možného vojenského konfliktu. Proto je nutné chápat, jak jsou spouštěny války, co je to hybridní válka, a jak probíhá v podobě studené války a jak v podobě horké války.

37:12

Dále vás několik desítek návštěvníků prosí okomentovat následující zprávu. Rogozin navrhl prověřit, zda Američané skutečně byli na Měsíci. V podstatě na samotném tom nápadu uvést vše na pravou míru a znemožnit americký kosmický program není nic nového. Ten proces už pozorujeme dlouho. Ale proč oleje do ohně přilévá právě Rogozin? Vždyť úkolem státní elity, které se podřizuje, je zachovat hegemonii USA? Nebo je to hra na dvě přihrávky?


Rusko prostřednictvím Rogozina tuto věc rozvíří, USA předloží další falešné důkazy, kterých je stále méně a méně, a potom řeknou: „Jen se podívejte, jak dobří jsme my Američané v kosmickém programu.“ A na nějakou dobu bude toto téma zase pasé. Ne, všechno je to úplně jinak. Rogozin to neprohlásil proto, že by skutečně chtěl zjistit, zda Američané na Měsíci byli či ne, že by chtěl zjistit historickou pravdu. Ne, jeho jednání je jasné, vždyť přímo prohlásil, že jsme prohráli vesmírné závody s USA, že všech úspěchů dosáhly jen USA a Rusko se nemá čím pochlubit.

Tohle jeho prohlášení následovalo ihned poté, kdy generální prokuratura oznámila, že v průběhu stavby kosmodromu Vostočnyj, bylo zjištěno 17 tisíc stavebních závad, 14 tisíckrát zasahovala prokuratura, a že ty závady byly zásadního charakteru, že nebyla dodržována stavební technologie, že tam docházelo k mnoha miliardovým zpronevěrám. Abyste si udělali obrázek o těch mnoha miliardových zpronevěrách, tak už nejednou bylo oznamováno, že na kosmodrom Vostočnyj byl vynaložen trojnásobek plánovaného rozpočtu! A co postavili? Budovy, které na papíře byly již uvedeny do provozu, a zatím vůbec neexistovaly. A místo střediska řízení provozu museli pro Putina, který se tam přijel podívat na první start, jednoduše položit na zem betonové desky, na kterých stály všechny ty delegace.

Podle různých údajů byly tedy na stavbu kosmodromu Vostočnyj utraceny tři plánované rozpočty. I kdybychom předpokládali, že tyto údaje nejsou pravdivé, a byl utracen jen jeden rozpočet, tak fakticky nemáme kosmodrom, který tam už měl stát. Když Rotenbergové stavěli Krymský most, tak ho také postavili. Ten most tam stojí. Je možné se po něm projet, je funkční, byl postaven v zadaných termínech. Tak kosmodrom Vostočnyj, který měl na starosti Rogozin, nebyl postaven v termínu a dosud není plně funkční.

A to, že ho generální prokuratura začala vinit, je velice vážné. Rogozin si naběhnul. On potřebuje sloužit Američanům a přitom ze sebe dělat skalního patriota, a tak se kroutí, jak umí. Teď se mu zase hodí ten image, o který se snaží, a přesněji, který mu předepsala americká státní elita, že se má stát vlasteneckým lídrem Ruska. Je ze strany USA plně ovladatelný. Právě proto také odvolali sankce proti němu, aby k nim mohl zajet a on se hned zase k Američanům začal lísat: „Já vám celé to kosmické odvětví přenechám na stříbrném tácu.“ 

Na čem pohořel Dmitrij Anatoljevič Medvěděv po svém prvním prezidentském mandátu v roce 2012? Že začal přepouštět kosmické odvětví Američanům. To kvůli němu se tenkrát zastavil závod vyrábějící raketové motory. A Francouzi tenkrát řekli: „To znamená konec, ta raketa havaruje.“ Raketa havarovala, odpovědné osoby v NASA byly potrestány, ve státním departmentu USA je potrestali a Dmitriji Anatoljeviči bylo řečeno: „Skončil jsi. Ty se v řízení absolutně nevyznáš. Jsi pro nás nebezpečnější než Putin, protože jsi hlupák.“

A jak se říká, donuť hlupáka modlit se k Bohu, on si samou horlivostí čelo rozbije. A Rogozin teď dělá to samé. Úplně to stejné. A tak mu generální prokuratura hned dala najevo:
„Končíš, Dmitriji Olegoviči. To jsi nezvládl.“ Oni tyhle věci nechápou. Oni si myslí, že slunce vychází ve Washingtonu, že to washingtonský stranický aparát všechno řídí. Jenže tu máme ještě londýnský ÚV a švýcarské politbyro. A oni tyhle věci nechápou.

Tak se pokouší nějak se z toho vykroutit. A přitom stačilo, aby si jen plnil své služební povinnosti. Aby ty peníze vyčleněné na stavbu kosmodromu byly také na jeho stavbu použity a kosmodrom byl vybudován. Peníze vyčleněné na stavbu Krymského mostu šly, kam měly, a Krymský most stojí. Rotenbergové ho postavili a Rogozin to neudělal.

43:20

Minimálně šedesát lidí se vás ptá: Valeriji Viktoroviči, vy často říkáte, že pracujete pouze s veřejně dostupnými zdroji informací. Ve svých analýzách se odkazujete jak na ruské noviny, tak i na ty zahraniční. Je zřejmé, že sledujete i politické talk show, čtete analytiku politologů, sledujete tedy noviny, televizi i rádio. To znamená, že zpracováváte velký objem informací. Poraďte prosím těm, kteří začínají studovat Koncepci seznam alespoň základních informačních zdrojů, které by stálo za to sledovat každý den, abychom byli v obrazu.

Časem člověk získá zkušenosti a rozliší sám přínosnost toho či onoho informačního zdroje, ale teď by vaše rada byla velice prospěšná, abychom si ušetřili čas, kterého má každý, jak známo, tak málo. V románu Pátý roh Izraila Mettera bylo řečeno: „Faktů znám mnoho, mám jich k dispozici dost a dost, ale metodologicky jsem neschopný.“ Člověku, který neovládá metodologii práce s informacemi, žádné zdroje nepomohou, protože se stane rukojmím toho ideologického kontextu, na jehož základě je postaven daný informační zdroj.

Informace jsou všude. A mezi informačními zdroji není žádný rozdíl, protože tak či onak se ty informace dozvíte ze všech těch zdrojů. Každý z nich má jen své ideologické zabarvení. Ale ideologické zabarvení je z hlediska fungování pěti druhů sociální moci vždy škodlivé, protože potom je člověk konceptuálně nesamostatný. A všechny tyto zdroje se jako ptáci jednoho druhu shromažďují do hejn. Pokud člověk neví, jak má pracovat s informacemi, tak se v nich nemůže vyznat. Vždy bude využívat jen ty informace, ten výběr, který pro něj formují příslušné zdroje a opomíjet to, co by skutečně měl uvidět. Proto to není o zdrojích, spočívá to v umění pracovat s informacemi, v metodologii práce s informacemi.

A v tom vám mohou pomoci pouze ty tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR a sebevzdělávání, samostudium. Musíte se učit, učit a ještě jednou učit pracovat s informacemi a metodologii poznání světa. Budete-li ovládat metodologii, tak si sami vymezíte to spektrum zdrojů, které ve svém aktuálním životě potřebujete a vůbec vás nebude zavádět žádná ideologická zaměřenost těch zdrojů. Uvidíte podstatu, věcnou podstatu sdělovaných informací. Uvidíte proces řízení, o jaký se daný zdroj snaží, kam se vás snaží dovést na základě uváděných skutečností. Dokážete si vytvořit své informační prostředí.

A uvážete-li se teď místo práce se sebou, místo osvojování si teorie k nějakým zdrojům, které se vám budou zdát více vlastenecké, kde pracují skuteční analytici apod., tak ničeho nedosáhnete. Jediné, co vám mohu poradit při vaší práci se zdroji, je, že chcete-li si ujasnit ten či onen problém, ale vaše teoretické a praktické znalosti nejsou dostačující, nejste-li odborníky v dané oblasti, běžte na web… Tedy ne na web, ale na fórum odborníků z dané oblasti a oni vám ten problém rozeberou do všech podrobností.

Čím se vyznačuje Dostatečně všeobecná teorie řízení? Tím, že se jedná o jazyk mezioborové komunikace. Znáte-li Dostatečně všeobecnou teorii řízení, tak na základě technického rozboru nějakého problému odkryjete jeho řídící podstatu. Tedy to, čeho se nedostává odborníkům na daném fóru. A dokážete to uplatnit ve svém životě. Ale pouze budete-li metodologicky způsobilí, budete-li konceptuálně mocní. Jestliže si osvojíte práci se zdroji, s informacemi.

A když tyto teoretické znalosti mít nebudete, tak mi to promiňte, ale žádné informace vám nepomohou, ze žádného fóra ani informačního zdroje. Pořád budete přeskakovat z jednoho na druhý, protože tady to lépe napsali, tady zase uceleněji. Ale kde zůstala ta pravda?
Tu musíte najít vy sami. Já neustále opakuji jedno… To byla poslední otázka, že?
 

- Ano

Já neustále říkám, že každý v míře svého chápání aktuálních procesů pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení na toho, kdo toho ví a chápe více. A mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Musíte si rozšiřovat okruh svých pojmů, což znamená být metodologicky gramotní. Když potom budete sledovat procesy, dokážete bránit zájmy své a své rodiny tím, že budete vytvářet masovou společenskou statistiku chování, která bude blahodárná a příznivá pro realizaci procesů řízení přínosných pro vaši rodinu, pro vaši budoucnost a nepříznivá pro vývoj takové situace, která by vás poškodila.

Uvedu praktický příklad. Odlišný informační stav společnosti a podpora rozdílných procesů na Ukrajině a v Rusku vedla k úspěchu majdanu na Ukrajině a k fiasku Bolotného náměstí v Rusku. Protože lidé na Ukrajině a lidé v Rusku podporovali rozdílné procesy. Na Ukrajině lidé majdan považovali za přínos a o nic jiného než o to své skákání nedbali. A v Rusku Bolotné náměstí lidé vnímali jako zlo a na to náměstí nepřišli. Přenesli tu diskusi do informačního pole na fóra a vytrvale rozbíjeli všechny ideologické postuláty, na jejichž základě byla budována ideologická základna toho bolotného, majdanového procesu.

Když byly všechny ty ideologické postuláty zničeny, Bolotné náměstí zašlo na úbytě samo o sobě. Nesmíte chodit na náměstí, ale k lidem. Internet vám k tomu poskytuje neskutečné možnosti. Je nutné lidem vysvětlovat, jak mají hájit vlastní zájmy a zájmy své rodiny, jak si mají zajistit mírové nebe nad hlavou.

Protože jak majdan, tak i Bolotné náměstí mají posloužit jen k jedné věci, k provedení státního převratu a rozpoutání občanské války ve státě. A ten průlom těch jejich takzvaných lodí, těch kocábek „mocného“ ukrajinského námořnictva, to byl test, zda je možné začít, zda k tomu existuje státní vůle, a jak společnost zareaguje. A společnost zareagovala správně. Žijeme ve státě ne v bandě, a proto…

Ano, máme problémy v oblasti ochrany práva, ale stát tam už dělá pořádek. A právě to musí společnost podporovat. V žádném případě se kauzy nesmí politizovat. Je nutné pracovat normálně. Politizace kauz vede jen k majdanu a na Bolotné. Je nám to zapotřebí? To byste si přáli? Proto znovu opakuji, že abyste obhájili zájmy své a své rodiny, musíte být konceptuálně mocní, mít znalosti. Abyste uměli vyčleňovat řídící informace užitečné vám osobně, abyste ubránili zájmy své a své rodiny, čtěte tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR zveřejněné do června 2018.

A až si osvojíte metodologii koncepce sociální bezpečnosti, tak pochopíte ty práce zveřejněné po tomto datu pod údajnou značkou vnitřního prediktoru SSSR. Braňte zájmy své a své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou. Přeji vám štěstí.
 

Video si môžete pozrieť tu:

Hodnotenie článku:


kladné hodnotenie negatívne hodnotenie

100 %
(8 hodnotení)
Tagy
Zdieľať

Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa musíte prihlásiť

Vytvoriť zadarmo účet
Meno: Heslo:

O autorovi

eugenius


Podobné články

Konvoj slobody -hromadné protesty v Ottawe, Kanada

 

V sobotu, 29.01.2022 sa v hlavnom meste Kanady, Ottawe, priamo pred komplexom Parliament Hill, kde sídli zák...

📅30.01.2022 0 1105x 👤uzivatel

Rozmýšľate už nad letnou dovolenkou? Čo takto tieto destinácie?

 

Kam vyraziť v lete na dovolenku? Sú ľudia, ktorí túto otázku vôbec neriešia. Nie preto, že by nechodi...

📅30.01.2022 0 745x 👤PRclanky
,