asfasdf ×

NázorObčana.sk

Slavica buduje Slovanský svet. Nezabúdajme na svoje korene, tradície a slávnu históriu – aby na nás boli hrdí aj naši predkovia, aj naši potomkovia

 Aktuality

Slovanstvo, Slovania, naša história, tradície, zvyky a budúcnosť slovanstva boli témami včerajšieho Valného zhromaždenia občianskeho združenia SLAVICA, ktoré sa večer konalo v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre.

14 December
2017 21:31:23

 

Foto: autor


V úvode k prítomným prihovoril zakladateľ a predseda združenia Miloš Zverina. Porozprával,  čo všetko sa členom združenia podarilo splniť v tomto roku. Pripomenul, že prvou veľkou akciou v tomto roku bol seminár o dejinách slovanstva a kozáctva, kozáckych zvykoch a obradoch, o teórii umenia SPASU „Psychoenergetická príprava Slovanov - SPAS“, ktorý sa uskutočnil 17 februára v priestoroch Slovenskej akadémie vied v Nitre a ktorý vyvolal obrovský záujem verejnosti. Počas seminára boli predvedené aj praktické ukážky kozáckeho bojového umenia.

Potom si všetci prítomní potreli dokumentárny film o aktivitách občianskeho združenia Slavica v tomto roku. Ďalej Miloš Zverina spomenul na popularizačné prednášky o Slovanoch, ktoré sa uskutočnili v Zlatých Moravciach, Topoľčiankach, Nitre a Zvolene. Ich cieľom bola propagácia Slovanstva. Išlo o zhrnutie tém o Slovanstve vo viacerých oblastiach (písmo, symboly, dejiny, literatúra a pod.).

Porozprával o tom, ako sa členovia početnej slovenskej delegácie zúčastnili na 3. Jubilejnom  všeslovanskom zjazde, ktorý sa konal 26. mája až 3. júna v Moskve, v priestoroch Ruskej štátnej knižnice, potom sa účastníci lodi Kňažná Anastázia presunuli do Petrohradu, kde zjazd pokračoval v historickej budove Lavry Alexandra Nevského. Na Jubilejnom Všeslovanskom zjazde 17-člennú slovenskú delegáciu tvorili zástupcovia o.z. Slavica, Matice Slovenskej, Mladej Matice, Združenia Slovanskej vzájomnosti a Spolku slovenských spisovateľov. Na tomto zjazde vystúpil aj predseda o.z. Slavica Miloš Zverina.

Organizátori prezentovali dokumentárny film o tomto zjazde a histórii Slovanstva. Veľmi pozoruhodná záležitosť: tento film nakrútili ruskí dokumentaristi, bol venovaný histórii slovanstva, histórii Ruska a priebehu jubilejného Slovanského zjazdu. Medzitým v reportáži o zjazde ruskí dokumentaristi väčšinu času venovali práce členom slovenskej delegácie /možno ich zaujali slovenské kroje?/ a okrem inej hudby v tomto filme až dva razy znela krásna melódia slovenskej hymny – na začiatku a v závere filmu. Tak melódia slovenskej hymny očarovala ruských filmárov!  

Ďalšou významnou akciou Slavice bol kurz Škola slovenského ornamentu, ktorý sa konal 16. júna v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre. Hlavnou prednášajúcou bola  PaedDr. Eva Lehoťáková, PhD., ktorá účastníkom kurzu previedla základmi umenia od pravekých čias až po dnešnú, tzv. postmodernú dobu.

Potom sa 30. júna v Nitrianskej galérii konala v poradí už druhá konferencia Pôvodná kultúra Slovanov. Tento projekt vznikol ako priestor pre všetkých ľudí, ktorí sa venujú myšlienkam a tematike Slovanstva, či už v oblasti dejín, kultúry, histórie, umenia a podobne.

Tradičným najväčším podujatím v roku bol už 9. ročník slovanského Slavica festivalu v Nitre 5. júla. Súčasťou tohtoročného Slavica festivalu bol sprievod krojovaných folklórnych súborov, škola slovenského ornamentu a exteriérová výstava slovenského ornamentu. V rovnakom období 4. – 5. júla sa konalo aj podujatie Svet Slovanov, ktoré je pokračovaním projektu z minulého roku, kedy o.z. Slavica, slovenskí motorkári a ruský Motoklub Noční vlci z Moskvy na svojich zastávkach naprieč slovanskými krajinami kládli vence k pamätným miestam Slovanov, sadili lipy priateľstva, odhaľovali pamätné tabule a upevňovali tak vzťahy medzi Slovanmi. Tento rok Slavica spolu so slovenskými motorkármi pripravila pokračovanie projektu v Alekšinciach a Zlatých Moravciach.

Miloš Zverina porozprával o tom, že členovia združenia zorganizovali viacero tradičných stretnutí na Jankovom vŕšku. V priebehu týchto stretnutí patrioticky a proslovanský naladených ľudí sa riešili otázky staroslovienskej pôvodnej kultúry. Na stretnutiach prijali výzvu z Jankovho vršku. Na týchto stretnutiach sa zúčastnili aj zástupcovia občín zo Slovenska, Moravy, Sliezka a Čiech. Vyvrcholením týchto stretnutí boli Oslavy Slovanstva a štátnosti na Jankovom Vŕšku 29. augusta, kedy účastníci podujatia spojili oslavy Dňa ústavy a výročia Slovenského národného povstania s oslavami slovanstva a štátnosti. Preto sa nie náhodne tieto slávnosti konali práve v rodisku slovenských velikánov - Ludevíta Velislava Štúra a Alexandra Dubčeka.

Členovia Slavice sa zúčastnili aj na Slovanskom sneme Občín na Morave 9. - 10. septembra. Na tomto sneme vystúpil Miloš Zverina, Vladimír Lauber a Ján Kozák. Iba o niekoľko dní neskôr členovia Slavice sa zúčastnili na Druhom Belehradskom Slovanskom kongrese /28. – 30. septembra/, ktorý sa konal pri príležitosti 70. výročia slovanského kongresu, ktorý sa uskutočnil 8. až 11. decembra 1946 na rovnakom mieste za účasti prezidenta Juhoslávie Josipa Broza Tita a predstaviteľov delegácií slovanských krajín. Na týchto stretnutiach sa rozoberali problémy jednotlivých slovanských krajín a hľadali sa riešenia ďalšej spolupráce medzi týmito krajinami.

Členovia Slavice 8. októbra zorganizovali Túr na Velestúr. Tento pochod venovali podpore našej Staroslovienskej Kultúre a vďake našim Predkom. Na vrchu Velestúr pod runovým nápisom tejto významnej kultúrnej pamiatky, ktorá má niekoľko tisíc rokov, prečítali Vyhlásenie staroslovienskych rodov.

Sympatizanti a členovia Slavice zorganizovali akciu Sloboda Slovanom, ktorá sa konala v troch obciach - Šulekovo, Hlboké, Vrbovce a vyvrcholila práve v obci Vrbovce pri pamätníku Štúrovských Dobrovoľníkov. Na slávnostiach sa zúčastnili zástupcovia o.z. Slavica, Mladá Matica Nitra, Občina Nitrava, Občina Jihlava, Občina Javorník, Občiansky Tribunál, vojensky historicky klub Vrbovce, zástupcovia obce Vrbovce, emeritný biskup evanjelickej cirkvi Dr. Július Filo. Slovensku hymnu a pieseň Kopala studienku zaspieval výtvarník, básnik a spevák ľudových piesni Jaroslav Hargaš spolu z účastníkmi slávností.

V polovici októbra členovia Slavice vycestovali na týždeň do Moskvy, kde sa stretávali so záujemcami, ktorí sa mienia pripojiť k akcii Slovanský svet a podieľať sa na rozvoji spolupráce slovanských národov. Zúčastnili sa na veľkolepom šou ukončenia sezóny motoklubu Noční vlci a stretli sa s predsedom klubu Alexandrom Zaldostanovom. Rozprávali sa s nim o spolupráci na projekte Svet Slovanov.

Hneď na to členovia Slavice sa 29. októbra zúčastnili na Oslavách Slovanstva v rodisku Jána Kollára /Mošovce, Turiec/. Uctili si pamiatku tohto velikána našich dejín a slovanskej vzájomnosti. Potom pracovali na Medzinárodnej odbornej konferencii Slovanstvo 2017 na Morave. Na konferencii sa diskutovalo aktuálnych otázkach súčasnosti a úlohe slovanských národov v dnešnej dobe a ich budúcnosti.

Miloš Zverina pripomenul, že v tomto roku členovia Slavice určite nebudú chýbať na dvoch podujatiach, ktoré sa uskutočnia 21. decembra v Dome Matice slovenskej v Nitre: Deň staroslovienskej kultúry /o 10. hod./ a Veča s Vladimírom Laubertom /o 16. hod./ a taktiež už tradične sa zúčastnia na silvestrovskom výstupe na Zobor.

Ďalej Miloš Zverina porozprával o aktívnej publikačnej činnosti združenia, pripomenul, že v tomto roku Slavica vydala niekoľko vzácnych kníh: dva diely unikátnej histórie Slovanstva - Bystvor 1 a Bystvor 2, knihu Staroslovienska omaľovánka, Škola slovenského ornamentu, brožúru Starodávna minulosť kozáctva a iné. Nasledoval krátky film – o vydaní knihy Bystvor 1 – novej histórie Slovanov. 

Moderátor celého večer hovoril o tom, že sa členovia združenia Slavica zúčastnili na mnohých celoštátnych podujatiach a zorganizovali aj niekoľko významných vlastných podujatí: oslavy Dňa víťazstva na Slavíne, rozhovor na Slobodnom vysielači, akciu u pamätníka Ľ. Štúra v Nitre, Koncert Nikolaja Jemelina, Výstup na Zobor-Novoletie 7526 a pod.

Miloš Zverina porozprával o tom, že aj v budúcom roku združenie zorganizuje všetky svoje tradičné podujatia, bude aj naďalej propagovať slovanstvo, Slovanský svet a priateľstvo a spoluprácu všetkých slovanských národov. K najvýznamnejším podujatiam v budúcom roku budú patriť: výstava kníh v Dome Matice slovenskej v Nitre, Slavica festival 2018, Výstava Čaro slovenského ornamentu /OC centro, 1.7. - 30. júla/, akcie Svet Slovanov a sadenie líp, konferencia 2000 rokov z histórie Slovanov, seminár Védická kultúra, Slovanské fórum 2018 vo Vsetíne, Festival staroslovienskej hudby SLNOVRAT, Oslavy slovanstva v osobe Ľ. Štúra v Uhrovci, Oslavy slovanstva v osobe J. Kollára v Mošovciach a pod. V rámci slovanských a patriotických akcií združenie zorganizuje výstupy na vrch Zobor, Velestúr, Sitno a Devín.

Miloš Zverina prezradil, že v r. 2018 vydavateľstvo Slavica vydá niekoľko mimoriadne zaujímavých a vzácnych kníh: zborník Fórum Slavica 2010 – 2011, zborník Pôvodná kultúra Slovanov 1 – 2, zborník Symbol a ornament v živote Slovanov, históriu Slovanstva – Bystvor 3,4,5,  Rozprávky A. S. Puškina, brožúru Slovenská ornamentika a veľa iných publikácií.  
 

Ďalej členovia Slavice diskutovali o výzve staroslovienskych rodov, udelili diplomy čestného člena o. z. Slavica najaktívnejším spolupracovníkom. O staroslovenskej kultúre a hudbe hovoril podpredseda združenia a známy hudobník Drahoš Dalloš. O svojej činnosti porozprávali členovia Mladej matice a iných národniarskych a slovanských organizácií.

Veľmi zaujímavé skúsenosti z propagácie slovanstva prezradil hosť z poľského Zakopaného Marek Globoczowski, ktorý navrhol vystúpenie poľského divadelného súboru na Slovensku. Vo svojom repertoári totiž má hru o goralských zbojníkoch. Podčiarkol, že táto hra rozpráva o  spoločnej poľskej a slovenskej histórie.

Aj hosť z Moravy Zdeněk Říha hovoril o skúsenostiach českých a moravských kolegov, navrhol spoločné autobusové zájazdy do miest spojených so slovanskou históriou. Na výročnej schôdze vystúpilo takmer 20 účastníkov, ktorí porozprávali o činnosti svojich slovanských spolkov, navrhovali nové podujatia a spoločné akcie na propagáciu slovanstva. Slovanstvo, Slovania, naša história, tradície, zvyky a budúcnosť slovanstva – to sú témy, ktorým sa združenie Slavica bude aj naďalej venovať a propagovať Slovanstvo a rozvíjať spoluprácu medzi slovanskými národmi. 

Hodnotenie článku:


kladné hodnotenie negatívne hodnotenie

100 %
(8 hodnotení)
Tagy
Zdieľať

Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa musíte prihlásiť

Vytvoriť zadarmo účet
Meno: Heslo:

O autorovi

eugenius


Podobné články

Bojná - Ranč pod Babicou - miesto na zábavu a oddych

 

Aj v okrese Topoľčany nájdeme miesto, kde sa dá oddýchnuť, pozrieť zvieratká, dobre sa najesť či zac...

📅16.08.2020 0 1435x 👤Miki1102

Na Jesennej knižnej burze v Nitre prezentovali niekoľko nových kníh o histórii Slovanov, ich kultúre, tradíciách, zvykoch a symboloch

 

Občianske združenie Slavica zorganizovalo Jesennú knižnú burzu, spojenú s vystúpením rada odborníkov ...

📅09.12.2019 0 1733x 👤eugenius
,