asfasdf ×

NázorObčana.sk

Počas Petrohradského ekonomického fóra podpísali 475 investičných a iných dohôd v hodnote takmer 30 miliónov eur – prezradíme, ktoré to boli

 Aktuality

Na programe fóra sa zúčastnilo 500 popredných expertov z Ruska, Európy, USA, Austrálie a krajín Ázie, na jeho príprave sa podieľali predstavitelia rozličných ekonomických škôl, inštitútov rozvoja, obchodných kruhov z celého sveta.

10 Jún
2017 19:41:34

 

Foto: PEF

Globálna ekonomika sa pokúša nájsť novú rovnováhu. Práve tejto témy sa týkala diskusia o globálnom smerovaní v rámci pracovného programu Fóra. Ďalšou dôležitou témou bol prechod svetovej ekonomiky na nový priemyselný systém. Vláda Ruska pripravila špeciálny program digitalizácie. Boli vybrané tri sektory, kde sa štát podieľa na týchto procesoch a poskytuje im čo najväčšiu podporu: štátna správa, „inteligentné mesto“, a zdravotníctvo.

Hlavným predmetom diskusií v časti venovanej ruskej ekonomike bola stratégia Ruska v nových podmienkach. Obdobie dominancie surovinovej ekonomiky a vysokého tempa ekonomického rastu vystrieda chápanie nevyhnutnosti zabezpečiť „kvalitu rastu“. Ekonomické sankcie voči našej krajine dali podstatný impulz procesu substitúcie tovarov.

Zlepšenie investičnej klímy a podmienok obchodovania v Rusku, to je ďalší problém, ktorý ide celým programom Fóra. Znižovanie tlaku kontrolných orgánov na podnikateľskú sféru, práca, ktorú v tomto smere vykonávajú kontrolné a dozorné orgány a Generálna prokuratúra Ruskej federácie, veľmi pozitívne ovplyvnili podnikateľskú klímu krajiny.

Vyše 900 moderátorov a hostí vystúpilo v diskusii o sociálno-ekonomickom rozvoji, energetike a doprave, ekológii a zdravotníctve, kultúre a turizme, vzdelávaní a vede. Prakticky dvojnásobne, v porovnaní s minulým rokom, sa zvýšil počet podujatí podnikateľského programu Fóra. Stodvadsaťsedem podujatí prebehlo vo formáte panelových diskusií, okrúhlych stolov, televíznych diskusií, pracovných raňajok a biznis-dialógov. Prvýkrát po trojročnej prestávke sa v rámci Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra uskutočnil biznis-dialóg Rusko-USA, na ktorom sa zúčastnil prezident Ruskej federácie Vladimír Vladimírovič Putin.

V priestoroch Fóra sa konalo: zasadnutie „Business 20“(G-20), konferencie BRICS a ŠOS, špeciálne zasadnutie, venované nadchádzajúcemu XIX. Svetovému festivalu mládeže a študentov, ktorý prebehne v októbri v Soči. Petrohradské fórum si zvolili za miesto svojich tradičných stretnutí laureáti Nobelovej ceny, ktorí tu spoločne s Ruskou akadémiou vied zorganizovali špeciálne zasadnutie pod názvom „Veda – pohľad do budúcnosti“.

Veľká pozornosť bola venovaná tematike národnej značky „Made in Russia“. Podľa výsledkov zasadnutia Agentúra strategických iniciatív a Fond „Roskongress“ vystúpili s návrhom vytvoriť Národnú komunikačnú stratégiu s cieľom presadzovať výrobný, exportný, kultúrny, turistický a ľudský kapitál Ruskej federácie na základe projektu Fondu „Roskongress“, „Národná značka 'Made in Russia'“.

Táto stratégia by mala zosúladiť prístupy k uvádzaniu na trh krajiny, koncepcie a stratégie, ako aj unifikovať obraz národnej značky „Made in Russia“ so zreteľom na záujmy všetkých profilových Federálnych orgánov výkonnej moci (FOIV), inštitútov rozvoja a podnikania. Táto stratégia sa má realizovať ako prioritný národný projekt.

Predstavitelia mnohých krajín a zahraničných spoločností si vyberajú Petrohradské medzinárodné ekonomické fórum ako efektívny nástroj podpory svojich vlastných investičných projektov. Tohto roku takúto možnosť využila Indická republika (hosť) a tiež Srbská republika, ktoré v priestoroch Fóra predstavili svoje vlastné výstavné expozície.

Napríklad, konkrétne, India oznámila, že má v úmysle modernizovať svoje ozbrojené sily v celkovej sume 150 miliárd USD. Indický premiér Narendra Modi sa na Petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre osobne stretol s vedúcimi predstaviteľmi subjektov Ruskej federácie.

Petrohradské medzinárodné ekonomické fórum po prvý raz zhromaždilo rekordný počet účastníkov, vyše 14 000 podnikateľov, čelných predstaviteľov medzinárodných organizácií, oficiálnych predstaviteľov, expertov, vedcov a novinárov z viac ako 143 krajín sveta. Medzi nimi boli šéfovia 700 spoločností z Ruska a 400 zahraničných spoločností. Veľké zastúpenie mali spoločnosti z USA, Nemecka, Číny, Japonska a ďalších štátov.

Na Fóre sa zúčastnili aj vysokopostavení zahraniční politici: António Guterres, generálny tajomník OSN; Mohammad Sanusi Barkindo, generálny tajomník Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC); predseda vlády republiky Gabon Emmanuel Issoze-Ngondet; predseda vlády Mongolska Žargaltulgyn Erdenebat, Roosevelt Skerrit, predseda vlády Dominického spoločenstva; Ivica Dačič, poverený funkciou predsedu vlády a minister zahraničných vecí Srbskej republiky; viceprezident Zimbabwe Felekezela Mpoko; druhý viceprezident Republiky Burundi Joseph Butore; prezident Južnej Osetie Anatolij Bibilov; prezident Republiky srbskej Milorad Dodik a ďalší oficiálni predstavitelia.

Organizátori vydali menovky 45 ministrom z 30 krajín. Medzi ruskými oficiálnymi osobnosťami, ktoré sa zúčastnili na fóre, bolo 6 námestníkov predsedu vlády Ruskej federácie, 19 ministrov, 30 vedúcich federálnych služieb a agentúr. Účastníci Fóra navštívili SPIEF Investment & Business Expo - výstavu ruských a zahraničných investičných projektov, vystavených na 25 výstavných plochách. V tomto roku o práci Fóra písalo viac ako 3000 novinárov, ktorí zastupovali 800 médií zo 45 krajín.

Ústredným podujatím Fóra bolo plenárne zasadnutie za účasti prezidenta Ruskej federácie Vladimíra Putina, predsedu vlády Indickej republiky Narendu Modiho, rakúskeho kancelára Christiana Kerna a tiež moldavského prezidenta Igora Dodona. Povolenie na prenos plenárneho zasadnutia Petrohradského ekonomického medzinárodného fóra získalo 83 televíznych kanálov, ktoré, ako členovia Európskeho vysielacej únie (EBU), pokrývajú celú Európu a krajiny Afriky. Osobitne prenášal plenárne zasadnutie indický štátny kanál Doordarshan (21 národných a 11 družicových kanálov). Prostredníctvom kanálov NBC mali možnosť plenárne zasadnutie sledovať na území USA. V Číne vysielali z priestorov Fóra reportáže. Z Petrohradu vysielali naživo spravodajské štáby popredných televíznych kanálov z 28 krajín.

Fóra sa zúčastnili vysokí predstavitelia medzinárodných organizácií ako sú Organizácia Spojených národov, MAAE, Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), Fórum krajín vyvážajúcich plyn, Svetová energetická rada, Medzinárodný výbor Červeného kríža a Svetová banka.

Tento rok na Petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre (PIEF) bolo podpísaných 475 investičných dohôd, memoránd a dohôd o zámere v celkovej hodnote 1,8179 biliónov rubľov (zmluvy, hodnota ktorých nie je obchodným tajomstvom).

Najvýznamnejšie z nich:

• dohoda nemeckej chemickej spoločnosti Linde Group s ruskou skupinou „TAIF“ o výstavbe nového výrobného etylénového komplexu na báze „Nižnekamskneftechim“ v sume 600 miliárd rubľov;

• dohoda medzi štátnou korporáciou GK „Rosatom“ a Korporáciou pre atómovú energiu Indie o výstavbe 5. a 6. energetických blokov AE „Kudankulam“ v sume 239,4 miliárd rubľov (4,2 miliardy USD);

• dohovor o zámere mesta Petrohradu a Eurázijskej rozvojovej banky v súčinnosti s VTB Bankou (PJSC) podieľať sa na realizácii projektu výstavby rýchlostnej magistrály s mostom cez rieku Nevu v profile ulíc Fajansová a Zoľná – Východná rýchlostná dráha v sume 150 miliárd rubľov;

• dohoda medzi štátnou korporáciou GK „Rosavtodor“ a  „Juho-východná magistrála OAS“ o financovaní, výstavbe a prevádzkovaní spoplatnenej CKAD Moskovskej oblasti v sume 78,5 miliárd rubľov;

• dohoda medzi Štátnym unitárnym podnikom GUP „Vodokanál Petrohradu“ a Eurázijskou rozvojovou bankou o spolupráci pri realizácii a financovaní investičného programu GUP „Vodokanál Petrohradu“ v sume 60 miliárd rubľov;

• dohoda medzi Ministerstvom priemyslu a obchodu, Ltd. „Tulačermet-Oceľ“ a Tulským regiónom o spoluúčasti na investičnom projekte výstavby komplexu zlievarenského valcovania v sume 43,7 miliárd rubľov;

• dohoda medzi VEB a „Transholdinglizing“ o obstaraní 770. vagónov pre moskovské metro v sume 38,6 miliárd rubľov;

• dohoda medzi JSC „MChK „EuroChem“ a čínskou korporáciou ChemChina o zriadení spoločnej priemyselnej výroby v Rusku v sume 28,5 miliárd rubľov.

Pre porovnanie: v roku 2015 v rámci PIEF sa podpísalo 205 zmlúv, v roku 2016 - 356.

S cieľom rozvoja nových medzinárodných komunikačných platforiem Fond „Roskongress“ podpísal sériu dohôd. Sú to najmä dohody o strategickom partnerstve s agentúrou Invest India, Rakúskou spolkovou hospodárskou komorou (podpis dohody sa konal za prítomnosti Spolkového kancelára Rakúska Christiana Kerna a poradcu Prezidenta Ruskej federácie Antona Kobjakova), so Svetovým ekonomickým fórom, Obchodnými komorami Srbska, Bieloruska, Ústavom propagácie exportu a investícií Ekvádoru, Kanadskou obchodnou asociáciou v Rusku a Eurázii (CERBA), podnikateľskými asociáciami Fínska a Švédska (East Office of Finnish Industries, Business Sweden), Fondom rozvoj a podpory Medzinárodného diskusného klubu „Valdaj“.

V súlade s nariadením Prezidenta Ruskej federácie počnúc týmto rokom bude na trvalom základe v rámci Fóra organizovaná sekcia mládežníckeho fóra. Fórum je tradične platformou, na ktorej sú široko prezentované investičné možnosti ruských regiónov. Tohto roku sa podujatí usporiadaných v rámci pracovného programu Fóra zúčastnili zástupcovia všetkých 85 subjektov Ruskej federácie, z toho 76 subjektov bolo zastúpených na úrovni vrcholového vedenia.

Na Fóre bola podpísaná dôležitá dohoda o vytvorení a uvedení do života spoločnej platformy na agregovanie a analytickú selekciu opatrení štátnej pomoci s ohľadom na konkrétneho prijímateľa, teda niečoho ako svojrázny "intelektuálny navigátor štátnej podpory", za účasti fondu Roskongress a Ruskej informačnej agentúry TASS a s podporou hlavných rozvojových inštitúcií: Agentúry strategických iniciatív, banky Vnešekonombank, Korporácie pre rozvoj malého a stredného podnikania, Fondu rozvoja priemyslu a Ruského fondu priamych investícií.

Okrem toho bola na Fóre nastolená téma vybudovanie Národného kongresového úradu Ruska. Hlavným cieľom pôsobenia Národného kongresového úradu Ruska bude vytváranie a šírenie pozitívneho imidžu Ruskej federácie ako krajiny s priaznivou obchodnou a investičnou klímou, a to prostredníctvom rozvoja a podpory národnej eventovej industrie.

Národný kongresový úrad sa bude venovať realizácii niekoľkých kľúčových úloh, napríklad vypracovaniu marketingovej stratégie štátu a propagovaniu jednotlivých území (destinácií) na medzinárodnej úrovni; vytvoreniu "jednotného prístupového bodu" pre potenciálnych medzinárodných organizátorov stretnutí alebo kongresových a výstavných podujatí za účelom usporiadania a realizácie takých podujatí v Ruskej federácii; presadzovaniu národnej reputácie Ruska ako vhodného a priaznivého miesta na uskutočňovanie medzinárodných kongresových a výstavných podujatí; realizácii vzdelávacích projektov zameraných na zástupcov eventovej industrie; atď.

Národný kongresový úrad Ruska súčasne plánuje, že bude mať účasť na rozličných profilových medzinárodných podujatiach a asociáciách, kde bude predstavovať na jednom výstavnom mieste pod hlavičkou Ruska rozličné destinácie a infraštruktúrne možnosti regiónov, ale aj celej krajiny. Pre zahraničných nákupcov a organizátorov kongresových a výstavných podujatí sa tiež budú usporadúvať poznávacie zájazdy.

Národný kongresový úrad Ruska bude mať právnu formu asociácie a práca v ňom umožní každému účastníkovi eventového trhu, aby bol bezprostredne zaangažovaný na vytváraní aktuálnej agendy.

Okrem rozsiahleho pracovného programu Petrohradské medzinárodné ekonomické fórum sprevádzalo 88 kultúrnych športových podujatí. Taký pestrý program umožnil účastníkom Fóra pracovať na dôvernejšej a produktívnejšej úrovni a vytvoril priaznivú atmosféru pre neoficiálny dialóg. Pritom treba poznamenať, že tento ročník fóra bol špecifický tým, že bohatý športový program a športová tematika vôbec sa dostali do samotnej pracovnej agendy Fóra. Vznikol tak nový priestor dôvery pre efektívne vzájomné spolupôsobenie ruských a svetových vedúcich športových činiteľov, šéfov medzinárodných firiem, organizačných výborov a regiónov, ktoré sa bezprostredne zúčastňujú na realizácii najväčších športových projektov.

Tohtoročné Fórum sa stalo efektívnym nástrojom na prediskutovanie, hľadanie odpovedí a nachádzanie riešení aktuálnych otázok v najrozmanitejších sférach. Nadchádzajúce Petrohradské medzinárodné ekonomické fórum sa má konať 24. – 26. mája 2018.

Hodnotenie článku:


kladné hodnotenie negatívne hodnotenie

100 %
(4 hodnotenia)
Tagy
Zdieľať

Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa musíte prihlásiť

Vytvoriť zadarmo účet
Meno: Heslo:

O autorovi

eugenius


Podobné články

Výročie: pred 150 rokmi sa narodil zbožňovaný a preklínaný Vladimír Lenin

 

Komunisti dnes majú sviatok: pred 150 rokmi sa narodil zbožňovaný a preklínaný, ospevovaný a ohováran...

📅22.04.2020 0 1516x 👤eugenius

V „brlohu“ Nočných vlkov v centre Moskvy prebieha séria veľkolepých novoročných predstavení pre deti

 

V areáli Nočných vlkov na ulici Nižnie Mnevniki v centre Moskvy je v týchto dňoch rušno: prebieha tam s...

📅07.01.2020 0 2044x 👤eugenius

Motorkárky ruského ženského klubu „Nočné Valkýry“ zablahoželali k narodeninám čestnej členke klubu, ktorá sa preháňa na motorke už 70 rokov

 

Motorkárky ruského ženského klubu „Nočné Valkýry“ zablahoželali ku krásnym 89. narodeninám čes...

📅30.11.2019 0 1922x 👤eugenius

Petrohradskí Noční vlci vysadili ihličnany a zablahoželali prezidentke klubu „Nočné Valkýry“ Jekaterine k narodeninám

 

„Noční vlci“ v posledných dňoch odchádzajúceho roka už tradične sa zúčastňujú na mnohých podu...

📅28.11.2019 0 1695x 👤eugenius

Kalendár

Calendar Widget by CalendarLabs

Prihláste sa k odoberaniu nových článkov

Váš email nebude poskytnutý tretím stranám.
Neposielame SPAM, vážime si Vaše súkromie.

,