asfasdf ×

NázorObčana.sk

Sergej Lavrov na Valnom zhromaždení OSN: „Západ bezohľadne rozširuje NATO smerom na Východ, provokuje nestabilitu a podporuje protiruské nálady“

 Aktuality

Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov vo svojom prejave na 72. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku zdôraznil, že Západ budoval svoju politiku na princípe „kto nie je s nami, je proti nám“ a zvoli si veľmi nezodpovednú politiku.

24 September
2017 19:04:41

 

Foto: MZVR

Pripomenul, že v decembri minulého roka Valné zhromaždenie OSN prijalo rezolúciu, podporujúcu nastolenie demokratického a spravodlivého svetového poriadku, v ktorej je jasne definovaná neprípustnosť zasahovania do vnútorných záležitostí suverénnych štátov, odmietajú sa štátne prevraty ako metóda zmeny vládnej moci, hovorí sa o nutnosti vylúčenia z medzinárodných stykov snáh o protizákonný nátlak jedného štátu na druhý, vrátane exteritoriálneho použitia národnej legislatívy.

„Drvivá väčšina členských štátov OSN hlasovala za uznesenie. V menšine boli najmä tie krajiny, ktoré sa v rozpore s cieľmi a zásadami Charty OSN pokúšajú získať dominantné postavenie v globálnych záležitostiach, presadzovať vlastný model vývoja a vlastné „hodnoty“ štátom a národom, pridŕžajúc sa logiky unipolarity, ktorá podkopáva medzinárodné právo.

Svet však nestojí nehybne. Je povzbudivé, že Prezident USA D. Tramp predvčerom z tejto tribúny jasne povedal o dôležitosti rešpektovania zásad suverenity v medzinárodných záležitostiach. O tom, že postavenie lídra si treba vydobyť príkladmi a nie diktovaním vlastnej vôle iným národom. O tom, že krajiny vyznávajúce iné hodnoty, kultúru a  zámery môžu nielen spolunažívať, ale pracovať ruka v ruke na základe vzájomného rešpektu. Myslím si, že tieto slová podpíše každý z nás. Najmä, ak sa zahraničná politika USA bude uskutočňovať na tomto základe.

Zvrchovanosť, nezasahovanie do vnútorných záležitostí, rovnoprávnosť národov, vzájomný rešpekt - v medzinárodných vzťahoch Rusko vždy dodržiavalo tieto zásady. A bude ich naďalej obhajovať. Počas posledného štvrťstoročia naša krajina, a to aj napriek skúškam, ktoré sme prežili, poctivo zdolala náležiacu jej časť dedičstva „studenej vojny“, urobila veľa pre posilnenie dôvery a vzájomného porozumenia v euroatlantickom priestore, vo svete ako celku. Avšak, nestretli sme sa s ústretovou vzájomnosťou zo strany našich západných partnerov ktorí, opojení iluzórnou vidinou „konca dejín“, sa doteraz snažia prispôsobiť dnešným realitám rudimentárne inštitúcie z éry konfrontácie vojenských blokov. NATO sa snaží obnoviť atmosféru „studenej vojny“, odmieta premeniť na skutočnosť slávnostne vyhlásený v roku 1990 princíp rovnej a nedeliteľnej bezpečnosti v priestore OBSE.

Západ budoval svoju politiku na princípe „kto nie je s nami, je proti nám“, zvolil si cestu bezohľadného rozširovania NATO smerom na Východ, provokujúc nestabilitu na území bývalého Sovietskeho zväzu a podporujúc protiruské nálady. Práve z tejto politiky korení dlhotrvajúci konflikt na juhovýchode Ukrajiny. Napriek úsiliu „normandského formátu“ a Kontaktnej skupiny kyjevské úrady ustavične vymýšľajú nové úskoky na sťaženie vykonávania ich záväzkov určených v minskom „Balíku opatrení“ z 12. februára 2015, ktorý bol schválený BR OSN.

Aj za týchto podmienok sa však Rusko zameriava na konštruktívnu prácu, hľadanie všeobecne prijateľných postupov vykonávania Minských dohôd. Reagujúc na vyjadrované obavy o situácii v bezpečnostnej sfére, Prezident Ruskej federácie Vladimir Putin vyšiel s iniciatívou zriadenia misie OSN na zaistenie ochrany pozorovateľov OBSE v Donbase. Príslušný návrh uznesenia je poskytnutý Bezpečnostnej rade OSN. Očakávame, že ruský návrh pomôže urovnať vnútornú ukrajinskú krízu ktorá vypukla po protiústavnom štátnom prevrate spôsobenom extrémnymi radikálmi. Dúfame v konštruktívne, bez hier s nulovým výsledkom, vzájomnú súčinnosť pri riešení týchto otázok s partnermi – a to v Európe, aj v USA.

Tu, na pôde OSN, by sme nemali zabúdať na počiatky Spojených Národov. Norimberský proces, jeho rozhodnutia vystríhajú pred zabúdaním na poučenia z Druhej svetovej vojny a katastrofálne dôsledky pokusov rozhodovať o osudoch sveta na úkor oprávnených záujmov iných štátov a národov. Je rúhaním, skrývajúc sa ustaranosťou o slobodu názorov, nadŕžať radikálnym hnutiam, ktoré hlásajú neonacistickú ideológiu a stavajú sa za glorifikovanie nacistov a ich prisluhovačov. Je nutné urobiť dôsledné kroky ktoré spoľahlivo prekazia šírenie neonacizmu  a revanšizmu, extrémizmu a xenofóbii, posilnia medzietnický a medzikultúrny súlad.

Podnecujúc nenávisť a intoleranciu teroristi, extrémisti, nacionalisti ničia a znesväcujú objekty historickej, náboženskej a kultúrnej hodnoty. V civilizovanej Európy sa toleruje demolácia pomníkov osloboditeľom kontinentu, hrdinom Druhej svetovej vojny, víťazstvo v ktorej sformovalo základy Spojených Národov. Považujeme za nevyhnutné zamerať pozornosť Valného Zhromaždenia aj UNESCO na tento problém za účelom vytvorenia  požadovaného právneho rámca na potláčanie podobných aktivít. Rusko mieni predložiť príslušné návrhy.

Pokladáme za neprípustné nevšímať si aj pretrvávajúci v Európe hanebný jav osôb bez občianstva, ako aj potlačovanie jazykov národnostných menšín, čo je zjavným porušením Konvencie Rady Európy.

Stáročia svetových dejín dokázali, že trvalé riešenie nezhôd je možné len prostredníctvom dialógu, hľadaním rovnováhy medzi základnými záujmami konfliktných strán. Bohužiaľ, v arzenáli mnohých západných štátov čoraz častejšie prevažuje nie diplomacia, ale brutálny postup. Uvalenie jednostranných sankcií - okrem tých, ktoré ukladá Bezpečnostná rada OSN - je nelegitímne a podkopáva kolektívnu povahu medzinárodného úsilia.

Dnes všetci úzkostlivo sledujú, ako ďalšie jednostranné reštriktívne opatrenia USA proti Iránu, ktoré sú naviac exteritoriálne, ohrozujú vykonávanie Spoločného komplexného akčného plánu, jedného z najdôležitejších skutočných faktorov regionálnej a medzinárodnej stability.

O mylnosti jednostranných sankcií svedčí aj príklad trvajúcej viac ako pol storočia americkej blokády Kuby, okamžité zrušenie ktorej po desaťročia žiadajú takmer všetky členské štáty OSN. Je načase uvažovať o tom.

Nebezpečné sa roztáča konfrontačná špirála okolo KĽDR. Rozhodne odsudzujeme jadrové raketové avantúry Pchjongjangu, ktoré sú v rozpore s rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN. Avšak, eskalácia vojenskej hystérie nie je len slepou uličkou, ale je zničujúcou cestou. Všetky rezolúcie BR OSN sa musia vykonávať, nesporne. Vo všetkých sa však spolu so sankciami uvádzajú aj ustanovenia o nutnosti obnovenia rokovaní. Vyzývame prerušiť blokovanie týchto ustanovení. Neexistuje alternatíva pre politické a diplomatické postupy zamerané na vyriešenie jadrovej otázky Kórejského polostrova (JPKP) prostredníctvom dialógu medzi všetkými zúčastnenými stranami. Vyzývame zodpovedných členov svetovej komunity aby podporili rusko-čínsku „cestovnú mapu“ ozrejmenú v Spoločnom vyhlásení MZV Ruska a ČĽR zo 4. júla.

Neprijateľné je podnecovanie k nepokojom a hrozby vojenskej intervencie v mene „demokratizácie“ Venezuely, ako aj akcie, ktoré majú za cieľ podlomiť legitímne úrady v ktorejkoľvek krajine. Pri akýchkoľvek vnútorných konfliktoch by medzinárodné spoločenstvo malo pobádať strany k národnému zmiereniu a kompromisom.

Pokusy ignorovať názory iných, uchyľovať sa k diktatúre a ultimátam, k použitiu sily obchádzajúc Chartu OSN, sa nikdy neskončili dobre. Boom medzinárodného terorizmu, milióny utečencov, bezprecedentné vlny ilegálnej migrácie do značnej miery korenia z avantúr posledných rokov podniknutých na zmenu „nežiaducich režimov“ a to s použitím vojenského zásahu, čo rozosialo zmätok a skazu na Strednom východe a v Severnej Afrike a otvorilo cestu pre prienik teroristov do tých častí zemegule kde predtým nikdy neboli.

Napriek skutočnosti, že ISIL ustupuje v Sýrii a Iraku, je potrebné vynaložiť oveľa viac úsilia na stabilizovanie regiónu. Dovoľte mi pripomenúť, že je treba bojovať nielen s ISIL, ale aj s jednotkami „Nusrat“, ktoré z akýchsi dôvodov ušetrili členovia americkej koalície.

Vývoj situácie v Sýrii odôvodňuje opatrný optimizmus. V dňoch 14.-15. septembra na šiestom Medzinárodnom stretnutí o Sýrii v Astane sa zavŕšila registrácia štyroch zón de-eskalácie, dohoda o zriadení ktorých bola dosiahnutá vďaka účasti Ruska, Iránu, Turecka, USA, Jordánska a OSN s podporou mnohých ďalších krajín.

Tieto dohody vytvárajú podmienky pre ďalší rozvoj smerom k implementácii rezolúcie 2254 na základe priameho dialógu medzi vládou a opozíciou, zjednotenia ich úsilí v prospech čo najskoršej likvidácie ohniska terorizmu a nastolenia mieru v celej krajine, obnovenie jeho územnej celistvosti, riešenie akútnych humanitárnych problémov.

Najnaliehavejšou úlohou je zvýšenie dodávok humanitárnej pomoci a odmínovanie oslobodeného územia. Sme presvedčení, že do týchto akcií, s udržaním vedúceho postavenia OSN a bez navrhovania akýchsi predbežných podmienok by sa mali zapojiť všetci, ktorí si úprimne prajú mier pre Sýriu a pre jej obyvateľov.

Samostatnou témou sú prípady použitia chemických zbraní v regióne. Všetky z nich musia byť vyšetrené spravodlivo a profesionálne, bez snáh o zmanipulovanie činnosti Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) a Spoločného vyšetrovacieho mechanizmu (JIM) OPCW- OSN pri vyšetrovaní prípadov použitia chemických zbraní v Sýrii (CMP).

Riešenie humanitárnych problémov, zmierenie bojujúcich strán - to všetko platí aj pre iné krízové ​​situácie v regióne, vrátane situácie v Líbyi, Jemene a Iraku. V každej z týchto situácií, ako v každom inom konflikte, Rusko sa pridŕža vyváženej línie, pracuje so všetkými stranami.

Keď už hovoríme o problémoch regiónu Blízkeho východu a Severnej Afriky, nemôžeme odsunúť do pozadia a navyše opomenúť rezolúciu OSN o palestínskej otázke a Arabskú mierovú iniciatívu. Veľký význam pripisujeme obnoveniu palestínskej jednoty a vítame úsilia Egypta týmto smerom. Rusko je pripravené všestranne podporiť obnovenie priamych rokovaní medzi Izraelom a Palestínou, spolupracovať pre tieto účely s partnermi v rámci „kvarteta“ a Ligy arabských štátov. Neurovnaný palestínsky problém zostáva naďalej zdrojom špekulácií extrémistov, ktorí verbujú do svojich radov nových priaznivcov.

Neutíchajúce krvavé teroristické útoky na celom svete svedčia o iluzórnosti pokusov vytvoriť „nezávisle ostrovčeky bezpečnosti“. Proti extrémizmu a terorizmu sa musí bojovať iba spoločne, bez dvojakého metra a skrytých agend, nadväzujúc na najdôležitejšiu zodpovednosť štátov – tak, ako sa uvádza v Globálnej stratégii OSN - boj proti terorizmu.

Vítame reformu protiteroristickej činnosti systému OSN iniciovanú Generálnym tajomníkom, ktorú schválilo Valné zhromaždenie. Vymenovanie predstaviteľa Ruskej federácie na čelo vytvoreného Úradu OSN pre boj proti terorizmu vnímame ako uznanie úlohy Ruska v boji proti tomuto zlu. Ďakujeme všetkým za podporu.

Rusko je prívržencom  sveta bez jadrových zbraní. Podľa platných zmluvných režimov pre kontrolu zbraní a ich nešírenia, úplná likvidácia týchto zbraní by mala znamenať ukončenie procesu všeobecného a úplného odzbrojenia, pri zaistení rovnej a nedeliteľnej bezpečnosti. Pokusy o odsunutie jadrových zbraní „mimo zákon“ - bez zohľadnenia reálií moderného sveta a ignorovania všetkého súhrnu faktorov, ktoré ovplyvňujú dnešnú strategickú stabilitu - len odďaľujú spoločný cieľ, podkopávajú konsenzuálne režimy Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT) a Dohody o všeobecnom zákaze jadrových testov (CTBT).

Vyzývame vás povedať spoločne „nie“ militarizácii informačného priestoru. Nesmieme pripustiť jeho transformovanie na arénu vojensko-politickej konfrontácie, využívanie informačných a komunikačných technológií (IKT) ako nástroja nátlaku, na spôsobenie hospodárskej škody, propagandu teroristických a extrémistických ideológií.

Je dôležité zamerať úsilie OSN na vypracovanie pravidiel zodpovedného správania sa v digitálnej sfére, ktoré by vyhovovali bezpečnostným záujmom všetkých štátov.

Rusko navrhlo univerzálnu konvenciu o boji proti počítačovej kriminalite vrátane počítačového hackingu. Navrhujeme začať diskusiu už počas súčasného zasadnutia.

Je zrejmé, že aj v budúcnosti svet bude musieť čeliť množstvu nových dlhodobých problémov, vskutku všeľudskej podstaty. Nemáme právo vyčerpávať sily, premrhávať energiu a čas na geopolitické hry. Požadujú sa nie jednostranné, ale kolektívne postupy.

Proces formovania polycentrického svetového usporiadania - objektívny trend, ktorý odráža globálne prerozdelenie rovnováhy síl, zmohutnenie faktora kultúrnej a civilizačnej identity národov. Tomuto trendu sa budú musieť prispôsobiť všetci, vrátane tých, ktorí si zvykli hospodáriť vo svete po svojom. Je v záujme nás všetkých nepokúšať sa o zdržovanie prirodzeného procesu. Musíme premeniť svetový poriadok na spravodlivý a demokratický, taký, akým ho videli otcovia - zakladatelia OSN. Globalizácia by nemala vyvolávať antagonistické protirečenia, ale by mala zohrávať zjednocujúcu úlohu, zohľadňovať záujmy všetkých štátov bez výnimky, prispievajúc k zabezpečeniu stabilnej a bezpečnej budúcnosti pre celé ľudstvo.

Bez vzájomnej dôvery nie je možné počítať s účinnou realizáciou ambicióznych Cieľov udržateľného rozvoja a Parížskej dohody o klíme, riešením globálnych úloh potravinovej bezpečnosti,  populácie, zdravotníctva – ktoré sú tak dôležité pre rozvojové krajiny.

Medzi základné zásady medzinárodných vzťahov by malo patriť uznanie politického pluralizmu, slobody voľby a zvrchovanosti práva. Je nutné odstúpiť od stávok na vojenské aliancie, treba poskytovať podporu a bezpečnostné záruky štátom, ktoré si zvolili neutralitu. V ekonomickej oblasti – presadzovať uvoľnenie pre obchod a investície, zastaviť politizovanie hospodárskych kontaktov. Mimo politiky by malo zostať a existovať medzinárodné olympijské a celkove športové hnutie.  Predovšetkým je potrebné vzdelávať mladých ľudí k rešpektovaniu kultúrnej a civilizačnej rozmanitosti moderného sveta.

Pozývame všetkých na XIX. Svetový festival mládeže a študentov, ktorý za menej ako mesiac bude v našej krajine hostiť Soči. V rovnakom čase sa v Rusku  uskutoční ďalšia významná udalosť - 137. zhromaždenie Mimoparlamentnej únie v Petrohrade, hlavnou témou  ktorého bude posilnenie mieru a bezpečnosti prostredníctvom kultúrneho a medzináboženského dialógu. Snažme sa podporovať dialóg medzi rôznymi kultúrami a náboženstvami, zastavme používanie historických udalostí na podnecovanie nenávisti a fóbií.

Filozofia spolunažívania, prepojenosti, harmonizovania záujmov rôznych krajín je základom predloženej Prezidentom Ruska Vladimirom Putinom koncepcie Veľkého euroázijského partnerstva otvoreného pre všetky krajiny Ázie a Európy s cieľom formovania jednotného hospodárskeho a humanitárneho priestoru založeného na princípe nedeliteľnej bezpečnosti. Netreba dodávať, že zabezpečenie rovnakých práv pre všetkých – občanov, aj štátov - je univerzálna požiadavka, tak, ako to, v podstate, vyžaduje Charta OSN.

Práve tieto spravodlivé princípy sú základom činnosti organizácií, v ktorých sa Rusko aktívne zúčastňuje: SNŠ, CSTO, Eurázijské hospodárske spoločenstvo (ESUO), SCO a BRICS. Pri nadväzovaní vzťahov s ASEAN, Africkou úniou, CELAC, ďalšími združeniami v Ázii, Afrike a Latinskej Amerike tieto princípy majú základný význam. Spoločne dosahujeme vyváženejšie postupy v práci takých štruktúr, ako sú „Skupina 20“,  APEC, MMF, IBRD.

Sme presvedčení o životaschopnosti OSN, očakávame aktívnu úlohu Generálneho tajomníka ktorou prispeje k plnohodnotnému realizovaniu potenciálu Svetovej organizácie opierajúceho sa na ciele a zásady Charty s rešpektovaním výsad medzivládnych orgánov. Zvlášť uvážlivý prístup si vyžadujú plány reformy mierových síl a ich operácií, v ktorých by nemalo dôjsť k prudkým zmenám a prehliadnutiu neoceniteľných skúseností získaných po desaťročia.

Pred dvomi tisíckami rokov rímsky filozof Seneca napísal: „Narodili sme sa, aby sme spolu žili.“ Najbližšie k pochopeniu tejto danosti boli otcovia - zakladatelia OSN. Boli presvedčení (a zapísali to v Charte), že sama o sebe možnosť spolužitia na jednej planéte darovaná Bohom nám všetkým by nás mala podnietiť k zjednoteniu, aby sa predišlo hrôzam ďalších vojen. V súčasnosti sa mimoriadne vyžaduje obrodenie kultúry diplomacie, dialógu, vyhľadávanie rovnováhy záujmov ako protikladu k inštinktom rýchleho rozhodovania a túžbe „potrestať neposlušné“. V skutočnosti, hovoríme o zachovaní všetkej hojnosti a rozmanitosti ľudstva.

Rusko vždy predtým aj teraz ústretovo pristupuje k spolupráci so všetkými, ktorí majú záujem o rovnoprávnu a vzájomne úctivú spoluprácu. Budeme i naďalej presadzovať tieto stanoviská v práci OSN za účelom zdokonaľovania globálnej správy a skutočnej demokratizácie medzinárodných vzťahov,“ ubezpečil ruský minister zahraničia Sergej Lavrov v závere svojho prejavu na 72. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.

Video si môžete pozrieť tu:

Hodnotenie článku:


kladné hodnotenie negatívne hodnotenie

100 %
(7 hodnotení)
Tagy
Zdieľať

Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa musíte prihlásiť

Vytvoriť zadarmo účet
Meno: Heslo:

O autorovi

eugenius


Podobné články

Konvoj slobody -hromadné protesty v Ottawe, Kanada

 

V sobotu, 29.01.2022 sa v hlavnom meste Kanady, Ottawe, priamo pred komplexom Parliament Hill, kde sídli zák...

📅30.01.2022 0 1112x 👤uzivatel

Rozmýšľate už nad letnou dovolenkou? Čo takto tieto destinácie?

 

Kam vyraziť v lete na dovolenku? Sú ľudia, ktorí túto otázku vôbec neriešia. Nie preto, že by nechodi...

📅30.01.2022 0 751x 👤PRclanky
,