asfasdf ×

NázorObčana.sk

Slovanská revolta

 Aktuality

Často počúvam rozprávky o tom, ako Lenin a boľševici zvrhli cára, ako Rusi a všeobecne Slovania nevedia nič o demokracii, pretože prešli z feudalizmu rovno do boľševickej diktatúry preto sa žiada uviesť veci na pravú mieru.

22 November
2017 18:01:47

Foto: Facebook


Celá situácia v Rusku vyplynula z neschopnosti a neochoty cára Nikolaja II. riešiť problémy ľudu.
Vo februári 1917 Nikolaj II. vydal príkaz strieľať do protestujúcich, vojaci však odmietli, postrieľali svojich veliteľov a pridali sa na stranu búriaceho sa ľudu.
Na to cár Nikolaj, Nemec z rodu Hollstein-Gottorp-Romanov abdikoval.

To bola Februárová revolúcia.

Rusko tak nastúpilo na cestu demokratizácie, cár abdikoval, zakladali sa snemy = soviety... Toto vznikajúce Sovietske Rusko ovšem nemalo nič spoločné s bolševikmi, tí nastúpili mesiace po abdikácii Nikolaja II.

Sovietske Rusko vznikalo ako slobodná krajina a to v časoch keď dnešné európske, takzvané vyspelé demokracie, žili v plnohodnotnom feudalizme.

Zjednodušene povedané, po Februárovej revolúcii súperili dve strany, Ústavná demokratická strana  a Socialisticko-revolučná strana (Alexandr Fjodorovič Kerenskij predseda Gosdumy od júla do novembra 1917).

Prvým predsedom Gosdumy bol od marca do júla 1917 Georgij Jevgenievič Ľvov z Ústavnej demokratickej strany. Od júla 1917 tento post zastával socialista Alexandr Fjodorovič Kerenskij a to až do novembra 1917... Výmeny na postoch prebiehali pokojne, demokraticky a to v období keď v Nemecku aj v Rakúsko-Uhorsku vládli monarchovia!

Nanešťastie podobný systém vládnutia sa zdal mnohým natoľko nezvyčajný, že si demokraciu zamieňali s bezvládím. K tomu sa pripája fakt, že veľká časť Rusov žila v biede - rovnako ako Európania. Svet bol sužovaný okrem feudalizmu aj Prvou Svetovou vojnou.
V takýchto chvíľach ľudia pluralitu názorov podvedome vnímajú ako mocenské vákuum. Hľadajú niekoho kto by šmahom ruky vyriešil ich trable a ľahko naletia „spasiteľom“. V tomto momente na scénu prichádza Germánmi financovaný Lenin.

Veľká Októbrová revolúcia bola robená podľa rovnakého scenára ako Majdan na Ukrajine.
Prišiel nemecký agent Uljanov - Lenin, zvrhol DEMOKRATICKY ZVOLENÚ vládu, rozpútal občiansku vojnu, vzdal sa boja s Nemeckým spolkom... Samozrejme treba si uvedomiť že v Rusku pôsobil aj Kolčak a monarchisti, v krajine bol chaos, bez chaosu by sa Lenin k moci nikdy nedostal.

Počas Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie teda cár dávno nebol pri moci, abdikoval v marci po Februárovej revolúcii a preto ho Lenin nemohol ani zvrhnúť. VOSR bol štátny prevrat ktorý prospel len a jedine Germánom.

Lenin aj podľa vlastných slov len "zodvihol moc ležiacu na zemi" a žiadne násilie nebolo potrebné.

Osobne si myslím, že následná občianska vojna by vôbec nebola začala ak by Lenin - platený zo západu monarchami – nebol začal onen zbytočný teror. Socializmus mohol byť bez problémov zavedený s pomocou sovietov (snemov) pokojne a bez násilia, keďže Socialisti získali podiel na vláde už počas leta a proces už fakticky nastal.

Slobodné a občianskou vojnou neoslabené Rusko by však neposlúžilo Germánom v ich snahe o uzavretie východnej fronty.

Rakúsko-Uhorsko aj Nemecké cisárstvo bojovali o prežitie, neodvratne prehrávali Prvú Svetovú vojnu ktorú začali v honbe za mocou a majetkom.
Pred vojnou Rakúsko-Uhorsko obsadilo  Bosnu a Hercegovinu a keď zaútočilo na Srbsko, prekročil Franz Josef I. hranicu únosnosti. Vstúpil totiž do sféry vplyvu cárskeho Ruska.

Germáni po stáročia hľadali Lebensraum – životný priestor, jediné čo sa zmenilo bol názov organizácie pod ktorej hlavičkou to robili. Svätá Ríša Rímska nemeckého národa oficiálne zanikla a takmer vzápätí vznikol Deutches Bund – Nemecký spolok.
Všetko ostatné zostalo, symbolika Rádu nemeckých rytierov – Teutonov, heslá, rétorika, ideológia, ľudia vo vedúcom postavení...

Ľudia ktorých v prvom rade spája rodinná príslušnosť, spoločné ekonomické záujmy a ideológia – feudalizmus.


V tomto kontexte sa pozrime na ďalší z mýtov, že Lenin dal zlikvidovať legitímnych vládcov Ruska.
Nuž, cára Nikolaja popraviť dať mohol, lenže Romanovci vymreli v roku 1762, to znamená viac než 150 rokov pred akýmikoľvek revolučnými zmenami v Rusku.
Nikolaj ostatne nebol Rus, ale Germán z rodu Hollstein-Gottorp, bratranec nemeckého cisára Wilhelma II. a jeho rodina len prijala meno Romanov. K trónu sa dostali viac menej „náhodou“, ani náhodou tu nezohrali úlohu schopnosti, či aspoň tradícia pokračovateľov rodu Petra Veľkého. Dedičný nárok rodu Hollstein-Gottorp-Romanov na ruský trón teda stojí na hlinených nohách.

Kľúčová informácia: Predsedom Gosdumy stojacej na čele vznikajúcich Sovietov (občianskych snemov) bol po Februárovej revolúcii Georgij Jevgenievič Ľvov, muž z rodu Rurikovcov - zakladateľov Kyjevskej Rusi!

Z rodu Rurikovcov pochádzal napríklad aj slávny Svjatoslav Igorevič, posledný predkresťanský vládca Kyjevskej Rusi. Jeho vnuk Jaroslav Múdry kodifikoval Slovanské zvykové právo a posunul vzdelanosť na ďalší stupeň... V časoch keď sa dnešné mocné rody západu ponevierali po Alpách, Habsburgovci boli bezvýznamná rodina, Slovanské rody ako Rurikovci alebo Přemyslovci tvorili dejiny ktorých neoddeliteľnou súčasťou sme aj my.

Bolo jasné  že Germáni budú porazení a rozpad Rakúsko-Uhorska je nevyhnutný.

Novovzniknuté Československo v aliancii so slobodným Ruskom a Srbskom by bolo predzvesťou Všeslovanského Zväzu, čo bola a je pre Germánov predstava viac než desivá!

Odhliadnuc od toho, že táto aliancia mala byť riadená pomocou snemov (sovietov). Slovania by vytvorili konfederáciu v ktorej by bola vládnym systémom Priama demokracia!
Tým by bolo udržanie moci monarchov vo svete prakticky nemožné a vlna revolúcií by bola nezastaviteľná. Akákoľvek zmienka o tejto časti dejín je nežiadúca, tieto udalosti sú tvrdošijne ignorované. Dookola sa omieľa len boľševizmus a ostatná klérofašistická propaganda západu.

Podľa nej si totiž Slovania nevedia sami vládnuť, tvrdia že sme rodení otroci (Slovan v angličtine Slave čo je aj výraz pre otroka) a pokiaľ sme niečo vytvorili tak to bol len komunizmus. Do toho ešte zakomponujú výmysel o židovskom spiknutí  aby situáciu celkom zamaskovali a aby si bežní ľudia nevedeli spojiť dve a dve dohromady.


Nakoniec samozrejme ponúknu „pomoc“, ochranu pred komunistami, židmi, illuminátmi, mimozemšťanmi, morálnym úpadkom, satanom atď...
Ponúknu milujúcu náruč katolíckej cirkvi, germánskych vodcov, prípadne satrapov s germánskymi „poradcami“. Hitler, Tiso, Bandera, Jaceňjuk, príbehy sa opakujú.

Budú sa objavovať a objavujú sa lži o každej našej, slovanskej historicky významnej osobe.

O Rurikovcoch si v dvanástom storočí vymysleli že boli Normani. Tvrdili že Slovania si neboli sami schopní vládnuť a preto si pozvali Germánov zo severu aby sa im dobrovoľne odovzdali do područia...

Treba si všimnúť že túto odpornú lož pravdepodobne vymyslel mních Nestór (Povesť vremennych let) a dovtedy sa nikde nič podobné nezmieňuje. O vierohodnosti tohto zdroja vypovedá aj to, že jeho spis obsahuje faktické chyby. Píše že pozvaný Varjag Rurik vládol v Novgorode, ktorý ovšem v tej dobe vôbec neexistoval.

Samozrejme pôvodný text Povesti vremennych let túto lož obsahovať vôbec nemusel, pretože originál neexistuje a najstarší zdroj je prepis z roku 1377. Za tých cca 250 rokov ten text mohol byť x-krát prepísaný.... S falšovaním dejín máme svoje skúsenosti aj v súčasnosti.

Táto lož sa šírila v časoch keď Švédi a Germáni (Teutoni - Rád nemeckých rytierov) pod heslom Drang nach Osten útočili na Slovanov všeobecne - útoky na Rusko za čias Alexandra Nevského sú podrobne zaznameané... Dezinformácia pracovala v časoch keď mnísi kolaborovali s Germánmi a nielen že sa Alexandra pokúsili zradiť, ale aj zavraždiť...


Cieľom bolo presvedčiť prostý ľud, že Slovania si nedokážu sami vládnuť a dodať legitimitu germánskej expanzii argumentom o normanskom pôvode zakladateľov Kyjevskej Rusi.
Posúdenie dôveryhodnosti „Normanskej teórie“ vzniku Ruska nechám na vás.

Západ zas a znova útočí na Slovanov...  Keby Habsburgovci mohli, okamžite by zrušili Trianon a obnovili by Rakúsko-Uhorskú monarchiu.Z Československých legionárov chce propaganda urobiť zlodejov a vrahov a tým spochybniť morálny status zakladateľov Československa.

Milan Rastislav Štefánik, aj Tomáš Garrigue Masaryk založili Československé légie aj preto, že v tom období bolo predpokladom pre vznik štátu to, aby mal svoju armádu a vojenskú históriu.
Zostavili teda v Rusku vojsko so zajatcov a zbehov – Slovákov aj Čechov ktorí neboli ochotní bojovať za víťazstvo Germánov. Bojovali proti bolševikom, odmietli sa však spojiť aj s Kolčakom a monarchistami.
Štefánik predsa bojoval za zvrhnutie monarchií a nastolenie skutočnej demokracie. V tomto našli spoločnú reč aj s Masarykom, ten totiž nevidel budúcnosť Čechov v Rakúsko-Uhorsku ako väčšina vtedajších českých politikov, ale v svojprávnom štátnom celku. Obaja vedeli, že to bude jednoduchšie s podporou Francúzka a Ruska – krajín ktoré sa už monarchií úspešne zbavili.

Myslím si, že Ľvov, Štefánik a Masaryk plánovali po porážke Nemeckého spolku a rozpade Rakúsko-Uhorska vytvoriť Všeslovanský demokratický zväz, čomu zamedzila občianska vojna v Rusku… Nanešťastie precenili schopnosť  ľudí uvažovať, spolupracovať a podcenili ochotu ľudí nasledovať vodcov a páchať násilie...
Príbehy sa opakujú, aj dnes na Slovensku rádoby proslovansky orientovaní ľudia bezmyšlienkovito opakujú germánsku klérofašistickú propagandu, nevediac že napomáhajú vlastnému zničeniu.

Demokraciu ľudia odmietli, hľadali silného vodcu a dostali ho v podobe Lenina. Pravdou je že ak by nebolo Lenina, tak by na jeho miesto nastúpil niekto iný kto by urobil presne to isté čo on, aby zachoval samostatnosť Ruska, inak by nastúpil nejaký monarchista ala Kolčak… To vedel aj Kerenskij, preto vyzbrojil Soviety

To že sa v Rusku skončili boje občianskej vojny, ešte neznamenalo že sa skončila vojna ako taká.
Stalin preventívne odstraňoval rizikové skupiny ľudí (čo bola bežná prax aj za cára, brali to ako normálne). Kolčak a monarchisti by sa zachovali rovnako, k zverstvám ateroru mali vždy veľmi blízko, takže nalejme si čistého vína, bolo to kto z koho. Stalin postupoval tvrdo, ale inak to nešlo.
Vedel že ďalšia invázia do Ruska je neodvratná a vedel aj to, že si nemôže dovoliť ukázať akúkoľvek slabosť. Potenciálnych kolaborantov s Nemeckom preto likvidoval. Nieje žiadne tajomstvo že časť kozákov - monarchistov - bojovala na strane Hitlera proti Červenej armáde...

Takmer každý z vás by bol ochotný zabiť iného človeka v mene "vyššej autority", to je experimantálne dokázaný fakt (Milgramov experiment), človek je nebezpečné zviera, zabíjanie máme v krvi a budeme sa zrejme zabíjať kým budeme existovať.
Niežeby to tak muselo byť, nemusí. Problémom je konformita, neochota kriticky myslieť, snaha veci zjednodušovať, vytvárať si šablóny a postupovať v súlade s autoritou....
Nesnažte sa vidieť veci čiernobielo, pochybujte o autoritách, učte sa, logicky uvažujte, rozhodujte sa na základe vedomostí a nie na základe emócií a slepej dôvery v akéhokoľvek vodcu. 

Uvažujte kriticky, jednajte čestne a nedovoľte tak nikomu spochybňovať odkaz ktorý nám zanechali Milan Rastislav Štefánik, Tomáš Garrigue Masaryk a Georgij Jevgenievič Ľvov:

Slovania nepotrebujú Germánov, aby ich poučovali o demokracii. Zakiaľ si spiatočnícky západ hýčkal monarchov a cirkev, Slovania budovali nové zriadenie založené na sekularizme, vede a rovnoprávnosti.
Toto budovanie začalo Februárovou revolúciou – odmietnutím neschopného, nemeckého krutovládcu – a malo by pokračovať ďalej. To však už záleží na každom z nás!

Miroslav Galko
 

Hodnotenie článku:


kladné hodnotenie negatívne hodnotenie

100 %
(12 hodnotení)
Tagy
Zdieľať

Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa musíte prihlásiť

Vytvoriť zadarmo účet
Meno: Heslo:

O autorovi

eugenius


Podobné články

Konvoj slobody -hromadné protesty v Ottawe, Kanada

 

V sobotu, 29.01.2022 sa v hlavnom meste Kanady, Ottawe, priamo pred komplexom Parliament Hill, kde sídli zák...

📅30.01.2022 0 1112x 👤uzivatel

Rozmýšľate už nad letnou dovolenkou? Čo takto tieto destinácie?

 

Kam vyraziť v lete na dovolenku? Sú ľudia, ktorí túto otázku vôbec neriešia. Nie preto, že by nechodi...

📅30.01.2022 0 751x 👤PRclanky
,