asfasdf ×

NázorObčana.sk

Pravidlá magazínu

Každý užívateľ, ktorý sa rozhodne prispievať na stránky magazínu NázorObčana.sk či už formou písania vlastných článkov alebo vkladania komentárov na iné články, musí dodržiavať niekoľko základných pravidiel:

- zakazuje sa používať vulgárne vyjadrovanie, nadávky a pod.
- zákaz akejkoľvek formy reklamy (otvorenej alebo skrytej), vrátane odkazov na www stránky, prípadne reklamy v obrázkoch
- zákaz kopírovania článkov alebo ich častí vrátanie kopírovania fotografií a obrázkov bez písomného povolenia od magazínu NázorObčana.sk
- zákaz používať fotografie, texty, obrázky od iných autorov - iba v prípade ak máte na použitie povolenie alebo uvediete zdroj

Základné pravidlo:

Žiadne vulgarizmy, žiadna reklama!


,